Hlavní navigace

Mzdová kalkulačka 2020: výpočet čisté mzdy

Nastupujete do nového zaměstnání a chcete přesně vědět, jaký finanční obnos můžete každý měsíc očekávat na svém účtu? Anebo jste prostě jen zvědaví, jak velkou část výplaty pravidelně odvádíte státu? Využijte naší kalkulačku čisté mzdy a zjistěte konečnou výši odměny snadno a rychle.

Jak vypočítat čistou mzdu?

Ačkoli to tak na první pohled možná nevypadá, výpočet čisté mzdy rozhodně nemusí připomínat rovnici o dvou neznámých. K tomu, abyste se ke konečné částce dopočítali, vám totiž stačí znát jen několik pojmů a mít alespoň základní přehled o daňových úlevách a možnostech jejich uplatnění. Pokud se na práci s čísly přeci jen necítíte, mohla by se vám hodit mzdová kalkulačka, kterou pro vás připravil Měšec.cz.

nápověda
Uveďte výši své hrubé mzdy (ne tzv. superhrubé).
Pracujete na základě


nápověda
Vyberte druh vašeho pracovního poměru. Dohoda o provedení práce je u jednorázových prací.
Máte
nápověda
Prohlášení - Uveďte, zda jste podepsal/-a u svého zaměstnavatele tzv. růžovku.
Vyměřovací základ - Nezaškrtávejte pokud jste student, rodič na mateřské nebo rodičovské, invalidní důchodce, či obecně v kategorii státních pojištěnců.
Máte nárok na slevy
nápověda
ZTP - Uveďte, zda jste držitelem průkazu ZTP/P.
Student - Uveďte, zda jste studentem do 26 let, resp. do 28 let u doktorských studií.
Invalida - Uveďte, zda jste poživatelem částečného nebo plného invalidního důchodu.
Počet dětí
nápověda
Uveďte počet svých dětí ve vaší domácnosti s nebo bez průkazu ZTP/P
Další informace
nápověda
Pokud využíváte vozidlo k soukromým účelům, uveďte hodnotu vozidla s DPH.

Jak mzdová kalkulačka funguje? 

Kalkulačka čisté mzdy Měšec.cz vám během okamžiku vypočítá výši čisté mzdy z pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti (DPČ) i dohody o provedení práce (DPP). Dozvíte se také, jak velkou část své výplaty každý měsíc odvádíte státu či zdravotní pojišťovně a kolik ušetříte díky slevám na dani.

Potřebujete kromě čisté mzdy spočítat také výši nemocenské, odchod do penze anebo zjistit kolik vám stát vrátí na daních? Vyzkoušejte další z našich praktických kalkulaček! 

Jak postupovat při výpočtu čisté mzdy?

K tomu, abyste získali konečnou sumu, je nejprve nutné znát svou hrubou mzdu. Tu je následně třeba uvést do patřičné kolonky. Než budete pokračovat, přesvědčte se, že jste namísto hrubé mzdy neuvedli mzdu superhrubou. Pokud si nejste jisti, podívejte se do pracovní smlouvy a napište částku, která se nachází v ní.

Pro přesnost výpočtu je dále nutné uvést druh pracovního poměru, to znamená, zda pracujete na pracovní smlouvu, či některou z dohod, jestli jste podepsali prohlášení k dani (takzvaná růžovka) anebo zda vám byl stanoven vyměřovací základ pro zdravotní pojištění (nejste student, rodič na mateřské apod.). Pokud jste držitelem průkazu ZTP/P, studujete nebo jste invalida, nezapomeňte zaškrtnout odpovídající políčko.

Konečný výsledek pak může ovlivnit také to, pokud máte děti anebo jestli používáte služební vůz k soukromým účelům. Pokud ano, bude nutné zjistit jeho hodnotu. I tu je totiž potřeba do kalkulačky uvést. Pak už stačí pouze kliknout na tlačítko „Spočítat“. Výsledná částka se vám spolu s přehledným grafem a dalšími rozšiřujícími informacemi zobrazí přímo pod kalkulačkou mzdy.

