Hlavní navigace

Daňový kalendář

Tápete v tom, kdy máte podávat daňové přiznání či platit daně? Všechny tyto informace najdete v daňovém kalendáři. Níže jsme si pro vás připravili přehledné tabulky, ve kterých najdete veškeré daňové povinnosti týkající se daného měsíce. Tento kalendář je také volně ke stažení na stránkách Finanční správy České republiky.

Daňový kalendář vydává Ministerstvo financí každý rok. Jsou v něm uvedeny termíny všech daňových povinností, takže se vám díky tomuto přehledu nemůže stát, že byste náhodou zapomněli na podání daňového přiznání, na odvod daně z příjmů, na spotřební daně či daně energetické.

V daňovém kalendáři jsou zahrnuty daňové povinnosti fyzických osob, osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) i právnických osob.

Daňový kalendář 2023

Níže se můžete podívat na přehled všech daňových povinností pro rok 2023 v tabulkách. Daňový kalendář ke stažení najdete na webových stránkách Finanční správy České republiky.

Daňové povinnosti v lednu 2023

Datum Název daňové povinnosti Popis
2. 1. 2023 daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2022
2. 1. 2023 spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 3. kalendářní čtvrtletí roku 2022
9. 1. 2023 spotřební daň splatnost daně za listopad 2022 (mimo spotřební daň z lihu)
20. 1. 2023 daň z příjmů splatnost paušální zálohy
20. 1. 2023 daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za prosinec 2022
24. 1. 2023 spotřební daň splatnost daně za listopad 2022 (pouze spotřební daň z lihu)
25. 1. 2023 daň z hazardních her daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí 2022
25. 1. 2023 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí a za prosinec 2022
25. 1. 2023 daň z přidané hodnoty souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2022
25. 1. 2023 daň z přidané hodnoty kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2022
25. 1. 2023 energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2022
25. 1. 2023 spotřební daň daňové přiznání za prosinec 2022
25. 1. 2023 spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2022 (pokud vznikl nárok)
31. 1. 2023 daň silniční daňové přiznání a splatnost daně za rok 2022
31. 1. 2023 daň z nemovitých věcí daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2023
31. 1. 2023 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně k One Stop Shop (dále jen „OSS”) – režim mimo EU, režim EU, dovozní režim
31. 1. 2023 daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2022

Zdroj: Finanční správa České republiky

Daňové povinnosti v únoru 2023

Datum Název daňové povinnosti Popis
9. 2. 2023 spotřební daň splatnost daně za prosinec 2022 (mimo spotřební daň z lihu)
15. 2. 2023 daň z příjmů učinit prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2023 a podat žádost o provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2022
20. 2. 2023 daň z příjmů splatnost paušální zálohy
20. 2. 2023 daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za leden 2023
24. 2. 2023 spotřební daň splatnost daně za prosinec 2022 (pouze spotřební daň z lihu)
27. 2. 2023 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za leden 2023
27. 2. 2023 daň z přidané hodnoty souhrnné hlášení za leden 2023
27. 2. 2023 daň z přidané hodnoty kontrolní hlášení za leden 2023
27. 2. 2023 energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2023
27. 2. 2023 spotřební daň daňové přiznání za leden 2023
27. 2. 2023 spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2023 (pokud vznikl nárok)
28. 2. 2023 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim
28. 2. 2023 daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2023

Zdroj: Finanční správa České republiky

Daňové povinnosti v březnu 2023

Datum Název daňové povinnosti Popis
1. 3. 2023 daň z příjmů podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2022 (nikoliv elektronicky)
13. 3. 2023 spotřební daň splatnost daně za leden 2023 (mimo spotřební daň z lihu)
15. 3. 2023 daň z příjmů čtvrtletní záloha na daň
20. 3. 2023 daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za únor 2023
20. 3. 2023 daň z příjmů elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2022
20. 3. 2023 daň z příjmů splatnost paušální zálohy
27. 3. 2023 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za únor 2023
27. 3. 2023 daň z přidané hodnoty souhrnné hlášení za únor 2023
27. 3. 2023 daň z přidané hodnoty kontrolní hlášení za únor 2023
27. 3. 2023 energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2023
27. 3. 2023 spotřební daň daňové přiznání za únor 2023
27. 3. 2023 spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2023 (pokud vznikl nárok)
27. 3. 2023 spotřební daň splatnost daně za leden 2023 (pouze spotřební daň z lihu)
31. 3. 2023 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim
31. 3. 2023 daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2023
31. 3. 2023 spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 4. kalendářní čtvrtletí roku 2022
31. 3. 2023 spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za kalendářní rok 2022

