Hlavní navigace

Zákony online


Seznam všech zákonů

177/1996 Sb. Advokátní tarif, odměny a náhrady advokátům úplné znění
13/1993 Sb. Celní zákon | Zákon č. 13/1993 Sb. úplné znění
280/2009 Sb. Daňový řád | Zákon č. 280/2009 úplné znění
120/2001 Sb. Exekuční řád | Zákon č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti úplné znění
330/2001 Sb. Exekuční tarif (Vyhláška č. 330/2001 Sb.) úplné znění
182/2006 Sb. Insolvenční zákon | Zákon č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení úplné znění
344/1992 Sb. Katastrální zákon platný do 31. 12. 2013 | Zákon č. 344/1992 Sb. o katastru nemovitostí České republiky úplné znění
256/2013 Sb. Katastrální zákon platný od 1. 1. 2014 | Zákon č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí úplné znění
2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod | Zákon č. 2/1993 Sb. úplné znění
358/1992 Sb. Notářský řád | Zákon č. 358/1992 Sb. o notářích a jejich činnosti úplné znění
99/1963 Sb. Občanský soudní řád | Zákon č. 99/1963 Sb. úplné znění
89/2012 Sb. Občanský zákoník (nový) | Zákon č. 89/2012 Sb. úplné znění
40/1964 Sb. Občanský zákoník platný do 31. 12. 2013 | Zákon č. 40/1964 Sb. úplné znění
513/1991 Sb. Obchodní zákoník platný do 31. 12. 2013 | Zákon č. 1991-513 úplné znění
90/2012 Sb. Obchodní zákoník platný od 1. 1. 2014 | Zákon č. 90/2012 Sb. úplné znění
333/2014 Sb. Předpis č. 333/2014 - Změna zákona o spořitelních a úvěrových družstvech úplné znění
234/2014 Sb. Služební zákon | Zákon č. 218/2002 Sb. o službě státních zaměstnanců úplné znění
191/1950 Sb. Směnečný a šekový zákon úplné znění
100/2016 Sb. Státní půjčka pro mladé do 36 let pečující o dítě do 6 let úplné znění
141/1961 Sb. Trestní řád | Zákon č. 141/1961 Sb. o trestním řízení soudním úplné znění

Zdroj: zakonyprolidi.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).