Hlavní navigace

Odečitatelné položky – dary a bezúplatná plnění

Od základu daně z příjmů můžete odečíst dary, tj. bezúplatná plnění, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně nebo činí alespoň 1000 Kč.

Obdobně se postupuje i u darů na financování odstraňování následků živelní pohromy. Celkem můžete odečíst maximálně 15 % ze základu daně.

Odečíst si můžete hodnotu darů:

  • na veřejně prospěšné účely,
  • politickým stranám a hnutím na jejich činnost,
  • fyzickým osobám, které jsou poživateli částečného nebo plného invalidního důchodu nebo jsou nezletilými dětmi závislými na péči jiné osoby, a to na zdravotnické prostředky, na rehabilitační a kompenzační pomůcky a na majetek usnadňující těmto osobám vzdělání a zařazení do zaměstnání.

Od základu daně můžete odečíst nejen hodnotu darů poskytnutých právnickým nebo fyzickým osobám se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky, ale i osobám se sídlem nebo bydlištěm na území jiného členského státu Evropské unie, Norska nebo Islandu, a to za splnění stejných podmínek, jaké platí při poskytnutí daru v České republice. Při posuzování splnění podmínek, které se týkají účelu daru nebo příjemce daru, se pak postupuje podle právních předpisů příslušného státu. Pokud žádná taková úprava není, musí být splněny podmínky stanovené právními předpisy České republiky.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).