Hlavní navigace

Výpočet sociálního pojištění

Pojistné se vypočítává stanoveným procentem z vyměřovacího základu za rozhodné období. U zaměstnanců jde o kalendářní měsíc, za který pojistné platí.

U osob samostatně výdělečně činných se počítá s kalendářním rokem a vyměřovacím základem pro pojistné je 50 % rozdílu mezi příjmy a výdaji.

Pojistné na sociální zabezpečení pro rok 2017
Pojistné na sociální zabezpečení Zaměstnanec OSVČ
Podíl z měsíčního vyměřovacího základu na důchodové pojištění 6,50 % (8,5 % důchodové spoření) 29,20 % (31,20 % důchodové spoření)
státní politiku zaměstnanosti 0 %
nemocenské pojištění 0 % 2,30 % (dobrovolně)
Maximální vyměřovací základ (48násobek průměrné mzdy) 1 355 136 Kč

Pomohla Vám tato stránka?

Hodnocení stránky: 1