Hlavní navigace

Jak na výpočet starobního důchodu v roce 2020

30. 12. 2019
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Správně načasovaný vstup do starobního důchodu znamená vyšší penzi. Projděte si detailní návod, jak vypočítat důchod pro rok 2020. Vyplatí se jít do důchodu ještě v roce 2019, anebo počkat na rok 2020?

Platný výpočet provádí pro většinu pojištěnců (mimo vojáky, policii, hasiče a vězně) Česká správa sociálního zabezpečení na základě doby pojištění a celkových ročních výdělků od roku 1986 do roku 2019. O tom je ČSSZ průběžně informována vašimi zaměstnavateli.

Níže popsaný postup se někdy může lišit o několik korun oproti přesnému výpočtu ČSSZ, protože neuvažujeme některé zřídka se vyskytující skutečnosti. Dále uvedený výpočet platí pouze (!) pro rok 2019 a poskytuje stejný výsledek jako důchodová kalkulačka Ministerstva práce a sociálních věcí. Čtenář, kterého zajímá pouze výsledek, nechť se obrátí tam.

Koho zajímá celý postup výpočtu nebo doporučení, jak si odchod do důchodu načasovat (získáte několik deseti- až stokorun, viz 6. kapitola), ať věnuje pozornost následujícímu textu.

1. Datum nároku na odchod do důchodu DAT

Věk odchodu do důchodu Vd = r + m (roky + měsíce) určíme podle roku svého narození Rn z následující tabulky, přičemž u žen respektujeme počet vychovaných dětí.

Tabulka: Kdy půjdete do důchodu?

Věk narození pojištěnce Muži Ženy bez dětí Ženy + 1 dítě Ženy + 2 děti Ženy + 3–4 děti Ženy + 5 dětí a více
1940 60r+10m 57r+8m 56r+4m 55r 54r 53r
1941 61r 58r 56r+8m 55r+4m 54r 53r
1942 61r+2m 58r+4m 57r 55r+8m 54r+4m 53r
1943 61r+4m 58r+8m 57r+4m 56r 54r+8m 53r+4m
1944 61r+6m 59r 57r+8m 56r+4m 55r 53r+8m
1945 61r+8m 59r+4m 58r 56r+8m 55r+4m 54r
1946 61r+10m 59r+8m 58r+4m 57r 55r+8m 54r+4m
1947 62r 60r 58r+8m 57r+4m 56r 54r+8m
1948 62r+2m 60r+4m 59r 57r+8m 56r+4m 55r
1949 62r+4m 60r+8m 59r+4m 58r 56r+8m 55r+4m
1950 62r+6m 61r 59r+8m 58r+4m 57r 55r+8m
1951 62r+8m 61r+4m 60r 58r+8m 57r+4m 56r
1952 62r+10m 61r+8m 60r+4m 59r 57r+8m 56r+4m
1953 63r 62r 60r+8m 59r+4m 58r 56r+8m
1954 63r+2m 62r+4m 61r 59r+8m 58r+4m 57r
1955 63r+4m 62r+8m 61r+4m 60r 58r+8m 57r+4m
1956 63r+6m 63r+2m 61r+8m 60r+4m 59r 57r+8m
1957 63r+8m 63r+8m 62r+2m 60r+8m 59r+4m 58r
1958 63r+10m 63r+10m 62r+8m 61r+2m 59r+8m 58r+4m
1959 64r 64r 63r+2m 61r+8m 60r+2m 58r+8m
1960 64r+2m 64r+2m 63r+8m 62r+2m 60r+8m 59r+2m

Úplnou tabulku (pro další roky narození) naleznete v zákoně o důchodovém pojištění.

Ke svému datu narození připočteme věk Vd určený pomocí uvedené tabulky a tím dostaneme datum nároku na odchod do důchodu DAT. Skutečné datum odchodu do důchodu DATskut se samozřejmě od data DAT může lišit – podrobněji viz odstavec 5.

