Hlavní navigace

Sociální kalkulačka: životní minimum 2023 - výpočet

Životní minimum je základním ukazatelem pro přiznání řady státních příspěvků, dotací či úvěrů a zároveň plní rozhodující funkci při posuzování hmotné nouze. Pokud si chcete spočítat, jak na tom jste, vyzkoušejte naši jednoduchou kalkulačku životního minima, která vám na základě několika informací dá rychlou odpověď.

Co všechno pro výpočet životního minima potřebujete? Pokud chcete znát životní minimum rodiny, kalkulačka zohledňuje počet osob v jedné domácnosti. Proto je nutné uvést, kolik dospělých a nezaopatřených dětí s vámi domácnost momentálně sdílí. Jelikož se navíc jednotlivé částky liší podle věku ratolestí, nezapomeňte si pohlídat, že jste správně vyplnili všechny příslušné kolonky. Poté už stačí pouze kliknout na tlačítko „Spočítat“ a zobrazí se vám výsledná částka.
nápověda
Počet dětí do 6 let.
nápověda
Počet dětí od 6 do 15 let.
nápověda
Počet studujících dětí od 15 do 26 let.
nápověda
Počet dospělých ve společné domácnosti.

Životní minimum v ČR

Jako životní minimum se označuje minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů, která je nutná k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb. Plní rozhodující funkci při posuzování hmotné nouze, slouží pro stanovení alimentačních povinností, hraje důležitou roli v případě exekucí a zároveň je důležitým ukazatelem pro přiznání řady státních dávek, dotací a úvěrů.

Kromě toho se však můžete setkat i s pojmem existenční minimum, který byl vedle životního minima zaveden z toho důvodu, aby více motivoval dospělé osoby v hmotné nouzi. Označuje minimální hranici peněžních příjmů, kterou společnost považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití. Nelze však použít u nezaopatřených dětí, u poživatelů starobního důchodu, u osob starších 68 let ani u osob invalidních ve třetím stupni.

Životní a existenční minimum je upraveno zákonem č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, v platném znění. Ani jedna z těchto hranic ovšem nezahrnuje nezbytné náklady na bydlení. Ty se řeší zvlášť, a to v rámci poskytování příspěvku na bydlení a poskytování doplatku na bydlení pro občany v hmotné nouzi.

Kolik je životní minimum v roce 2023?

V roce 2023 došlo ke zvýšení existenčního i životního minima. Pokud jde o existenční minimum, tato částka momentálně činí 3130 Kč měsíčně. Životní minimum poté představuje součet všech částek životního minima jednotlivých členů domácnosti. V současné době se výše životního minima odvíjí od následujícího přehledu, kde jsou uvedeny částky životního minima v Kč za měsíc:

 • životní minimum jednotlivce – 4860 Kč,
 • pro první dospělou osobu v domácnosti – 4470 Kč,
 • pro druhou a další dospělou osobu v domácnosti – 4040 Kč,
 • pro nezaopatřené dítě do 6 let – 2480 Kč,
 • pro nezaopatřené dítě od 6 do 15 let – 3050 Kč,
 • pro nezaopatřené dítě od 15 do 26 let – 3490 Kč.

Společně posuzované osoby

Jestliže chcete zjistit, jaké je vaše životní minimum, výpočet společně posuzuje tyto osoby:

 • rodiče a nezletilé nezaopatřené děti,
 • manžele či partnery,
 • rodiče a děti nezletilé zaopatřené nebo zletilé, pokud tyto děti s rodiči užívají byt a nejsou posuzovány s jinými osobami,
 • jiné osoby společně užívající byt, pokud neprokáží, že spolu trvale nežijí a společně neuhrazují náklady na své potřeby.

Mezi společně posuzované osoby se mimo jiné počítají také osoby, které se přechodně, z důvodů soustavné přípravy na budoucí povolání nebo ze zdravotních a pracovních důvodů (a to včetně dobrovolnické služby), zdržují mimo byt.