Čistá mzda

Čistá mzda představuje reálnou výši odměny, kterou jako pracovník každý měsíc obdržíte od svého zaměstnavatele. Přesná podoba této částky se vypočítává ze mzdy hrubé, konkrétně odečtením zálohy na daň a odvodů zdravotního a sociálního pojištění.

Hrubá mzda

Jedná se o částku, kterou máte uvedenou v pracovní smlouvě. V některých případech může být navýšena také o takzvané nepeněžité příjmy – například o služební automobil, který používáte i k osobním účelům. Neznamená to však, že by se hrubá mzda navyšovala o celou hodnotu vozidla. Zvýší se totiž „pouze“ o 1 % z jeho vstupní ceny.

Superhrubá mzda

Jako zaměstnanec se pravděpodobně setkáte také s pojmem superhrubá mzda. A jak už název napovídá, jedná se o částku, která předchází mzdě hrubé, konkrétně mluvíme o sumě, jež představuje celkové náklady na jednoho pracovníka, které musí zaměstnavatel každý měsíc vynaložit. Kromě hrubé mzdy jsou součástí této částky také odvody za zdravotní a sociální pojištění v celkové výši 34 %, které je zaměstnavatel za každého pracovníka povinný platit.

A jak superhrubou mzdu vypočítat? Stačí hrubou mzdu vynásobit koeficientem 1,34, který představuje oněch zmíněných 34 %.

Sociální a zdravotní pojištění

Odvody za sociální a zdravotní pojištění jsou částky, které jsou každý měsíc odváděny jak vámi, tak i zaměstnavatelem. Rozdíl je však v tom, že ve vašem případě činí výsledná suma celkem 11 % (6,5 % za sociální a 4,5 % za zdravotní pojištění), zaměstnavatel za vás pak platí odvody o něco vyšší, konkrétně 24,8 % za sociální a 9 % za zdravotní pojištění.

Platby za pojištění se rozhodně netýkají jen lidí pracujících na hlavní právní poměr (HPP). Zálohy za zdravotní pojištění totiž musejí platit i ti, kteří si vydělají méně, než je zákonem stanovená minimální mzda. Jedná se například o lidi, kteří pracují na zkrácený úvazek anebo osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP) – tedy mimo jiné studenti, rodiče na mateřské a rodičovské dovolené, důchodci a jedinci registrovaní na úřadu práce.

Výše záloh, kterou musí zaměstnanci i OBZP platit, se pak také odvíjí od minimální mzdy, která se v roce 2020 zvýšila z 13 350 na 14 600 kč. Minimální měsíční sazba je pro obě skupiny stanovena na 1 971 kč.

Odvodům za sociální a zdravotní pojištění se nevyhnou ani osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), jejichž spodní výše záloh se odvíjí od minimálního vyměřovacího základu – tedy poloviny aktuální průměrné mzdy. Pro rok 2020 tento základ činí 17 417,50 kč. Jako OSVČ jsou tedy povinni odvést minimálně 2352 kč za zdravotní a 2544 kčza sociální pojištění, a to za každý měsíc.  

Daň z příjmu

Jak už zaznělo výše, aby byl výpočet čisté mzdy kompletní, je třeba počítat také s daní z příjmu, jejíž konkrétní výše se počítá ze superhrubé mzdy a následně odečítá ze mzdy hrubé. Sazba daně z příjmu už několik let zůstává stejná, a sice 15 %.

