Hlavní navigace

Náhrada mzdy

Během prvních dvou týdnů, s výjimkou prvních 3 dnů dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc nebo úraz, vám poskytuje zaměstnavatel náhradu mzdy.

Náhrada mzdy se stanoví jako 60 % redukovaného průměrného hodinového výdělku za každou neodpracovanou hodinu s výjimkou prvních 3 směn (maximálně 24 neodpracovaných hodin), za které náhrada nepřísluší. Náhrada mzdy se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.

Hodinový vyměřovací základ Výše redukce
do 157,68 Kč 90 %
od 157,68 do 236,43 Kč 60 %
od 236,43 Kč do 472,68 Kč 30 %
nad 472,68 Kč nezohledňuje se

Pomohla Vám tato stránka?

Hodnocení stránky: 3