2. Doba pojištění DP (= celková doba zaměstnanosti od začátku do DATskut)

Tato doba se určuje jako součet všech dnů, po které jsme byli zaměstnáni, včetně dovolených (i mateřských), nemocí a vojenské prezenční služby. Úspěšně absolvovaná učiliště, střední i vysoké školy se započítávají až od 18 let (prvních 6 roků) pouze 80 %, vše však maximálně po datum DAT. Po tomto datu se další zaměstnanost zohledňuje podle odstavce 5 (pozdější odchod do důchodu).

Pro ty, kteří dosáhli důchodového věku v roce 2020, musí být důchodové pojištění (DP) 35 a více let (počítáno ve dnech, s respektováním přestupných roků). Pro přesné stanovení doby DP je třeba zejména vědět, že úspěšně absolvovaná střední a vysoká škola se započítává od 1. září 1. ročníku až po datum vydání závěrečného vysvědčení včetně všech mezilehlých prázdnin. Pozor, některé případy, kdy nejste ve skutečnosti zaměstnáni, se posuzují jako náhradní doba pojištění a do DP se započítávají pouze 80 % (například studium po dosažení 18. roku nebo evidovaná doba nezaměstnanosti).

Do doby DP se nezapočítávají:

 • částečně dny mezi datem závěrečného vysvědčení a datem nástupu do zaměstnání,
 • dny mezi ukončením vojenské prezenční služby a nástupem do zaměstnání,
 • mezery mezi jednotlivými zaměstnáními.

Přesnému zjištění doby pojištění DP věnujte zvýšenou péči. Závisí na tom správná volba dne odchodu do důchodu – podrobněji viz body 5 a 6 (raději si udělejte několik dnů rezervu).

3. Vstupní hodnoty výpočtu

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) každý rok na podzim vyhlašuje všechny hodnoty potřebné k výpočtu důchodu v příštím roce. Pro výpočet důchodů v roce 2020 stanovilo:

 • VVZ2018 = 32 510 Kč (všeobecný výpočtový základ pro rok 2018)
 • KP2018 = 1,0715 (přepočítávací koeficient pro úpravu VVZ2018)
 • H12020 = 15 328 Kč (1. redukční hranice pro rok 2020)
 • H22020 = 139 340 Kč (2. redukční hranice pro rok 2020)
 • DUCHz2020 = 3490 Kč (základní výměra důchodu pro rok 2020)

Důchody přiznané před 1. 1. 2020 se navyšují pro rok 2020 takto:

 • DUCHz na 3490 Kč a DUCHp o 5,2 % + mimořádná částka 151 Kč 

4. Určení výpočtového základu VPZ

Pro odchody do důchodu od 1. 1. do 31. 12. 2020 (R = 2020) se započítávají pouze příjmy v letech 1986 až 2019 (tj. bez roku 2020).

V následující tabulce jsou koeficienty nárůstu KN2020/r, kterými je třeba násobit roční příjmy VZr, aby se přepočítaly na úroveň roku 2019.

Pokud výpočet provádíte v roce 2019, je třeba VZ2019VD2019 odhadnout, protože dosud není znám – ale i tento odhad může změnit výsledný výpočet jen o pár korun.

Rok r Vyloučené doby (dny) Vyměřovací základ (váš hrubý roční výdělek v Kč 
v roce r)
Koeficienty nárůstu Roční vyměřovací základ (váš hrubý roční výdělek v roce přepočtený na rok 2019)
VDr VZr KN2020/r RVZr = VZr × KN2020/r
1986   11,7525  
1987   11,5117  
1988   11,2551  
1989   10,9888  
1990   10,6009  
1991   9,1863  
1992   7,5010  
1993   5,9884  
1994   5,0514  
1995   4,2627  
1996   3,6001  
1997   3,2568  
1998   2,9791  
1999   2,7526  
2000   2,5822  
2001   2,3794  
2002   2,2172  
2003   2,0773  
2004   1,9480  
2005   1,8520  
2006   1,7374  
2007   1,6182  
2008   1,4963  
2009   1,4460  
2010   1,4203  
2011   1,3882  
2012   1,3448  
2013   1,3448  
2014   1,3216  
2015 1,2828
2016 1,2331
 2017   1,1551  
 2018   1,0715
2019     1,0000  
Celkem  VDr =  ∑ RVZr =