Dobrou zprávou je, že lze daň za určitých podmínek výrazně snížit, a to díky slevám na dani, které se mohou promítnout jak na měsíční výplatě, tak na konci zdaňovacího období. Jedná se o tyto slevy: 

Slevy na dani
Sleva na poplatníka24 840 Kč
Sleva na dítě:
1. dítě15 204 Kč
2. dítě19 404 Kč
3. a každé další dítě24 204 Kč
Sleva na dítě - držitele průkazu ZTP:
1. dítě30 408 Kč
2. dítě38 808 Kč
3. a každé další dítě48 408 Kč
Sleva pro studenta4020 Kč
Sleva na invalidu:
Invalida I. a II. stupně2520 Kč
Invalida III. stupně5040 Kč
Držitel průkazu ZTP/P16 140 Kč
Sleva na umístění dítěte (školkovné)max. 13 350 Kč za dítě
Sleva na manžela/manželku24 840 Kč
Sleva na manžela/manželku - držitele průkazu ZTP/P49 680 Kč
Sleva za EET5000 Kč

Jak je to s nezdanitelnými částmi základu daně?

V rámci ročního zúčtování můžete jako daňový poplatník celkovou částku ponížit také o takzvané nezdanitelné části základu daně, kterými jsou:

  • Bezúplatná plnění (dary)
  • Úroky z hypotečního úvěru (nebo podobného)
  • Pojistné na penzijní připojištění
  • Pojistné na soukromé životní pojištění
  • Členské odborové příspěvky
  • Příspěvky na úhradu dalšího vzdělávání

V případě, že budou tyto odpočty dostatečně vysoké, vznikne poplatníkovi přeplatek na dani, který můžete po státu požadovat zpět formou vratky

Všechny slevy na dani najdete na daňovém portálu. Slevy na dani za děti a slevy na dani za poplatníka se vyplácejí každý měsíc, další slevy na dani pak při ročním vyúčtování.

Máte vysoké příjmy? Maximální vyměřovací roční základ pro sociální pojištění v roce 2018 je 1 438 992 Kč. Ale my nevíme, kdy na tento strop u své mzdy narazíte. Může to být třeba již začátkem roku, nebo až v prosinci. Proto naše kalkulačka vypočítá průměr za celých 12 měsíců a na tomto základě zobrazí čistou mzdu. Výpočet tak bude průměrově přesný, ale nikoli z pohledu konkrétního měsíce. Lépe to bohužel naprogramovat nejde.

Mohla by vás také zajímat Daňová kalkulačka pro zaměstnance.

Co je to čistá mzda?
Čistá mzda je finální výše odměny, kterou vám každý měsíc vyplatí váš zaměstnavatel. Vypočítá se z hrubé mzdy, konkrétně tak, že od ní odečtete výši odvodů zdravotního i sociálního pojištění a zálohu na daň z příjmu.
Kolik činí odvody za sociální a zdravotní?
Odvody za zdravotní pojištění, které platí zaměstnanec, představují 4,5 % z měsíčního příjmu, zálohy na sociální pojištění pak činí 6,5 %. Sociální a zdravotní pojištění však musí platit i zaměstnavatelé. Pro ty je sazba o něco vyšší. Za sociální pojištění odvádějí za každého zaměstnance 25 % a za zdravotní 9 %.
Jak na výpočet čisté mzdy?
Abyste se čisté mzdy mohli dopočítat, je nejprve nutné znát svou hrubou mzdu. Od té následně odečtete 6,5 % za sociální a 4,5 % za zdravotní pojištění. Je třeba odečíst také daň z příjmu, která činí 15 %. Tu lze za konkrétních podmínek výrazně snížit, a to díky slevám na dani, které se uplatňují například na poplatníka daně, děti, manžela či manželku a invalidu.
Co je to hrubá mzda?
Hrubá mzda je částka, kterou máte jako zaměstnanec uvedenou v pracovní smlouvě. Může být ale navýšena o takzvané nepeněžit příjmy, typicky třeba o automobil, který používáte i k soukromým účelům.
Co jsou to nezdanitelné části základu daně?
V rámci ročního zúčtování můžete jako daňový poplatník celkovou částku základu daně z příjmu ponížit pomocí takzvané nezdanitelné části základu daně. Jedná se o bezúplatná plnění (dary), úroky z hypotečního úvěru (nebo podobného), pojistné na penzijní připojištění, pojistné na soukromé životní pojištění, členské odborové příspěvky a příspěvky na úhradu dalšího vzdělávání.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).