Hlavní navigace

Výpočet čisté mzdy: mzdová kalkulačka 2024

V roce 2024 jsme se dočkali řady změn, které ovlivnily výpočet čisté mzdy. Pokud chcete vědět, jaká odměna za vykonanou práci vám po odečtení povinných odvodů přistane na účtu, vyzkoušejte naši přehlednou kalkulačku. Stačí vyplnit základní požadované údaje a během několika vteřin se dozvíte výši své čisté mzdy.

Jak vypočítat čistou mzdu?

Výpočet čisté mzdy pro rok 2024 není zdaleka tak složitý, jak by se mohlo na první pohled zdát. Abyste se k výsledné částce dopočítali, budete muset vyplnit několik údajů, jako je vaše hrubá mzda (ta bývá uvedena na pracovní smlouvě nebo ve mzdovém výměru). Dále zaškrtněte, zda se vás týká sleva na ZTP/P, uveďte, jestli pobíráte invalidní důchod (případně který stupeň), a označte, jestli patříte mezi důchodce, studenty či osoby na rodičovské dovolené.

Jestliže uplatňujete daňové zvýhodnění na vyživované děti, nezapomeňte vyplnit jejich počet a případně i to, zda je některé z dětí držitelem průkazu ZTP/P. V takovém případě totiž budete mít nárok na dvojnásobné daňové zvýhodnění. To přitom může mít podobu slevy na dani, daňového bonusu nebo kombinace obou způsobů. Aby se však mohlo jednat o daňový bonus, váš měsíční příjem musí dosáhnout alespoň poloviny minimální mzdy.

nápověda
Uveďte výši své hrubé mzdy (ne tzv. superhrubé).
Pracujete na základě
Máte nárok na slevy
nápověda
ZTP - Uveďte, zda jste držitelem průkazu ZTP/P.
Invalida - Uveďte, zda máte invalidní důchod 1., 2. nebo 3. stupně.
Počet dětí
nápověda
Uveďte počet svých dětí ve vaší domácnosti s nebo bez průkazu ZTP/P
Další informace
nápověda
Důchodce, student nebo na rodičovské dovolené - Uveďte, zda jste důchodce, student do 26 let, resp. do 28 let u doktorských studií nebo na rodičovské dovolené.

Jak mzdová kalkulačka funguje? 

Kalkulačka čisté mzdy Měšec.cz vám během chvilky spočítá výši čisté mzdy z pracovní smlouvy. Kromě toho se dozvíte, jak velkou část výplaty každý měsíc tvoří odvody státu či zdravotní pojišťovně, a zjistíte, kolik jste schopní ušetřit prostřednictvím slev na dani.

Potřebujete kromě čisté mzdy vypočítat i výši nemocenské, mateřskou nebo daň z příjmů? Vyzkoušejte další přehledné kalkulačky, které jsme si pro vás připravili!

Čistá mzda

Jako čistá mzda se označuje reálná výše odměny, kterou pracovník každý měsíc obdrží od svého zaměstnavatele. Výše této částky se vypočítává z hrubé mzdy, a to odečtením zálohy na daň a odvodů zdravotního a sociálního pojištění.

Hrubá mzda

Jde o částku, kterou mají pracovníci tradičně uvedenou ve své pracovní smlouvě či v interním předpisu. Někdy ovšem bývá navýšena také o nepeněžité příjmy. Dnes se z této částky počítá výše daně z příjmů i výše odvodů za zdravotní a sociální pojištění.

V minulosti pak byla důležitá i superhrubá mzda, což byly celkové náklady na jednoho pracovníka, které zaměstnavatel každý měsíc vynaložil. Součástí dané částky byla hrubá mzda, ale také odvody za zdravotní a sociální pojištění odváděné zaměstnavatelem. Superhrubá mzda na našem území platila od roku 2008, ale v roce 2021 ji nahradila mzda hrubá.

