Hlavní navigace

Změna trvalého bydliště 2024: jak postupovat a které doklady vyměnit?

4. 4. 2022
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock

Pokud jste se rozhodli přestěhovat a v novém bydlišti si zřídit trvalý pobyt, čeká vás řada důležitých úkolů. O tomto kroku totiž musíte zpravit všechny příslušné instituce, jejichž počet závisí na mnoha různých faktorech. Co všechno pro změnu trvalého bydliště potřebujete, jaké úřady musíte navštívit a kolik vás to bude stát, vám prozradíme v našem článku.

Každý občan České republiky může mít pouze jediné místo trvalého pobytu, což je adresa směrodatná pro všechny úřady, kam mu bude zároveň chodit i veškerá pošta. Toto místo se musí nacházet v objektu určeném pro bydlení, ubytování či rekreaci, který je zároveň označen evidenčním nebo popisným číslem.

Pokud se rozhodnete přestěhovat, samotná změna trvalého pobytu není příliš náročná. Vzhledem k tomu, že s tímto krokem souvisí také výměna osobních dokladů, se však tento proces může některým lidem zdát velice složitý. Kromě návštěvy úřadu a vyplnění příslušného formuláře, což zabere pouhých několik minut, totiž musíte absolvovat i spoustu dalších pochůzek.

Vše začíná přihlášením k trvalému pobytu

Zájemci o přehlášení místa pobytu obvykle v první řadě chtějí vědět, kde nahlásit změnu trvalého bydliště. Nejprve je nutné zastavit se na ohlašovnu v místě nového trvalého pobytu, kterým může být obecní úřad, úřad městské části, úřad městského obvodu či magistrát města. Na přepážce pak musíte vyplnit „Přihlašovací lístek k trvalému pobytu“ a zaplatit poplatek ve výši 50korun (s výjimkou dětí do 15 let).

Vzor formuláře, který je potřebný ke změně trvalého bydliště, existuje také v elektronické podobě. Přihlašovací lístek k trvalému pobytu si tak můžete stáhnout přímo na stránkách MVČR.

Následovat bude ustřižení rožku občanky a vydání prozatímního dokladu v podobě žluté kartičky označené jako „Potvrzení o změně trvalého pobytu“, kde najdete jak svou bývalou adresu, tak i tu novou. Současné místo trvalého pobytu je přitom nutné doložit prostřednictvím výpisu z katastru nemovitostí, kupní smlouvou s razítkem katastru nebo smlouvou nájemní.

Jestliže své nové trvalé bydliště nemáte čím doložit, měli byste dodat alespoň písemné a úředně ověřené potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Tomuto kroku se můžete vyhnout pouze v případě, že daná osoba zajde na úřad s vámi a souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu potvrdí přímo před zaměstnancem ohlašovny.

Co je tedy potřeba ke změně trvalého bydliště?

 • Vyplnit „Přihlašovací lístek k trvalému pobytu“,
 • na ohlašovně předložit platný občanský průkaz,
 • doložit vlastnictví bytu či domu, nebo
 • doložit užívání bytu.

Změna trvalého bydliště dítěte

Jste vlastníkem či nájemcem nemovitosti? V tom případě můžete na její adresu přihlásit také další osoby, jako jsou například manžel, manželka nebo děti. I pro ně však platí, že tato změna musí jít ruku v ruce s výměnou osobních dokladů a při změně trvalého pobytu navíc musíte vyplnit souhlas s tím, že ve vaší nemovitosti budou bydlet další osoby.

Jestliže jste svým potomkům nechali zřídit dětskou občanku, nezapomeňte ji vzít s sebou a následně požádat o nový doklad. Nezletilí mívají přiděleno stejné místo trvalého bydliště jako jejich matka nebo otec a za osobu mladší 15 let musí změnu trvalého pobytu ohlásit její zákonný zástupce či fyzická osoba, které bylo rozhodnutím soudu dítě svěřeno do péče.

