Hlavní navigace

Paušální výdaje

Vyplnění daňového přiznání je v případě výdajových paušálů otázkou několika minut. Výdajové paušály upravuje § 7 odstavec 7 zákona o daních z příjmů.

Místo sledování a uchovávání skutečných a prokazatelných výdajů souvisejících s podnikatelskou činností lze využít tzv. daňový paušál. Jsou čtyři typy daňových paušálů, které se liší podle druhu provozované výdělečné činnosti. Paušální výdaje se vám vyplatí, pokud vaše náklady jsou nízké nebo nechcete uchovávat všechny účtenky a stvrzenky.

 Typ činnosti/zdaňovací období Od roku 2010 2009 2008
Zemědělství, lesní a vodní hospodářství 80 % 80 % 80 %
Řemesla 80 % 80 % 60 %
Ostatní živnosti 60 % 60 % 50 %
Autorská tvorba, svobodná povolání 40 % 60 % 40 %

Pokud jako OSVČ uplatníte v daňovém přiznání k dani z příjmů výdajový paušál, nemůžete moci využít slevu na vyživovanou manželku či manžela ani slevu na dítě. Možnost odpočtů od základu daně naopak zůstane zachována.

Pokud se jako živnostníci rozhodnete využít výdajové paušály výši 30 a 40 % (např. příjmy z pronájmu, svobodná povolání či autoři), budete je moci uplatnit pouze u příjmů do 2 mil. Kč. U 40% paušálu bude absolutní výše odpočtu omezena na částku 800 000 Kč a u 30% pak na částku 600 000 Kč.

Při souběhu příjmů z více činností, u nichž budou jednou uplatněny skutečné výdaje a podruhé výdajový paušál, bude nárok na slevy zachován v případě, že součet základů daně s využitím paušálu bude menší než polovina součtu základů daně bez využití paušálu.

Jestliže máte různé druhy příjmů, na které se uplatňuje odlišný paušál, musíte příjmy evidovat odděleně. Výdaje nelze sčítat a zvolit si například nejvýhodnější paušál nebo část výdajů uplatnit paušálně a část skutečných. Výdaje ke všem příjmům z podnikatelské činnosti musíte buď shodně uplatnit jako výdaje skutečné, nebo jako výdaje uplatněné procentem z příjmů.

Pomohla Vám tato stránka?

Hodnocení stránky: 4