Započitatelné příjmy

Se životním minimem je třeba porovnat veškeré čisté peněžní příjmy jednotlivce nebo příjmy společně posuzovaných osob. Sem patří například příjmy z pracovní činnosti, z podnikání, z kapitálového majetku či z pronájmu, ale také důchody, dávky nemocenského pojištění, dávky státní sociální podpory a ostatní sociální dávky, podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci nebo třeba výživné. Výjimku pak činí zejména:

 • příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení a jednorázové sociální dávky,
 • příjmy z prodeje nemovitostí a odstupného za uvolnění bytu použité k úhradě nákladů na uspokojení bytové potřeby,
 • náhrada škody a finanční prostředky na odstranění následků živelní pohromy,
 • peněžní pomoc obětem trestné činnosti,
 • sociální výpomoc poskytovaná zaměstnavatelem,
 • podpora a příspěvky z prostředků fundace a spolku,
 • stipendia,
 • odměny za darování krve či orgánů,
 • daňový bonus,
 • příspěvek na péči (v okruhu společně posuzovaných osob),
 • část příspěvku na úhradu potřeb dítěte, který náleží ze zdravotních důvodu,
 • příspěvek na mobilitu a příspěvek na zvláštní pomůcku,
 • zvláštní příspěvek k důchodu pro účastníky národního boje za vznik a osvobození Československa,
 • příjem plynoucí na základě rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva z titulu spravedlivého zadostiučinění nebo z titulu smírného urovnání záležitostí.

Valorizace životního a existenčního minima

Životní a existenční minimum se zvyšují prostřednictvím nařízení vlády, přičemž se vždy zachovává jejich reálná úroveň. Vláda je zmocněna zvyšovat tyto částky od 1. ledna podle skutečného vývoje spotřebitelských cen, jestliže nárůst nákladů na výživu a na ostatní základní osobní potřeby přesáhne ve stanoveném rozhodném období 5 %. Za mimořádných okolností však může vláda částky životního a existenčního minima zvýšit také mimo termín pravidelné valorizace. 

Co je životní a existenční minimum?
Životní minimum představuje minimální společensky uznanou hranici peněžních příjmů, která je nutná k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb. Jako existenční minimum se pak označuje minimální hranice peněžních příjmů, kterou společnost považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití.
Kolik je životní minimum 2023?
Zatímco existenční minimum v České republice momentálně činí 3130 Kč měsíčně, životní minimum je možné spočítat jako součet všech částek životního minima jednotlivých členů domácnosti. Ty jsou následující: životní minimum jednotlivce - 4860 Kč, pro první dospělou osobu v domácnosti - 4470 Kč, pro druhou a další dospělou osobu v domácnosti - 4040 Kč, pro nezaopatřené dítě do 6 let - 2480 Kč, pro nezaopatřené dítě od 6 do 15 let - 3050 Kč, a pro nezaopatřené dítě od 15 do 26 let - 3490 Kč.
Kdo se řadí mezi společně posuzované osoby?
Výpočet životního minima společně posuzuje rodiče a nezletilé nezaopatřené děti, manžele či partnery, rodiče a děti nezletilé zaopatřené nebo zletilé, pokud s rodiči užívají byt a nejsou posuzovány s jinými osobami, a dále pak jiné osoby společně užívající byt, pokud neprokáží, že spolu trvale nežijí a společně nehradí náklady na své potřeby. Kromě toho se sem řadí i osoby, které se přechodně zdržují mimo byt, a to z důvodu soustavné přípravy na budoucí povolání nebo z důvodů pracovních či zdravotních.
Co patří mezi započitatelné příjmy?
Se životním minimem se porovnávají veškeré čisté příjmy jednotlivce či společně posuzovaných osob. Sem patří příjmy z pracovní činnosti, z podnikání, z kapitálového majetku a z pronájmu, ale i dávky nemocenského pojištění, důchody, dávky státní sociální podpory a ostatní sociální dávky, výživné nebo třeba podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).