Co dělat s přestřiženou občankou?

Po přihlášení trvalého pobytu na novou adresu by měly vaše kroky směřovat k další přepážce, kde do 15 dnů musíte zažádat o vydání nového občanského průkazu. Náhradní doklad v podobě „Potvrzení o změně trvalého pobytu“ vám totiž pro budoucí užívání rozhodně stačit nebude. Nemusíte přitom nic platit a nová občanka by měla být připravená k vyzvednutí během 30 dnů.

O novou e-občanku, která se u nás vydává od 1. července 2018, je možné zažádat na kterémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností. Doklad standardně obdržíte do 30 dnů od podání žádosti, ale pokud na něj spěcháte, můžete požádat o jeho vydání ve zkrácené lhůtě, která činí 24 hodin či 5 pracovních dnů. V takovém případě však budete muset uhradit správní poplatek.

Majitelé automobilů musí navštívit odbor dopravy

Pokud se vám mění adresa trvalého bydliště a zároveň se řadíte mezi vlastníky řidičského průkazu, o nový doklad žádat nemusíte. Povinnost měnit při stěhování také řidičák totiž skončila v roce 2018. Dnes se již vydávají pouze doklady, které údaj o místě pobytu vůbec neobsahují, ale i majitelé starších dokladů si mohou své řidičské průkazy ponechat.

Vlastníte-li motorové vozidlo, cesta na úřad se vám nevyhne. Do deseti pracovních dnů totiž musí proběhnout změna v registru vozidel, za kterou zaplatíte správní poplatek 50 korun. Nezapomeňte si s sebou vzít osvědčení o registraci vozidla (ORV neboli malý techničák), které vám vymění za doklad s vaší novou adresou, a technický průkaz, kam je nutné doplnit údaje o změně bydliště. Registrační značka vozidla však zůstává stejná.

Co dalšího je třeba udělat?

Změna adresy trvalého bydliště se pojí také s mnoha dalšími kroky, na které byste rozhodně neměli zapomenout. Jelikož ze zákona platí oznamovací povinnost zdravotní pojišťovně, musíte zde do 30 dnů nahlásit nové místo trvalého pobytu, a to i v případě, že pojišťovna již provedla změnu sama. Můžete to provést písemně, osobně, telefonicky či prostřednictvím e-mailu.

Pokud jde o povinnosti vzhledem k finančnímu úřadu, zde závisí hlavně na tom, zda jste, nebo nejste registrovaným daňovým subjektem. Jestliže to tak není, po přestěhování mimo územní působnost stávajícího úřadu vám bude zasláno oznámení o změně. Tam také zjistíte, u kterého územního pracoviště finančního úřadu bude od této doby uložen daňový spis.

Pro registrovaný daňový subjekt, který má DIČ (daňové identifikační číslo), se situace mírně liší. Při stěhování mimo územní působnost finančního úřadu vám tento úřad vydá rozhodnutí o stanovení data konce místní příslušnosti, od kterého přechází místní příslušnost na finanční úřad dle nové adresy. Každopádně je však dobré vědět, že finanční úřady jsou napojené na základní registry a změna bydliště se tak individuálně hlásit nemusí. 

A jak bude situace vypadat pro občany České republiky, kteří jsou v době stěhování v evidenci úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání, pobírají podporu v nezaměstnanosti nebo jim náleží dávky pomoci v hmotné nouzi? V takovém případě je nutné změnu trvalého pobytu do osmi dnů ohlásit na příslušném oddělení úřadu práce.

Komu ještě hlásit změnu trvalého bydliště?

 • Zaměstnavateli či škole,
 • dodavatelům energií,
 • pojišťovnám,
 • bance a dalším finančním institucím,
 • poště (SIPO, televizní a rozhlasové poplatky),
 • ošetřujícím lékařům,
 • telefonnímu operátorovi.

