Hlavní navigace

Výplatní páska

Co znamenají údaje na výplatní pásce

Fiktivní výplatní páska pana Dvořáka. U každého zaměstnavatele může být vzor pásky i popis mírně odlišný, náš průvodce vám pomůže se ve výplatní pásce vyznat.

HPP

Hlavní pracovní poměr

ZP

Zdravotní pojišťovna. Př. 111 = Všeobecná zdravotní pojišťovna, 207 = Oborová zdravotní pojišťovna atp.

Časový fond

Stanovený povinný rozsah měsíčně odpracovaných hodin.

Odpracované dny

Skutečný počet odpracovaných dnů, tj. 23 pracovních dnů.

Odpracované hodiny

Skutečný počet odpracovaných hodin, 184 hodin = 23 dnů.

Průměr DNP

Denní vyměřovací základ, ze kterého se vypočítá nemocenské pojištění. Pokud by byl p. Dvořák nemocný 14 dnů, dostane 4224 Kč a přijde o půlku platu. Za měsíc na nemocenské dostane 10 368 Kč a žádný plat. Pro výpočet DNP se bere v úvahu 12 měsíců předcházejících měsíci, kdy p. Dvořák čerpal nemocenskou.

Průměr PPÚ

Hodinový průměr za náhrady za dovolenou a svátky. Za jeden den dovolené p. Dvořák dostane 1104 Kč, podobně za odpracovaný státní svátek. 138 × 8 = 1104 Kč.

Dovolená nárok

Kolik dovolené si může vybrat.

Dovolená čerpaná

Kolik dovolené vyčerpal.

Dovolená krácená

Uplatní se v případě, že vznikly překážky, pro které p. Dvořák nepracoval. Tím, se myslí například důležité osobní překážky v práci, tj. dlouhodobě omluvená absence.

Dovolená zbývá

Kolik dovolené ještě může vyčerpat.


Mzdová složka

Součet všeho, z čeho se mzda skládá.

Základ

Dohodnutá hrubá mzda dle pracovní smlouvy.

Od-do, dny, hodiny

Období, za které je mzda placena, není-li stanovena fixně měsíčně.

Auto odpočet

Pan Dvořák může užívat služební auto pro soukromé účely a 1 % z pořizovací ceny (z 278 000 Kč) je pro něj příjmem. Ten se daní a počítá se z něj i pojistné.

Stravenky

Za 20 odpracovaných dnů měl p. Dvořák nárok na 20 stravenek, příspěvek je 600 Kč. Strhnou se z čisté mzdy.


Hrubý příjem

Součet hrubé mzdy podle pracovní smlouvy a procenta za užívání služebního auta pro soukromé účely.

Sociální pojištění firmy

Co musí za p. Dvořáka zaplatit jeho zaměstnavatel České (okresní) správě sociálního zabezpečení.

Zdravotní pojištění firmy

Co musí za p. Dvořáka zaplatit jeho zaměstnavatel zdravotní pojišťovně, u které je p. Dvořák pojištěný (v tomto případě VZP).

Superhrubá mzda

Součet hrubého příjmu a sociálního a zdravotního pojištění placeného zaměstnavatelem. To znamená, sečte se mzda podle pracovní smlouvy, 1 % z ceny auta a zdravotní a sociální pojištění zaplacené zaměstnavatelem.

Záloha na daň

15 % ze superhrubé mzdy zaokrouhlených na desetikoruny nahoru. Tj. 15 % z 36 152 Kč = 5422,80 Kč, po zaokrouhlení jde o 5430 Kč.


Hrubá mzda

Plat podle pracovní smlouvy.

Záloha na daň

Odečte se vypočtených 5430.

Slevy na dani

Zákonné slevy, na které má p. Dvořák nárok. Za sebe si odečte roční slevu 24 840 Kč, a protože má dvě děti, za každé dostane roční slevu 10 680 Kč. Celková roční sleva na dani je součet 24 840 + 10 680 + 10 680 = 46 200 Kč. Vyděleno dvanácti dostaneme měsíční slevu na dani 3850 Kč.

Daňový bonus

Pan Dvořák na něj nemá nárok. Vznikne jen v případě, kdy je sleva na dani vyšší než samotná záloha na daň, tj. stát mu ještě peníze „doplatí“. Měsíční daňový bonus lze vyplatit v minimální částce 50 Kč a maximálně do výše 4350 Kč.

Srážková daň

Použije se jen ve výjimečných případech. Například, když p. Dvořák napíše příspěvek do podnikového časopisu a dostane autorský honorář, ten se ihned zdaní.


Sociální pojištění zaměstnance

Částka, kterou zaplatí p. Dvořák správě sociálního zabezpečení ze své hrubé mzdy.

Zdravotní pojištění

Částka, kterou zaplatí Dvořák své zdravotní pojišťovně ze své hrubé mzdy.

Čistá mzda

Skutečná mzda po všech zákonných odvodech a odpočtech.

Srážky

600 Kč si zaměstnavatel strhl z čisté mzdy za stravenky.

Příspěvky

Pravidelné příspěvky, např. do odborů.


Dávky nemocenského pojištění

Pan Dvořák byl zdravý. Pokud by onemocněl, po dobu nemoci by mu v této kolonce přibyly státem stanovené dávky nemocenského pojištění. Ty se nedaní.

Roční zúčtování daně

Přeplatek na dani, který jednou ročně finanční úřad prostřednictvím zaměstnavatele vrátí.

K výplatě na účet

Panu Dvořákovi chodí mzda do banky.

K výplatě

Použije se jen při platbě mzdy v hotovosti.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).