Hlavní navigace

Podmínky užívání

Sdílet

Copyright © 2000–2013, Internet Info, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu Internet Info, s.r.o., je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na Měšci, a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty, SMS zpráv a včetně zahrnutí těchto materiálů nebo jejich části do rámců či překopírování do vnitropodnikové či jiné privátní sítě a včetne uchovávání v jakýchkoli databázích.

Vzhledem k tomu, že financujme naše bezplatně nabízené služby především z výnosů ze zobrazované reklamy, vyhrazujeme si právo omezit či zamezit přístupu k těmto stránkám těm uživatelům, kteří používají nástroje blokující zobrazování reklamy. Za tímto účelem můžeme v zákonem připuštěném rozsahu provádět i technické testování koncových zařízení za tím účelem, zda takové nástroje používají či nikoliv.

Odpovědnost za škodu či jinou újmu


Uživatelé internetového serveru Měšec.cz si jsou vědomi, že veškeré na něm obsažené informace jakož i veškeré informace získané prostřednictvím diskusního fóra či placené poradny mají pouze základní, orientační charakter a nijak neumenšují případnou potřebu uživatele vyhledat odborné poradenské a další služby, například právní, účetní, daňové, technické apod., které by zohledňovaly specifické okolnosti každého případu. V případě placené poradny tomu odpovídá i výše hrazené úplaty, která slouží pouze k pokrytí provozních nákladů. Vzhledem k těmto skutečnostem je vyloučena jakákoli odpovědnost provozovatele za újmu jakékoli povahy, například za vznik škody, která by uživateli z uvedených informací, například v důsledku spoléhání se na jejich správnost, vznikla.
 


Obsah webových stránek Měšec.cz má pouze informační charakter a funkci. Informace obsažené na webových stránkách Měšec.cz není možné považovat za kvalifikované právní poradenství ve smyslu § 2950 zák. č. 89/2012 Sb. a vydavatel neodpovídá za správnost či aktuálnost obsahu webových stránek Měšec.cz Vydavatel rovněž neodpovídá za škodu případně vzniklou užitím informací z webových stránek Měšec.cz.

Společnost Internet Info, s.r.o., zaručuje všem svým zákazníkům, partnerům a spřáteleným subjektům ochranu jejich osobních údajů. Bližší informace naleznete v našich Zásadách zpracování osobních údajů dostupných zde.

Internet Info, s.r.o.:
Milady Horákové 116/109
160 00 Praha 6
Tel: 778 885 502
E-mail: info@iinfo.cz
Web: http://www.iinfo.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).