Sociální a zdravotní pojištění

Odvody za sociální a zdravotní pojištění představují částky, které musí každý měsíc odvádět zaměstnanec i zaměstnavatel. V případě zaměstnance se jedná o 11,6 % z hrubé mzdy (7,1 % za sociální a 4,5 % za zdravotní pojištění). Zaměstnavatel přitom platí vyšší odvody, a to 24,8 % za sociální a 9 % za zdravotní pojištění.

Platby za pojištění se týkají osob pracujících na hlavní právní poměr (HPP), ale zálohy za zdravotní pojištění musí platit i lidé, kteří si vydělají nižší částky, než je zákonem stanovená minimální mzda. Jedná se třeba o osoby pracující na zkrácený úvazek či osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP).  Sem tedy můžeme zařadit třeba studenty, rodiče na mateřské a rodičovské dovolené, důchodce nebo jedince, kteří jsou momentálně registrovaní na úřadu práce.

Výše záloh, které musí zaměstnanci i OBZP měsíčně uhradit, se odvíjí také od minimální mzdy. Ta v roce 2024 vzrostla z částky 17 300 Kč na 18 900 Kč. Minimální měsíční sazba je tedy stanovena na částku 2552 Kč.

Odvodům za sociální a zdravotní pojištění se nevyhnou ani osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), jejichž spodní výše záloh se odvíjí od aktuální průměrné mzdy. Ta pro rok 2023 činí 43 967 Kč. OSVČ tedy musí odvést minimálně 2968 Kč za zdravotní pojištění měsíčně. U sociálního pojištění se rozlišuje druh činnosti. Pro hlavní činnost jsou zálohy 3852 Kč, u nových OSVČ pak 3210 Kč, zatímco v případě vedlejší činnosti jde o částku 1413 Kč.

Daň z příjmů

Do výpočtu čisté mzdy je nutné zahrnout také daň z příjmů, která se dříve počítala ze superhrubé mzdy, ale momentálně se počítá ze mzdy hrubé. Základní sazba daně z příjmů zůstává již několik let stejná a činí 15 %. Kromě toho existuje také další daňové pásmo pro osoby s vyššími příjmy, kde je sazba daně z příjmů nastavena na 23 %. Aplikuje se na příjmy, které přesahují 36násobek průměrné mzdy.

Daň z příjmů je nicméně možné v některých případech snížit prostřednictvím slev na dani, což můžete zaznamenat ve své měsíční výplatě, ale také na konci zdaňovacího období. Jednotlivé slevy přitom vypadají následovně:

Slevy na dani pro zdaňovací období 2024
Sleva na poplatníka 30 840 Kč
Sleva na dítě:
1. dítě15 204 Kč
2. dítě22 320 Kč
3. a každé další dítě27 840 Kč
Sleva na dítě - držitele průkazu ZTP:
1. dítě30 408 Kč
2. dítě44 640 Kč
3. a každé další dítě55 680 Kč
Sleva na invaliditu:
Invalidita I. a II. stupně2520 Kč
Invalidita III. stupně5040 Kč
Držitel průkazu ZTP/P16 140 Kč
Sleva na manžela/manželku24 840 Kč
Sleva na manžela/manželku - držitele průkazu ZTP/P49 680 Kč
 Sleva na zastavenou exekuci až 450 Kč

Co jsou nezdanitelné části základu daně?

Daňoví poplatníci mohou v rámci ročního zúčtování celkovou částku ponížit také o nezdanitelné části základu daně. Sem patří konkrétně:

 • bezúplatná plnění (dary),
 • úroky z hypotečního úvěru (či podobného),
 • pojistné na penzijní připojištění,
 • pojistné na soukromé životní pojištění.

Pokud budou dané odpočty dostatečně vysoké, poplatníkovi automaticky vzniká přeplatek na dani. Ten je možné po státu požadovat zpět, a to kokrétně formou vratky

Maximální vyměřovací roční základ pro sociální pojištění v roce 2024 je konkrétně 2 110 416 Kč. My ovšem netušíme, kdy na tento strop narazíte. Může k tomu dojít kdykoliv během roku. Naše kalkulačka tedy spočítá průměr za celých 12 měsíců a podle toho zobrazí čistou mzdu. Výpočet bude průměrově přesný, ale ne pro konkrétní měsíce. Lépe to bohužel není možné naprogramovat.

