Roční zúčtování záloh daně

Každý zaměstnanec může požádat svého posledního zaměstnavatele ve zdaňovacím období, aby mu provedl roční zúčtování záloh.

Pokud jste měli ve zdaňovacím období postupně více zaměstnavatelů a podepsali jste u všech prohlášení k dani, můžete písemně požádat o provedení ročního zúčtování záloh posledního z uvedených zaměstnavatelů, a to nejpozději do 15. února po uplynutí zdaňovacího období.

Zaměstnavatel však roční zúčtování záloh neprovede, pokud si daňové přiznání podáte sami nebo jste povinni jej sami podat.

Rozdíl zálohově sražené daně a vypočtené daně (v rámci ročního zúčtování) ve váš prospěch vám zaměstnavatel vrátí jako přeplatek nejpozději při zúčtování mzdy za březen, je-li částka vyšší než 50 Kč.

Pomohla Vám tato stránka?

Hodnocení stránky: 3