Do této tabulky vložíme pro každý rok r (r = 1986 až 2019) svůj vyměřovací základ VZr (= váš celkový hrubý roční výdělek) a vyloučené dny VDr, tj. dny, kdy jsme neplatili pojistné (neplacené volno, nemoc, bez zaměstnání atd.). Potřebné údaje naleznete na formuláři „Informativní osobní list důchodového pojištění“, jehož výpis vám jednou za rok na vyžádání poskytne ČSSZ.

Neprokázané doby (tj. doby, které výpis od ČSSZ neobsahuje) je nutno při žádosti o důchod doložit např. dodatečným potvrzením zaměstnavatele nebo obecního úřadu, maturitním nebo jiným vysvědčením, vojenskou knížkou, případně jinak (dle požadavku ČSSZ).

Pro rozhodné období (roky 1986 až 2019) násobíme v každém roce vyměřovací základ VZr příslušným koeficientem nárůstu KNR/r,

KNR/r = (VVZR-2 ×  PKR-2) / VVZr,
tedy pro rok R = 2020
KN2020/r = (VVZ2018  ×  PK2018) / VVZr,

čímž dostaneme roční vyměřovací základ RVZr (= hrubý roční příjem přepočtený na rok 2019). Součtem všech těchto příjmů dostaneme celkový přepočtený příjem Σ RVZr (Kč) za rozhodné období. Součtem všech vyloučených dob VDr dostaneme celkovou vyloučenou dobu Σ VDr (dny).

Nyní vypočítáme průměrný denní příjem Pd za celé rozhodné období, které se rovná 12 418 dnům (= roky 1986 až 2019) minus vyloučené doby:

Pd = Σ RVZr / (12 418 − Σ VDr ) (Kč)

Tento výdělek násobíme průměrnou délkou měsíce v roce (365/12 = 30,4167 dne), čímž dostaneme osobní vyměřovací základ OVZ (průměrný měsíční výdělek za celou dobu pojištění, přepočtený na rok 2019):

OVZ = Pd × 30,4167

Z takto vypočítané částky OVZ se do výpočtového základu VPZ, na němž přímo závisí procentní část důchodu DUCHp, započte plně částka do 15 328 Kč (= H12020), z částky nad 15 328 do 139 340 Kč (= H22020) jen 26 % a nad částku 139 340 vůbec nic, viz následující tabulka:

Pro osobní vyměřovací základ OVZ Výše výpočtového základu VPZ
do 15 328 Kč VPZ = OVZ
nad 15 328 do 139 340 Kč VPZ =  15 328 +  (OVZ – 15328)  × 0,26
nad 139 340 Kč VPZ  =  47571 [15328 + (139340 − 15328) × 0,26], viz poznámka níže

Poznámka: VPZ se při OVZ větším než 139 340 Kč již dále nezvyšuje!

Výše procentní části důchodu DUCHp se určí tak, že za každý celý rok doby pojištění DP (= doba zaměstnanosti maximálně do DAT, viz 2. bod) se DUCHnavýší o 1,5 % z hodnoty výpočtového základu VPZ, tedy:

DUCHp = celé číslo z dělení (DP / 365) × 0,015 × VPZ

5. Pozdější nebo předčasný odchod do důchodu

Neshoduje-li se datum skutečného odchodu do důchodu DATskut s datem nároku na odchod DAT (podle 1. bodu), zjistíme rozdíl ROZ.

