Hlavní navigace

Paušální výdaje

Vyplnění daňového přiznání je v případě výdajových paušálů otázkou několika minut. Výdajové paušály upravuje § 7 odstavec 7 zákona o daních z příjmů.

Místo sledování a uchovávání skutečných a prokazatelných výdajů souvisejících s podnikatelskou činností lze využít tzv. daňový paušál. Jsou čtyři typy daňových paušálů, které se liší podle druhu provozované výdělečné činnosti. Paušální výdaje se vám vyplatí, pokud vaše náklady jsou nízké nebo nechcete uchovávat všechny účtenky a stvrzenky.

 Typ činnosti/zdaňovací období 2017 a 2018
Zemědělství, lesní a vodní hospodářství 80 %, max. 800 000 Kč
Řemesla 80 %, max. 800 000 Kč
Ostatní živnosti 60 %, max. 600 000 Kč
Autorská tvorba, svobodná povolání 40 %, max. 400 000 Kč
Z příjmů z nájmu 30 %, max. 300 000 Kč

Pokud jako OSVČ uplatníte v daňovém přiznání k dani z příjmů výdajový paušál, nemůžete moci využít slevu na vyživovanou manželku či manžela ani slevu na dítě. Možnost odpočtů od základu daně naopak zůstane zachována.

Paušální výdaje lze použít výhradně u příjmů do 1 mil. Kč.

Nově můžete uplatnit slevu na manžela (manželku) a daňového zvýhodnění na děti i v případě použití paušálních výdajů.

Jestliže máte různé druhy příjmů, na které se uplatňuje odlišný paušál, musíte příjmy evidovat odděleně. Výdaje nelze sčítat a zvolit si například nejvýhodnější paušál nebo část výdajů uplatnit paušálně a část skutečných. Výdaje ke všem příjmům z podnikatelské činnosti musíte buď shodně uplatnit jako výdaje skutečné, nebo jako výdaje uplatněné procentem z příjmů.

Výjimka daně za rok 2017

V daňovém přiznání za rok 2017 si můžete vybrat ze dvou variant:

  • Pokud uplatníte výdaje v maximálním limitu z 2 000 000 Kč, nebudete moci uplatnit slevu na manžela/ku a daňové zvýhodnění na děti.
  • Pokud uplatníte výdaje v max. limitu z 1 000 000 Kč, můžete si uplatnit slevu na manžela/ku a daňové zvýhodnění na děti.

Při souběhu příjmů z více činností, u nichž budou jednou uplatněny skutečné výdaje a podruhé výdajový paušál, bude nárok na slevy zachován v případě, že součet základů daně s využitím paušálu bude menší než polovina součtu základů daně bez využití paušálu.

Pomohla Vám tato stránka?

Hodnocení stránky: 4