Hlavní navigace

Podpora v nezaměstnanosti

Pro výplatu podpory v nezaměstnanosti musíte splnit dvě podmínky:

1. Nárok na podporu máte, pokud jste vykonávali alespoň 12 měsíců v rozhodném období zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, kde jste platili (resp. váš zaměstnavatel platil) sociální pojištění, přičemž rozhodným obdobím se pro posuzování nároku na podporu v nezaměstnanosti rozumí poslední 2 roky před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání. Jinými slovy, za poslední 2 roky jste min. 12 měsíců v kuse pracovali nebo podnikali (a platili sociální pojištění).

2. Ke dni, k němuž má být podpora v nezaměstnanosti přiznána, nesmíte mít starobní nebo plný invalidní důchod.

Do předchozího zaměstnání se započítává i náhradní doba zaměstnání, tj. doba:

  • přípravy osoby se zdravotním postižením k práci,
  • pobírání plného invalidního důchodu,
  • osobní péče o dítě do 4 let věku,
  • osobní péče o osobu, která se podle zvláštních právních předpisů považuje za osobu závislou na pomoci jiné osoby ve stupni II – středně těžká závislost, ve stupni III – těžká závislost, nebo ve stupni IV – úplná závislost, pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně hradí náklady na své potřeby (tyto podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou),
  • výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby v rozsahu překračujícím v průměru alespoň 20 hodin v kalendářním týdnu na základě smlouvy dobrovolníka s vysílající organizací, která má akreditaci MV ČR,
  • soustavné přípravy na budoucí povolání v maximální délce 6 měsíců.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).