Hlavní navigace

Výpočet čisté mzdy: mzdová kalkulačka 2022

Nastupujete do nového zaměstnání a chcete přesně vědět, jaký finanční obnos můžete každý měsíc očekávat na svém účtu? Anebo jste prostě jen zvědaví, jak velkou část výplaty pravidelně odvádíte státu? Využijte naší kalkulačku čisté mzdy a zjistěte konečnou výši odměny snadno a rychle.

Jak vypočítat čistou mzdu?

Ačkoli to tak na první pohled možná nevypadá, výpočet čisté mzdy rozhodně nemusí připomínat rovnici o dvou neznámých. K tomu, abyste se ke konečné částce dopočítali, vám totiž stačí znát jen několik údajů a mít alespoň základní přehled o daňových úlevách a možnostech jejich uplatnění. Pokud se na práci s čísly přeci jen necítíte, mohla by se vám hodit mzdová kalkulačka, kterou pro vás připravil Měšec.cz.

Koncem roku 2020 vláda odhlasovala daňový balíček, jehož součástí je také zrušení superhrubé mzdy a zvýšení slevy na daňového poplatníka. Výše pojistného i daň z příjmů se tak nově bude počítat ze mzdy hrubé, přičemž ve Sbírce zákonů má daňový balíček vyjít koncem ledna a platit tedy bude nejdříve od února. Naše kalkulačka čisté mzdy s těmito změnami však již počítá.

nápověda
Uveďte výši své hrubé mzdy (ne tzv. superhrubé).
Pracujete na základě
Máte
nápověda
Prohlášení - Uveďte, zda jste podepsal/-a u svého zaměstnavatele tzv. růžovku.
Máte nárok na slevy
nápověda
ZTP - Uveďte, zda jste držitelem průkazu ZTP/P.
Student - Uveďte, zda jste studentem do 26 let, resp. do 28 let u doktorských studií.
Invalida - Uveďte, zda máte invalidní důchod 1., 2. nebo 3. stupně.
Počet dětí
nápověda
Uveďte počet svých dětí ve vaší domácnosti s nebo bez průkazu ZTP/P

Jak mzdová kalkulačka funguje? 

Kalkulačka čisté mzdy Měšec.cz vám během okamžiku vypočítá výši čisté mzdy z pracovní smlouvy. Dozvíte se také, jak velkou část své výplaty každý měsíc odvádíte státu či zdravotní pojišťovně a kolik ušetříte díky slevám na dani.

Potřebujete kromě čisté mzdy spočítat také výši nemocenské, odchod do penze anebo zjistit, kolik vám stát vrátí na daních? Vyzkoušejte další z našich praktických kalkulaček! 

Jak postupovat při výpočtu čisté mzdy?

K tomu, abyste získali konečnou sumu, je nejprve nutné znát svou hrubou mzdu. Tu je následně třeba uvést do patřičné kolonky. Než budete pokračovat, přesvědčte se, že jste namísto hrubé mzdy neuvedli mzdu superhrubou, která u nás platila od roku 2008, ale od roku 2021 byla opět zrušena, přičemž ji nahradila mzda hrubá. Pokud si nejste jisti, podívejte se do pracovní smlouvy a napište částku, která se nachází v ní.

Pro přesnost výpočtu je dále nutné uvést, zda jste podepsali prohlášení k dani (takzvaná růžovka). Pokud jste držitelem průkazu ZTP/P, studujete nebo jste invalida, nezapomeňte zaškrtnout odpovídající políčko. Konečný výsledek pak může ovlivnit také to, zda máte děti a případně zda je některé z vašich dětí držitelem průkazu ZTP/P. Pak už stačí pouze kliknout na tlačítko „Spočítat“. Výsledná částka se vám spolu s přehledným grafem a dalšími rozšiřujícími informacemi zobrazí přímo pod kalkulačkou mzdy.

Mějte také na paměti, že daňové zvýhodnění je možné uplatnit ve formě slevy na dani, daňového bonusu nebo kombinace obou těchto způsobů. Pro daňový bonus (záporná daňová povinnost, kdy se čistá mzda zvyšuje) musíte mít měsíční příjmy alespoň ve výši poloviny aktuální minimální mzdy.