Změny ve výpočtu čisté mzdy pro rok 2024

V roce 2024 jsme se dle konsolidačního balíčku dočkali řady změn, které mají vliv na výpočet čisté mzdy. Došlo ke zrušení některých slev na dani, zatímco u jiných se změnily podmínky čerpání. Kromě toho samozřejmě vzrostla minimální mzda a zároveň stouply odvody na nemocenské pojištění. Přehled veškerých změn najdete zde:

 • Daň z příjmů – sazba daně z příjmů je stejná jako doposud, tedy 15 %. Kromě toho existuje ještě další daňové pásmo ve výši 23 %, které platí pro osoby s vyššími příjmy.
 • Změna limitu pro vyšší sazbu daně – na rozdíl od limitu pro rok 2023, který činil 48násobek průměrné mzdy, se v roce 2024 jedná pouze o 36násobek průměrné mzdy. Konkrétně jde o částku 131 901 Kč měsíčně, což odpovídá ročnímu příjmu ve výši 1 582 812 Kč.  To znamená, že odvody na daních ve výši 23 % se týkají i lidí s nižšími příjmy (s menším základem daně).
 • Odvody na sociální pojištění – ještě v průběhu roku 2023 bylo zaměstnancům z hrubé mzdy odváděno sociální pojištění ve výši 6,5 %, což se v roce 2024 zvýšilo na 7,1 %. Důvodem je navýšení sazby pro odvod nemocenského pojištění, a to konkrétně o 0,6 %.
 • Zrušení slevy na studenta – od roku 2024 již není možné uplatnit slevu na studenta, která dříve činila 4020 Kč ročně (tedy 335 Kč měsíčně).
 • Zrušení školkovného – nově byla zrušena také sleva na dani, kterou si mohli uplatnit rodiče dětí navštěvujících předškolní zařízení (tzv. sleva na umístění dítěte). Tím pádem už není možné odečítat z daní náklady na školku do výše minimální mzdy.
 • Omezení slevy na manžela/manželku – nárok na slevu na manžela/manželku bez vlastních příjmů do 68 000 Kč ročně mají momentálně pouze rodiny s dítětem mladším 3 let. Přišly o ni například osoby s postižením bez vlastních příjmů nebo osoby, které se starají o starší potomky.
 • Zrušení některých odečtů – podle nového konsolidačního balíčku si lidé v roce 2024 již nemohou odečíst zaplacené příspěvky odborům ani úhrady za zkoušky.
 • Změna výše minimální mzdy – v roce 2024 se jedná o částku 18 900 Kč.
Co je čistá mzda?
Čistá mzda je výše odměny, kterou každý měsíc získáte od zaměstnavatele. Počítá se z hrubé mzdy, a to tak, že musíte odečíst zálohu na daň z příjmů a také odvody zdravotního i sociálního pojištění.
Jak se vypočítá čistá mzda?
Základem je hrubá mzda, od které musíte odečíst 7,1 % za sociální a 4,5 % za zdravotní pojištění. Následně budete muset odečíst také daň z příjmů, která běžně činí 15 % (případně 23 %). Tu lze v některých případech snížit pomocí slev na dani.
Co je hrubá mzda?
Je to částka, kterou zaměstnanec najde ve své pracovní smlouvě nebo v interním předpisu. Někdy se navyšuje o nepeněžité příjmy.
Jaké jsou odvody za sociální a zdravotní pojištění?
Odvody za zdravotní pojištění, které si hradí samotný zaměstnanec, činí 4,5 % z měsíčního příjmu. Zálohy na sociální pojištění jsou vyšší a představují 7,1 %. Zdravotní a sociální pojištění kromě toho platí i zaměstnavatel, a to ve výši 9 % a 24,8 %.
Co jsou nezdanitelné části základu daně?
Pomocí nezdanitelných částí základu daně je možné ponížit celkovou částku základu daně. Jde například o bezúplatná plnění, úroky z hypotečního či podobného úvěru, pojistné na soukromé životní pojištění a pojistné na penzijní připojištění.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).