Hlavní navigace

Kdo zdravotní pojištění neplatí

Níže uvedené osoby nemusí platit zdravotní pojištění, protože jej za ně automaticky platí stát. Musí však zdravotní pojišťovně sdělit, že spadají do jedné z vyjmenovaných skupin:

 • nezaopatřené děti nevýdělečně činné do 26 let,
 • poživatelé důchodů,
 • ženy na mateřské nebo rodičovské dovolené,
 • osoby pečující celodenně a osobně alespoň o jedno dítě do 7 let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku,
 • příjemci rodičovského příspěvku,
 • uchazeči o zaměstnání,
 • osoby pobírající dávky sociální péče z důvodu sociální potřebnosti,
 • osoby převážně nebo úplně bezmocné a osoby o ně pečující,
 • osoby pečující o dlouhodobě těžce zdravotně postižené děti nebo částečně bezmocné rodinné příslušníky starší 80 let,
 • osoby povolané k vojenskému cvičení,
 • osoby ve vazbě nebo výkonu trestu,
 • mladiství umístění ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy,
 • osoby, které dosáhly věku potřebného pro nárok na starobní důchod, ale nesplňují podmínky jeho přiznání,
 • osoby s trvalým pobytem na území ČR, které jsou příjemci dávek nemocenského pojištění a za které neplatí pojistné zaměstnavatel ani stát a nejsou osobami samostatně výdělečně činnými,
 • osoba s trvalým pobytem v ČR, která je v cizině nepřetržitě déle než 6 měsíců, je po celou dobu pobytu v cizině zdravotně pojištěna a zdravotní pojišťovně doručila písemné prohlášení o pobytu v cizině.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).