Hlavní navigace

Zákony online


Seznam všech zákonů

191/1950 Sb. Směnečný a šekový zákon úplné znění
141/1961 Sb. Trestní řád | Zákon č. 141/1961 Sb. o trestním řízení soudním úplné znění
99/1963 Sb. Občanský soudní řád | Zákon č. 99/1963 Sb. úplné znění
40/1964 Sb. Občanský zákoník platný do 31. 12. 2013 | Zákon č. 40/1964 Sb. úplné znění
565/1990 Sb. Zákon o místních poplatcích úplné znění
200/1990 Sb. Zákon o přestupcích | Zákon č. 200/1990 Sb. úplné znění
563/1991 Sb. Zákon o účetnictví úplné znění
549/1991 Sb. Zákon o soudních poplatcích úplné znění
455/1991 Sb. Živnostenský zákon | Zákon č. 455/1991 Sb. úplné znění
513/1991 Sb. Obchodní zákoník platný do 31. 12. 2013 | Zákon č. 1991-513 úplné znění
582/1991 Sb. Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení | Zákon č. 582/1991 Sb. úplné znění
21/1992 Sb. Zákon o bankách | Zákon č. 21/1992 Sb. úplné znění
265/1992 Sb. Zákon o zápisech práv k nemovitostem platný do 31. 12. 2013 | Zákon č. 265/1992 Sb. úplné znění
338/1992 Sb. Zákon o dani z nemovitých věcí | Zákon č. 338/1992 Sb. úplné znění
344/1992 Sb. Katastrální zákon platný do 31. 12. 2013 | Zákon č. 344/1992 Sb. o katastru nemovitostí České republiky úplné znění
357/1992 Sb. Zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí | Zákon č. 1992-357 úplné znění
358/1992 Sb. Notářský řád | Zákon č. 358/1992 Sb. o notářích a jejich činnosti úplné znění
586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů | Zákon č. 586/1992 Sb. úplné znění
589/1992 Sb. Zákon o sociálním pojištění | Zákon č. 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti úplné znění
591/1992 Sb. Zákon o cenných papírech platný do 31. 12. 2013 | Zákon č. 591/1992 Sb. úplné znění

Zdroj: zakonyprolidi.cz