Hlavní navigace

Přehled o příjmech a výdajích OVSČ

Pokud podnikáte, každoroční podávání přehledu OSVČ už je pro vás běžnou rutinou. Učinit tak můžete pomocí papírového formuláře, ale i elektronicky. Podávání přehledů přes e-Portál ČSSZ a aplikace zdravotních pojišťoven je dnes velmi rychlé a intuitivní.

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ je dokument, který musí všechny osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) každoročně předkládat České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ) a své zdravotní pojišťovně. Tímto způsobem dokládají své příjmy a výdaje podle daňového přiznání. V přehledech se také vypočítají případné nedoplatky či přeplatky na sociálním a zdravotním pojištění.

Až do konce roku 2021 se přehled podávaný zdravotním pojišťovnám oficiálně jmenoval Přehled o příjmech a výdajích OSVČ. V lednu 2022 došlo k jeho přejmenování na Přehled o výši daňového základu a mírné úpravě formy. To znamená, že do něj už nemusíte vyplňovat kompletní příjmy a výdaje, ale jen výši daňového základu.

Jak podat přehled OSVČ

Přehled o příjmech a výdajích můžete podávat:

  • v papírové verzi osobně či poštou na příslušnou OSSZ,
  • elektronicky jako PDF prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem s elektronickým podpisem,
  • v Excelu s exportem do XML prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem s elektronickým podpisem,
  • online přes e-Portál ČSSZ (respektive přes portál zdravotní pojišťovny).

Interaktivní formulář si můžete zdarma stáhnout i na našich stránkách, a to v sekci Daňové formuláře ke stažení (komplet) platné v roce 2023.

Kdo musí podávat přehled o příjmech a výdajích 2023

Přehled OSVČ za rok 2023 je povinen podat každý, kdo v uplynulém roce vykonával samostatně výdělečnou činnost (a to i v případě, že ji vykonával jen po určitou část roku). Povinnost podat přehled o příjmech a výdajích mají i ti živnostníci, kteří neměli za uplynulý rok žádné příjmy, a ti, jejichž příjmy nepřesáhly hranici 15 tisíc korun.

Na druhou stranu ale už nemusí přehledy podávat OSVČ, které se přihlásily k paušální dani. Díky tomu nemusí podávat ani daňové přiznání.

Podání přehledu OSSZ

Přehled OSSZ obsahuje kromě daňového základu také vyměřovací základy a výši pojistného pro důchodové pojištění. Přestože byly na začátku roku 2023 zřízeny ze zákona datové schránky všem OSVČ, nemají kvůli tomu povinnost podávat přehled pro sociálku elektronickou formou (na rozdíl od daňového přiznání). Je tedy čistě na vás, jaká možnost je vám bližší.

Většina OSVČ už ale využívá elektronické podání, protože je rychlejší a komfortnější. Pokud se na e-Portálu ČSSZ přihlásíte, systém za vás předvyplní identifikační a další základní údaje z databáze. Celý proces se tím o něco zjednoduší.

Podání přehledu zdravotní pojišťovně

Většina zdravotních pojišťoven dnes preferuje podávání přehledu o příjmech a výdajích prostřednictvím aplikací. Například Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) umožňuje podání přehledu OSVČ přes aplikaci Moje VZP. Samozřejmě ale můžete využít i jiné možnosti – odnést na pojišťovnu vyplněný tištěný formulář, poslat formulář poštou, využít e-Podatelnu nebo datovou schránku.

Do kdy podat přehled OSVČ

Přehled o příjmech a výdajích je nutné podat ČSSZ a příslušné zdravotní pojišťovně nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy uplynula lhůta pro podání daňového přiznání. Konkrétní termíny se liší podle toho, jakým způsobem je daňové přiznání podáno:

  • do 2. května 2024, pokud je daňové přiznání podáno v papírové podobě bez daňového poradce,
  • do 2. června 2024, pokud je daňové přiznání podáno elektronicky,
  • do 1. srpna 2024, pokud daňové přiznání zpracoval daňový poradce nebo má daňový poplatník povinný audit.

 Případné nedoplatky na pojistném je nutné uhradit nejpozději do 8 dnů po podání přehledu.

Formuláře Přehled o příjmech a výdajích ke stažení

Formulář Přehled o příjmech a výdajích OSVČ najdete přehledně na jednom místě v sekci Daňové formuláře ke stažení – komplet.

Jak vyplnit přehled o příjmech a výdajích OSVČ?
Přehled OSVČ lze vyplnit jak v papírové podobě, tak i elektronicky rovnou do interaktivního formuláře. Elektronický formulář lze vyplnit přímo na e-Portálu ČSSZ a v aplikacích zdravotních pojišťoven. Přehledy lze online podat také pomocí datové schránky nebo e-mailu s ověřeným elektronickým podpisem.
Do kdy lze podat přehled o příjmech a výdajích za rok 2023?
Přehled o příjmech a výdajích se podává vždy do jednoho měsíce ode dne uplynutí lhůty pro podání daňového přiznání. U daňových přiznání podaných v papírové podobě bez daňového poradce byl termín 2. května 2024. Pokud jste podávali daňové přiznání elektronicky, s přehledem máte čas do 2. června 2024. U daňových poplatníků, kterým zpracovával daňové přiznání daňový poradce, je nutné podat přehledy nejpozději do 1. srpna 2024.
Jak podat přehled OSVČ VZP?
Všeobecná zdravotní pojišťovna umožňuje snadné a rychlé podání přehledu OSVČ prostřednictvím aplikace Moje VZP.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).