Hlavní navigace

Ošetřovné

Ošetřovné má zmírnit finanční následky způsobené péčí o člena rodiny.

Vyplácí se od 1. kalendářního dne, maximálně však po dobu 9 následujících kalendářních dnů. Pokud máte ve své trvalé péči dítě do 16 let, které neukončilo povinnou školní docházku, a patříte-li mezi osamělého rodiče, vyplácí se podpora po dobu max. 16 kalendářních dnů.

V obou případech činí podpora 60 % denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Denní vyměřovací základ se stanoví stejným způsobem jako u nemocenského. V péči o ošetřovanou osobu je možné se vystřídat, ale pouze jednou.

Na ošetřovné má nárok pouze zaměstnanec, který nemůže pracovat z důvodu, že musí

  1. ošetřovat nemocného člena domácnosti nebo
  2. pečovat o zdravé dítě mladší 10 let, protože školské nebo dětské zařízení bylo uzavřeno (z důvodu havárie, epidemie, jiné nepředvídané události), dítěti byla nařízena karanténa nebo osoba, která jinak o dítě pečuje, sama onemocněla.

Na ošetřovné nemají nárok OSVČ!

Vyměřovací základ a redukce

Vyměřovací základ a redukční hranice ošetřovného jsou totožné jako u nemocenské.

Denní vyměřovací základ od 1. 1. 2022 Výše redukce
do 1298 Kč 90 %
od 1298 do 1946 Kč 60 %
od 1946 Kč do 3892 Kč 30 %
nad 3892 Kč nezohledňuje se

Nárok na dávku má jen jeden rodič

Tvoříte-li rodinu jako dva rodiče (muž a žena), nárok na ošetřovné má stále jen jeden z vás. To se týká i situace, kdy se například vystřídáte při ošetřování nemocného dítěte a průběžně zůstává s dítětem jeden a druhý rodič. Nelze vyplatit dávky oběma rodičům současně, takže dostanete pouze jednu dávku za dobu max. 9 kalendářních dnů, přestože byste s dítětem byli doma nebo jinde podstatně déle.

Výjimkou je situace, kdy jeden z rodičů utrpí úraz, porodí nebo mu bude nařízena karanténa, a proto nemůže o dítě pečovat, pak lze uplatnit nárok na ošetřovné i přesto, že původní (nyní např. rovněž nemocný) rodič toto ošetřovné již uplatnil.

Nicméně pozor, změna druhu onemocnění (diagnózy) se nepovažuje za nový případ ošetřování.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).