Hlavní navigace

Dodatečné daňové přiznání

Zjistili jste, že máte špatně vypočítanou výši daně v daňovém přiznání, ale už uplynul termín, do kdy bylo možné jej odeslat? Nezoufejte, pokud není příliš pozdě a Finanční úřad ještě nezačal kontrolu, můžete podat dodatečné daňové přiznání, ve kterém nesrovnalosti napravíte. S jeho podáním ale neotálejte, abyste nemuseli hradit zbytečnou pokutu.

Co je dodatečné přiznání k dani z příjmů

Při podávání přiznání k dani z příjmů fyzických osob se někdy stane, že poplatník udělá ve výpočtu daně chybu. V takovém případě má dvě možnosti, jak ji odstranit, a to buď prostřednictvím opravného, nebo dodatečného daňového přiznání. Opravné daňové přiznání je možné odevzdat za předpokladu, že ještě neuběhl řádný termín pro podání přiznání. Pokud ale už tato lhůta uplynula, je nezbytné doručit Finančnímu úřadu daňové přiznání dodatečné.

U dodatečného daňového přiznání už však riskujete pokutu od Finančního úřadu, která může činit až 5 % stanovené daně. Zda po vás bude úřad sankční poplatek požadovat, pak závisí na tom, o jak velkou chybu jde a nakolik jste jí mohli předejít. V případě opravného daňového přiznání je to ale jinak, neboť to podáváte ještě v termínu, takže se v takovém případě pokutě vyhnete.

Kdy se podává dodatečné daňové přiznání

Řádné i opravné daňové přiznání má poplatník povinnost doručit Finančnímu úřadu nejpozději do tří měsíců od skončení zdaňovacího období. Dodatečné daňové přiznání se pak odevzdává po uplynutí této lhůty, a to za předpokladu, že opožděně zjistíte, že vám byla vyměřena daň nižší, než jaká ve skutečnosti měla být.

Dodatečné daňové přiznání je přitom potřeba odevzdat do konce kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byla daná chyba zjištěna. Samozřejmě také můžete dodatečné daňové přiznání podat, pokud vám byla nesprávně vyměřena vyšší daň, avšak tato možnost není povinná, nýbrž volitelná.

Jak vyplnit dodatečné daňové přiznání k dani z příjmů

Pro podání dodatečného daňového přiznání je pak potřeba vyplnit oddíl číslo šest, který je uveden na straně číslo čtyři čtyřstránkového formuláře. Vyplňují se přitom konkrétně řádky 78 a 83, pomocí nichž se vypočítá rozdíl mezi původní hodnotou daně uvedenou v řádném daňovém přiznání a skutečnou hodnotou daně, která má být odvedena.

V momentě, kdy Finanční úřad provádí kontrolu daně, již není možné dodatečné daňové přiznání podat. Proto je vhodné řešit veškeré zjištěné nesrovnalosti a chyby ihned a nečekat na kontaktování ze strany úřadu. Daňové přiznání vždy před jeho odesláním nechejte projít kontrolou, abyste se vyvarovali zbytečným chybám.

Ve formuláři přiznání je také vždy dobré uvádět aktuální telefonní číslo, aby vás úřad mohl v případě potřeby kontaktovat. Nemusíte se ale bát, že by vám pracovníci úřadu telefonovali kvůli každé maličkosti. Většinou se snaží spojit s poplatníkem za účelem objasnění nějakých nesrovnalostí nebo například kvůli informaci o nutnosti doplnění určité přílohy.

Dodatečné daňové přiznání – vzor

Několik příkladů vyplněného dodatečného daňového přiznání je k dispozici na webových stránkách finanční správy, nicméně nelze se jimi stoprocentně řídit, neboť každý případ je individuální. Jedná se tedy pouze o ilustrační návod, který má poplatníkovi pomoci zorientovat se v dokumentu. Formulář pro dodatečné daňové přiznání je přitom shodný s formulářem pro řádné přiznání. Jen je potřeba vyplnit k tomu určené části.

I s dodatečným přiznáním vám pomůžou chytré šablony pro MS ExcelStahujte zdarma.

Pokuty za pozdní podání daňového přiznání

Pokud není řádné daňové přiznání odevzdáno v termínu, od 6. pracovního dne prodlení se začíná počítat sankční poplatek. Jeho výše činí 0,05 % stanovené daně nebo daňového odpočtu, a to za každý den prodlení. Maximální hodnota pokuty je přitom stanovena na 5 % stanovené daně nebo 300 tisíc korun. Pokud je však pokuta nižší než 1000 korun, bude vám odpuštěna.

Kromě finančních trestů pak existují také sankce nepeněžité povahy. Ty se však neudělují za nedodržení termínu pro odevzdání přiznání, ale za jiná pochybení poplatníka. Jedná se například o situaci, když podání provedete nesprávnou formou, to znamená na papírovém dokumentu místo elektronicky. V takovém případě budete nejprve kontaktováni pracovníkem Finančního úřadu, který vás vyzve k nápravě. Pokud tak neučiníte, může vám být vystavena pokuta až do výše 50 tisíc korun.

Kde najdu formulář dodatečného daňového přiznání?
Formulář dodatečného daňového přiznání je totožný s formulářem pro řádné daňové přiznání. Všechny daňové tiskopisy ve formátu PDF se přitom nachází na webových stránkách Finanční správy, v aplikaci Elektronická podání pro Finanční správu (EPO) a na portálu Finančního úřadu mojedane.cz.
Co se vyplňuje v dodatečném daňovém přiznání?
V dodatečném daňovém přiznání je potřeba vyplnit oddíl číslo šest, který najdete na čtvrté stránce formuláře. Konkrétně se pak jedná o řádky číslo 78 a 83. Tato část slouží k uvedení rozdílu mezi daní, jež byla vypočítána v řádném daňovém přiznání, a skutečnou hodnotou daně, která má být poplatníkem odvedena.
Jaký je rozdíl mezi opravným a dodatečným daňovým přiznáním?
Rozdíl mezi opravným daňovým přiznáním a dodatečným daňovým přiznáním spočívá v termínech, kdy jsou podávána. Opravný dokument se Finančnímu úřadu odevzdává v případě, že jste na chybu přišli ještě před uplynutím lhůty pro řádné přiznání. Dodatečné daňové přiznání se naopak podává ve chvíli, kdy jste na chybu ve formuláři přišli až po uplynutí stanoveného termínu.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).