Jak to mají podnikatelé?

Jestliže podnikáte a zároveň jste se rozhodli změnit místo trvalého pobytu, na živnostenský úřad pospíchat nemusíte. Novou adresu si daný úřad v rejstříku živnostenského podnikání změní sám dle údajů uvedených v základních registrech. Dejte si však pozor na to, že adresa sídla podnikání zůstává bez ohledu na změnu trvalého pobytu na původním místě.

Chcete-li současně s adresou trvalého pobytu změnit i sídlo podnikání, příslušný živnostenský úřad o tom budete muset zpravit do patnácti dnů. Za stokorunový poplatek to však jde udělat na kterékoliv pobočce, takže není třeba hnát se přímo na živnostenský úřad v místě starého či nového sídla. Výjimkou je pouze situace, kdy podnikatel již dříve uvedl, že sídlo podnikání má být vždy shodné s místem trvalého pobytu. V takovém případě úřad zanese údaje o změně bydliště do živnostenského rejstříku sám.

dan_z_prijmu

Změna trvalého bydliště při pobírání důchodu

Jelikož Česká správa sociálního zabezpečení čerpá informace ze základních registrů, přepis trvalého bydliště zde nemusí hlásit zaměstnavatelé ani podnikatelé. Podobně jako finanční úřad vás totiž kontaktují sami. Pokud ovšem patříte mezi občany, kteří pobírají důchod, nahlášení změny trvalého bydliště je pro vás povinné.

Postup se ovšem bude lišit podle toho, jakým způsobem je vám dávka měsíčně vyplácena. Ten, kdo dostává důchod prostřednictvím složenky, může vyplnit příslušný tiskopis na jakékoliv poště, která následně převede výplatu důchodu na nové pracoviště dle místa trvalého bydliště. Občané, kterým je důchod zasílán na účet, musí změnu ohlásit přímo na ČSSZ, a to buď prostřednictvím dopisu s vlastnoručním podpisem, či vyplněním formuláře, jenž se nachází na stránkách ČSSZ.

Co je to trvalé bydliště? 
Trvalé bydliště je adresa směrodatná pro všechny úřady, kam vám zároveň chodí i veškerá pošta. Každý občan České republiky může mít pouze jedno trvalé bydliště. To se musí nacházet v objektu, který je určený pro bydlení, ubytování či rekreace. Musí být zároveň označen evidenčním číslem. 
Co je potřeba ke změně trvalého bydliště?
Nejprve je nutné vyplnit Přihlašovací list k trvalému pobytu, dále na ohlašovně předložit platný občanský průkaz a doložit vlastnictví bytu či domu. V případě, že byt ani dům ve vašem vlastnictví není, je nutné doložit alespoň jeho užívání. 
Kde je nutné změnu trvalého bydliště nahlásit?
Změnu trvalého bydliště si rozhodně nenechávejte pro sebe. Je nutné ji nahlásit zdravotní pojišťovně, finančnímu úřadu (pokud jste registrovaným daňovým subjektem), úřadu práce (pokud jste registrovaní), a majitelé aut by neměli zapomínat také na ohlašovací povinnost registru vozidel. Dále je dobré se o nové adrese v zaměstnání, ve škole, u dodavatelů energií, v bance, na poště, u ošetřujících lékařů a u telefonního operátora. 
Jak to mají podnikatelé?
Dobrou zprávou je, že pokud jste se jako podnikatelé rozhodli změnit adresu trvalého bydliště, na živnostenský úřad chodit nemusíte. Informace si změní automaticky na základě údajů uvedených v registrech. Pokud chcete s trvalou adresou změnit i adresu sídla podnikání, příslušný živnostenský úřad o tom budete muset informovat do 15 dnů. Výjimkou je pouze situace, kdy podnikatel již dříve uvedl, že sídlo podnikání má být vždy shodné s místem trvalého pobytu.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).