Hlavní navigace

Ošetřovné

Ošetřovné má zmírnit finanční následky způsobené péčí o člena rodiny.

Vyplácí se od 1. kalendářního dne, maximálně však po dobu 9 následujících kalendářních dnů. Pokud máte ve své trvalé péči dítě do 16 let, které neukončilo povinnou školní docházku, a patříte-li mezi osamělého rodiče, vyplácí se podpora po dobu max. 16 kalendářních dnů.

V obou případech činí podpora 60 % denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Denní vyměřovací základ se stanoví stejným způsobem jako u nemocenského. Od roku 2009 je také možné se v péči o ošetřovanou osobu vystřídat, ale pouze jednou.

Na ošetřovné má nárok pouze zaměstnanec, který nemůže pracovat z důvodu, že musí

  1. ošetřovat nemocného člena domácnosti nebo
  2. pečovat o zdravé dítě mladší 10 let, protože školské nebo dětské zařízení bylo uzavřeno (z důvodu havárie, epidemie, jiné nepředvídané události), dítěti byla nařízena karanténa nebo osoba, která jinak o dítě pečuje, sama onemocněla.

Na ošetřovné nemají nárok OSVČ!

Vyměřovací základ a redukce

Vyměřovací základ a redukční hranice ošetřovného jsou totožné jako u nemocenské.

Denní vyměřovací základ Výše redukce
do 942 Kč 90 %
od 942 do 1412 Kč 60 %
od 1412 Kč do 2824 Kč 30 %
nad 2824 Kč nezohledňuje se

Nárok na dávku má jen jeden rodič

Tvoříte-li rodinu jako dva rodiče (muž a žena), nárok na ošetřovné má stále jen jeden z vás. To se týká i situace, kdy se například vystřídáte při ošetřování nemocného dítěte a průběžně zůstává s dítětem jeden a druhý rodič. Nelze vyplatit dávky oběma rodičům současně, takže dostanete pouze jednu dávku za dobu max. 9 kalendářních dnů, přestože byste s dítětem byli doma nebo jinde podstatně déle.

Výjimkou je situace, kdy jeden z rodičů utrpí úraz, porodí nebo mu bude nařízena karanténa, a proto nemůže o dítě pečovat, pak lze uplatnit nárok na ošetřovné i přesto, že původní (nyní např. rovněž nemocný) rodič toto ošetřovné již uplatnil.

Nicméně pozor, změna druhu onemocnění (diagnózy) se nepovažuje za nový případ ošetřování.

Pomohla Vám tato stránka?

Hodnocení stránky: 5