Čistá mzda

Čistá mzda představuje reálnou výši odměny, kterou jako pracovník každý měsíc obdržíte od svého zaměstnavatele. Přesná podoba této částky se vypočítává ze mzdy hrubé, konkrétně odečtením zálohy na daň a odvodů zdravotního a sociálního pojištění.

Hrubá mzda

Jedná se o částku, kterou máte obvykle uvedenou v pracovní smlouvě či interním předpisu. V některých případech může být navýšena také o takzvané nepeněžité příjmy.

Superhrubá mzda

Jako zaměstnanec jste se již pravděpodobně setkali s pojmem superhrubá mzda. Ta u nás platila od roku 2008, a jak už název napovídá, jednalo se o částku, která předcházela mzdě hrubé. Konkrétně šlo o sumu, jež představovala celkové náklady na jednoho pracovníka, které musel zaměstnavatel každý měsíc vynaložit.

Součástí této částky byly kromě hrubé mzdy také odvody za zdravotní a sociální pojištění v celkové výši 33,8 % placené zaměstnavatelem. V roce 2021 ji však nahradila mzda hrubá, ze které se nově počítá výše odvodů za sociální a zdravotní pojištění, ale i měsíční výše daně z příjmů.

Sociální a zdravotní pojištění

Odvody za sociální a zdravotní pojištění jsou částky, které jsou každý měsíc odváděny jak vámi, tak i zaměstnavatelem. Rozdíl je však v tom, že ve vašem případě činí výsledná suma celkem 11 % (6,5 % za sociální a 4,5 % za zdravotní pojištění), zaměstnavatel za vás pak platí odvody o něco vyšší, konkrétně 24,8 % za sociální a 9 % za zdravotní pojištění.

Platby za pojištění se rozhodně netýkají jen lidí pracujících na hlavní právní poměr (HPP). Zálohy za zdravotní pojištění totiž musejí platit i ti, kteří si vydělají méně, než je zákonem stanovená minimální mzda. Jedná se například o lidi, kteří pracují na zkrácený úvazek anebo osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP) – tedy mimo jiné studenti, rodiče na mateřské a rodičovské dovolené, důchodci a jedinci registrovaní na úřadu práce.

Výše záloh, kterou musí zaměstnanci i OBZP platit, se pak také odvíjí od minimální mzdy, která se v roce 2022 zvyšuje z 15 200 Kč na 16 200 Kč . Minimální měsíční sazba je pro obě skupiny stanovena na 2187 Kč.

Odvodům za sociální a zdravotní pojištění se nevyhnou ani osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), jejichž spodní výše záloh se odvíjí od aktuální průměrné mzdy. Ta pro rok 2022 činí 38 911 Kč. Nově jsou OSVČ  povinni odvést minimálně 2 627 Kč za zdravotní a 2841 Kč za sociální pojištění, a to za každý měsíc.  

Daň z příjmů

Jak už zaznělo výše, aby byl výpočet čisté mzdy kompletní, je potřeba počítat také s daní z příjmů, jejíž konkrétní výše se dříve počítala ze superhrubé mzdy a následně se odečítala ze mzdy hrubé. Od roku 2021 se však počítá z hrubé mzdy, přičemž sazba daně už několik let zůstává stejná, a sice 15 %.

 Kromě toho však bylo zavedeno také další daňové pásmo ve výši 23 %, které nahrazuje solidární přirážku. Aplikuje se však pouze na roční příjmy, které jsou vyšší než 48násobek průměrné mzdy. Touto sazbou tedy daní lidé, kteří si za kalendářní rok vydělají více než 1 867 728  (měsíčně je to pak 155 644 Kč).

