Hlavní navigace

Příjmy z kapitálového majetku

Příjmy z kapitálového majetku je souhrnné označení příjmů, které můžete získat z různých typů investic. Jde zvláště o tyto příjmy:

 • podíly na zisku (dividendy) z majetkového podílu na akciové společnosti, na společnosti s ručením omezeným a komanditní společnosti nebo na zisku z členství v družstvu,
 • úroky a jiné výnosy z držby cenných papírů,
 • úroky, výhry a jiné výnosy z vkladů na vkladních knížkách,
 • úroky z peněžních prostředků na vkladovém účtu,
 • výnosy z vkladních listů,
 • dávky penzijního připojištění se státním příspěvkem (po snížení o zaplacené příspěvky a o státní příspěvky na penzijní připojištění),
 • plnění ze soukromého životního pojištění nebo jiný příjem z pojištění osob, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy (po snížení o zaplacené pojistné),
 • úroky a jiné výnosy z poskytnutých úvěrů a půjček, úroky z prodlení, poplatky z prodlení,
 • úrokové a jiné výnosy z držby směnek (např. diskont z částky směnky, úrok ze směnečné sumy),
 • rozdíl mezi vyplacenou jmenovitou (nominální) hodnotou dluhopisu a emisním kurzem při jeho vydání,
 • příjmy z prodeje předkupního práva na cenné papíry.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).