Hlavní navigace

Příspěvek na bydlení

Příspěvek na bydlení přispívá na krytí nákladů na bydlení rodinám či jednotlivcům s nízkými příjmy.

Nárok na příspěvek na bydlení

Na příspěvek na bydlení má nárok vlastník nebo nájemce bytu, který je v bytě přihlášen k trvalému pobytu a jehož náklady na bydlení přesahují 30 % příjmů (v Praze 35 % příjmů) a zároveň jsou nižší než tzv. „normativní náklady“ stanovené zákonem. Příjem rodiny se zkoumá za předchozí kalendářní čtvrtletí a počítají se do něj i přídavek na dítě a rodičovský příspěvek.

Do nákladů na bydlení je zahrnuto nejen nájemné (a obdobné náklady u družstevních bytů a bytů v osobním vlastnictví), ale také služby a energie. Při posuzování nároku na příspěvek a jeho výši se berou v úvahu průměrné náklady zaplacené za předchozí kalendářní čtvrtletí

Příspěvek na bydlení je možné pobírat po neomezenou dobu.

Výše příspěvku na bydlení

Výše příspěvku na bydlení je rovna rozdílu mezi normativními náklady na bydlení a příjmem domácnosti vynásobeným koeficientem 0,30, resp. 0,35 pro Prahu (při splnění nároku na dávku).

Normativní náklady na bydlení pro nájemní byty platné od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 v Kč měsíčně.

Počet osob v rodině Praha nad 100 tis. obyvatel 50 000 – 99 999 obyvatel 10 000 – 49 999 obyvatel do 9 999 obyvatel
1 7870 Kč 6227 Kč 5928 Kč 5036 Kč 4844 Kč
2 11 186 Kč 8938 Kč 8530 Kč 7308 Kč 7046 Kč
3 15 116 Kč 12 176 Kč 11 642 Kč 10 045 Kč 9702 Kč
4 a více 18 827 Kč 15 282 Kč 14 639 Kč 12 712 Kč 12 299 Kč

Normativní náklady na bydlení pro družstevní byty a byty vlastníků platné od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018:

Počet osob v rodině Normativní náklady
1 4420 Kč
2 6489 Kč
3 8939 Kč
4 a více 11 298 Kč

Výše nákladů srovnatelných s nájemným u bytů vlastníků a družstevních bytů pro období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018 za kalendářní měsíc:

Vlastníci bytu a členové družstva
Počet osob v rodině podle
§ 7 odst. 5 zákona
Normativní náklady
1 1988 Kč
2 2721 Kč
3 3558 Kč
4 avíce 4291 Kč

Výše částek, které se započítávají v případě vytápění pevnými palivy, činí pro období od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2017 za kalendářní měsíc: 

Vytápění pevnými palivy
Počet osob v rodině podle
§ 7 odst. 5 zákona
Normativní náklady
1 746 Kč
2 1020 Kč
3 1335 Kč
4 avíce 1649 Kč

Výplata příspěvku na bydlení

Splňuje-li podmínky nároku na příspěvek na bydlení více osob, platí, že se tyto osoby buď dohodnou na tom, která z nich bude příspěvek pobírat, nebo úřad práce, který o příspěvku rozhoduje, určí, které z těchto osob příspěvek na bydlení přizná.

Pomohla Vám tato stránka?

Hodnocení stránky: 2