Dobrou zprávou je, že daň z příjmů lze za určitých podmínek výrazně snížit, a to díky slevám na dani, které se mohou promítnout jak na měsíční výplatě, tak na konci zdaňovacího období. Jedná se o tyto slevy:

Slevy na dani pro zdaňovací období 2021
Sleva na poplatníka 27 840 Kč
Sleva na dítě:
1. dítě15 204 Kč
2. dítě22 320 Kč
3. a každé další dítě27 840 Kč
Sleva na dítě - držitele průkazu ZTP:
1. dítě30 408 Kč
2. dítě44 640 Kč
3. a každé další dítě55 680 Kč
Sleva na studenta4020 Kč
Sleva na invaliditu:
Invalidita I. a II. stupně2520 Kč
Invalidita III. stupně5040 Kč
Držitel průkazu ZTP/P16 140 Kč
Sleva na umístění dítěte (školkovné)max. 15 200 Kč za dítě
Sleva na manžela/manželku24 840 Kč
Sleva na manžela/manželku - držitele průkazu ZTP/P49 680 Kč
Sleva za EET5000 Kč

Zatímco pro rok 2021 činila sleva na poplatníka 27 840 Kč, od roku 2022 se zvyšuje na na 30 840 Kč.

Jak je to s nezdanitelnými částmi základu daně?

V rámci ročního zúčtování můžete jako daňový poplatník celkovou částku ponížit také o takzvané nezdanitelné části základu daně, kterými jsou:

  • bezúplatná plnění (dary),
  • úroky z hypotečního úvěru (nebo podobného),
  • pojistné na penzijní připojištění,
  • pojistné na soukromé životní pojištění,
  • členské odborové příspěvky,
  • příspěvky na úhradu dalšího vzdělávání.

V případě, že budou tyto odpočty dostatečně vysoké, vznikne poplatníkovi přeplatek na dani, který můžete po státu požadovat zpět formou vratky

Všechny slevy na dani najdete na daňovém portálu. Slevy na dani za děti a slevy na dani za poplatníka se vyplácejí každý měsíc, další slevy na dani pak při ročním vyúčtování.

Máte vysoké příjmy? Maximální vyměřovací roční základ pro sociální pojištění v roce 2022 je 1 867 728 Kč. Ale my nevíme, kdy na tento strop u své mzdy narazíte. Může to být třeba již začátkem roku, nebo až v prosinci. Proto naše kalkulačka vypočítá průměr za celých 12 měsíců a na tomto základě zobrazí čistou mzdu. Výpočet tak bude průměrově přesný, ale nikoli z pohledu konkrétního měsíce. Lépe to bohužel naprogramovat nejde.

Mohla by vás také zajímat Daňová kalkulačka pro zaměstnance.

*️⃣ Co je to čistá mzda?
Čistá mzda je finální výše odměny, kterou vám každý měsíc vyplatí váš zaměstnavatel. Vypočítá se z hrubé mzdy, konkrétně tak, že od ní odečtete výši odvodů zdravotního i sociálního pojištění a zálohu na daň z příjmů.
*️⃣ Jak na výpočet čisté mzdy?
Abyste se čisté mzdy mohli dopočítat, nejprve potřebujete znát svou hrubou mzdu. Od té následně odečtete 6,5 % za sociální a 4,5 % za zdravotní pojištění. Pak je také potřeba odečíst daň z příjmů, která činí 15 % (nebo případně 23 %). Tu lze za konkrétních podmínek výrazně snížit, a to díky slevám na dani.
*️⃣ Kolik činí odvody za sociální a zdravotní?
Odvody za zdravotní pojištění, které platí zaměstnanec, představují 4,5 % z měsíčního příjmu, zálohy na sociální pojištění pak činí 6,5 %. Sociální a zdravotní pojištění však musí platit i zaměstnavatelé. Pro ty je sazba o něco vyšší. Za sociální pojištění odvádějí za každého zaměstnance 24,8 % a za zdravotní 9 %.
*️⃣ Co je to hrubá mzda?
Jedná se o částku, kterou má zaměstnanec obvykle uvedenou v pracovní smlouvě. Může být ale navýšena o takzvané nepeněžité příjmy.
*️⃣ Co jsou to nezdanitelné části základu daně?
V rámci ročního zúčtování můžete jako daňový poplatník celkovou částku základu daně z příjmů ponížit pomocí takzvané nezdanitelné části základu daně. Jedná se o bezúplatná plnění (dary), úroky z hypotečního úvěru (nebo podobného), pojistné na penzijní připojištění, pojistné na soukromé životní pojištění, členské odborové příspěvky a příspěvky na úhradu dalšího vzdělávání.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).