ROZ = DATskutDAT (kalendářní dny)

Pak upravíme procentní část důchodu DUCHp vypočteného dle 4. bodu tak, že:

 1. za každých celých 90 kalendářních dnů rozdílu ROZ, které převyšují datum DAT, zvýšíme DUCHp o 1,5 % z VPZ
 2. za každých i necelých 90 kalendářních dnů rozdílu ROZ, které chybí k datu DAT, snížíme při předčasném odchodu do důchodu velikost DUCHp
 • o 0,9 % z VPZ (pokud ROZ = 1 až 360 dnů)
 • o 1,2 % z VPZ (pro ROZ = 361 až 720 dnů)
 • o 1,5 % z VPZ (za zbývající ROZ nad 720 dnů)

6. Závěr

Celková výše důchodu DUCH se určí jako součet procentní výměry DUCHp (podle 4. a 5. bodu) a základní výměry DUCHz, která je pro rok 2020 rovna 3490 Kč:

DUCH = DUCHp + 3490 

Závěrem je třeba upozornit, že velikost důchodu se mírným skokem mění vždy k následujícím dnům:

 • k 1. lednu každého kalendářního roku, protože k tomuto datu se zvyšují koeficienty nárůstu KNR/r, zvyšuje se první i druhá redukční hranice (H1r, H2r) osobního vyměřovacího základu OVZ a zvyšuje se základní výměra DUCHz,
 • když celková doba pojištění DP se zvýší o celý jeden kalendářní rok,
 • každých 90 dnů, o které je datum skutečného odchodu do důchodu DATskut vyšší než datum DAT (viz odstavec 5).

Doporučení

Zkontrolujte si, aby doba zaměstnanosti DP (dle 2. bodu) dělená 365 dny neposkytovala příliš velký zbytek po dělení. Když např. DP = 42 roků a 360 dnů, stačí odejít do důchodu o 5 dnů později, abychom si DUCHp navýšili o 1,5 %.

Pokud odcházíte do důchodu podle 5. bodu, je třeba zvolit vhodné datum DATskut tak, abyste zbytečně neodpracováním několika dní nepřišli o 0,9 %, 1,2 %, nebo dokonce o 1,5 % z částky DUCHp.

Dále doporučujeme spočítat si rozdíl ve výši důchodu při odchodu do 31. 12. 2019 a od 1. 1. 2020, přičemž důchod spočítaný pro rok 2019 je třeba ještě navýšit o 220 Kč (DUCHz2020DUCHz2019) a jeho procentní část DUCHp o 5,2 % a mimořádnou částku 151 Kč (viz závěr odstavce 3).

Nicméně zákon je konstruován tak, aby k výrazným skokovým změnám nedocházelo. U většiny lidí to je pár desetikorun (max. 100 Kč při OVZ asi 28 000 Kč) do mínusu a u těch vyvolených (OVZ asi 35 000 Kč a více) nějaká stokoruna do plusu.

skoleni_15_5

Předdůchody

Od roku 2013 existuje tzv. předdůchod určený pojištěncům, kteří v životě měli slušné příjmy a už se napracovali dost (horníci, hutníci atp.). Ten lze popsat stručně těmito jeho vlastnostmi:

 • Do předdůchodu lze odejít o 2 až 5 let dříve a od data nároku na důchod vám starobní důchod nebude krácen dle odstavce 5.
 • Po celou dobu předdůchodu si musíte platit důchod z vlastních úspor, musíte tedy pro tento účel mít na svém účtu vázáno několik set tisíc Kč.
 • Během doby předdůchodu za vás stát platí zdravotní pojištění.

Výjimka pro horníky

Podle zákona 213/2016 Sb. horníci, pracující pod zemí, mají nárok na odchod do důchodu o 7 let dřív, než činí obecný důchodový věk, a mají zvláštní způsob výpočtu důchodu.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).