Hlavní navigace

Nekolidující zaměstnání

Můžete být v evidenci úřadu práce a přitom pracovat. Pokud nepobíráte podporu v nezaměstnanosti, můžete si měsíčně přivydělat max. 4950 Kč za podmínky, že nepobíráte invalidní důchod.

Pokud jste v evidenci úřadu práce a jste poživateli invalidního důchodu I. nebo II. stupně invalidity, může tzv. nekolidující příjem činit nejvýše jen 4650 Kč za kalendářní měsíc.

Osoba, která je poživatelem invalidního důchodu III. stupně, může být v evidenci úřadu práce jen výjimečně, je-li schopna výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek.

Pomohla Vám tato stránka?

Hodnocení stránky: 3