Hlavní navigace

Jak vyplnit přehled pro ČSSZ

Krok 1: Vyplňte přehled pro Českou správu sociálního zabezpečení

Přehled pro Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ) podávají všechny osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), tedy jak s hlavní, tak s vedlejší činností. 

Podle zákona musí OSVČ podat přehled nejpozději do jednoho měsíce od doby, kdy měla podat daňové přiznání.

Ti, kteří využívají služeb daňového poradce, mají k dobru další tři měsíce. Do 30. dubna však musíte tuto skutečnost doložit místní správě sociálního zabezpečení.

Tip: Zaměstnanci s příjmy z pronájmu provozovaného bez živnostenského oprávnění podávají pouze daňové přiznání. Přehledy o příjmech a výdajích nepodávají.

Stáhněte si formulář

Přehled o příjmech a výdajích stáhnete přímo na webu ČSSZ nebo na serveru Měšec.cz v kategorii Sociální pojištění – formuláře.

oddílu 1 formuláře vyplňte své jméno, bydliště a datum narození. Určitě napište i váš telefon, aby vás sociálka mohla v případě nějakých nesrovnalostí kontaktovat. 

V pravém horním rohu pak doplňte své rodné číslo a variabilní symbol, který vám sociálka přidělila při registraci. Pokud si ho nepamatujete, najdete ho na přehledu předpisů a plateb, který ČSZZ zasílala na přelomu ledna a února, nebo na kopii loňského přehledu. 

druhé části nejprve zaškrtněte, zda jste vykonávali hlavní či vedlejší činnost (případně oboje).

Dále označte, zda jste daňové přiznání podávali sami, zda jste ho vůbec museli podávat, zda jste platili daň paušální částkou a další doplňující informace. 

Ve třetí části se pak vyplňují informace o nemocenském pojištění. Pokud si ho dobrovolně neplatíte, stačí zaškrtnout „ne“ a pokračovat čtvrtým oddílem.

Ten vyplňují jen ti, kteří alespoň část roku podnikali jako OSVČ vedlejší. V případě, že vedlejší činnost trvala celý kalendářní rok, dejte jednoduše variantu 1–12. 

Poslední část první strany se týká samotného výpočtu pojistného. Do řádku 26 napište svůj daňový základ, tedy rozdíl mezi příjmy a výdaji. Pod to napište, kolik měsíců jste byli považování za OSVČ a kolik měsíců jste byli OSVČ alespoň část měsíce. 

Dopočítejte vše potřebné a na řádku 42 zjistíte, zda musíte pojistné doplatit, či zda vám ČSSZ peníze vrátí.

Pokud by vám vyšel přeplatek, na druhé straně přehledu vyplníte, jakým způsobem chcete peníze vrátit. 

V oddílu 7 poté zaškrtněte, zda budete letos OSVČ hlavní či vedlejší, a opište si výši záloh, kterou budete muset příští rok platit.

Zálohy se z loňské výše mění až za měsíc, ve kterém přehled podáte.

Krok 2: Platba nedoplatku sociálního pojištění

Nedoplatek z přehledu je nutné vyrovnat nejpozději 8 dní od podání přehledu. Tento den musí být doplatek složen na pokladně příslušného úřadu ČSSZ, případně připsán na její bankovní účet.

Sociální pojištění můžete zaplatit:

  • složenkou,
  • převodem na účet,
  • přímo na pracovišti místně příslušné SSZ.

Seznam jednotlivých pracovišť ČSSZ, kde jsou i příslušná čísla bankovních účtů, naleznete na stránkách ČSSZ.

Variabilní symbol, pod kterým musíte platbu zaslat, vám přiděluje ČSSZ na základě přihlášení k provozování samostatně výdělečné činnosti. Tento údaj tedy najdete v korespondenci s ČSSZ nebo vám jej sdělí úřednice vaší okresní správy (ti, kteří si platí měsíční zálohy, si variabilní symbol mohou zjistit ve své historii bankovního účtu).

Krok 3: Nová výše zálohy sociálního pojištění

Zálohy na sociální zabezpečení se stanoví z podaného přehledu. Minimální výše záloh se každoročně zvyšuje.

Vyšší (případně nižší) zálohy vypočtené z přehledu je nutné začít platit nejpozději od měsíce následujícího po podání přehledu.

Např. přehled podán v měsíci březnu, nová záloha musí být na účtu ČSSZ nejpozději 20. dubna)

Jestliže využíváte trvalý příkaz, nezapomeňte na jeho včasnou změnu.

Pomohla Vám tato stránka?

Hodnocení stránky: 2

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).