Zdroj: Finanční správa České republiky

Daňové povinnosti v dubnu 2023

Datum Název daňové povinnosti Popis
3. 4. 2023 daň z příjmů podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2022
3. 4. 2023 daň z příjmů podání přiznání k dani z příjmů a úhrada daně za rok 2022, (daňové přiznání podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu)
11. 4. 2023 spotřební daň splatnost daně za únor 2023 (mimo spotřební daň z lihu)
20. 4. 2023 daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za březen 2023
20. 4. 2023 daň z příjmů splatnost paušální zálohy
25. 4. 2023 daň z hazardních her daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2023
25. 4. 2023 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí a za březen 2023
25. 4. 2023 daň z přidané hodnoty souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2023
25. 4. 2023 daň z přidané hodnoty kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2023
25. 4. 2023 energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2023
25. 4. 2023 spotřební daň splatnost daně za únor 2023 (pouze spotřební daň z lihu)
25. 4. 2023 spotřební daň daňové přiznání za březen 2023
25. 4. 2023 spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2023 (pokud vznikl nárok)
30. 4. 2023 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně k OSS – režim mimo EU, režim EU, dovozní režim

Zdroj: Finanční správa České republiky

Daňové povinnosti v květnu 2023

Datum Název daňové povinnosti Popis
2. 5. 2023 daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2023
2. 5. 2023 daň z příjmů podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2022, pokud daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a podání daňového přiznání bude učiněno elektronicky
10. 5. 2023 spotřební daň splatnost daně za březen 2023 (mimo spotřební daň z lihu)
22. 5. 2023 daň z příjmů splatnost paušální zálohy
22. 5. 2023 daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za duben 2023
25. 5. 2023 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za duben 2023
25. 5. 2023 daň z přidané hodnoty souhrnné hlášení za duben 2023
25. 5. 2023 daň z přidané hodnoty kontrolní hlášení za duben 2023
25. 5. 2023 energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2023
25. 5. 2023 spotřební daň splatnost daně za březen 2023 (pouze spotřební daň z lihu)
25. 5. 2023 spotřební daň daňové přiznání za duben 2023
25. 5. 2023 spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2023 (pokud vznikl nárok)
31. 5. 2023 daň z nemovitých věcí splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5000 Kč včetně)
31. 5. 2023 daň z nemovitých věcí splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)
31. 5. 2023 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim
31. 5. 2023 daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2023

Zdroj: Finanční správa České republiky

Daňové povinnosti v červnu 2023

Datum Název daňové povinnosti Popis
9. 6. 2023 spotřební daň splatnost daně za duben 2023 (mimo spotřební daň z lihu)
15. 6. 2023 daň z příjmů čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
20. 6. 2023 daň z příjmů splatnost paušální zálohy
20. 6. 2023 daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za květen 2023
26. 6. 2023 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za květen 2023
26. 6. 2023 daň z přidané hodnoty souhrnné hlášení za květen 2023
26. 6. 2023 daň z přidané hodnoty kontrolní hlášení za květen 2023
26. 6. 2023 energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2023
26. 6. 2023 spotřební daň splatnost daně za duben 2023 (pouze spotřební daň z lihu)
26. 6. 2023 spotřební daň daňové přiznání za květen 2023
26. 6. 2023 spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2023 (pokud vznikl nárok)
30. 6. 2023 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim
30. 6. 2023 daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2023
30. 6. 2023 oznámení CRS (GATCA) podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů
30. 6. 2023 oznámení FATCA podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů
30. 6. 2023 spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 1. kalendářní čtvrtletí roku 2023

Zdroj: Finanční správa České republiky

Daňové povinnosti v červenci 2023

Datum Název daňové povinnosti Popis
3. 7. 2023 daň z neočekávaných zisků podání oznámení o fiktivní dani z neočekávaných zisků
3. 7. 2023 daň z příjmů podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2022, má-li poplatník povinný audit nebo daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a následně podal daňový poradce
10. 7. 2023 spotřební daň splatnost daně za květen 2023 (mimo spotřební daň z lihu)
20. 7. 2023 daň z příjmů splatnost paušální zálohy
20. 7. 2023 daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za červen 2023
25. 7. 2023 daň z hazardních her daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2023
25. 7. 2023 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2023
25. 7. 2023 daň z přidané hodnoty souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2023
25. 7. 2023 daň z přidané hodnoty kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2023
25. 7. 2023 energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2023
25. 7. 2023 spotřební daň splatnost daně za květen 2023 (pouze spotřební daň z lihu)
25. 7. 2023 spotřební daň daňové přiznání za červen 2023
25. 7. 2023 spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2023 (pokud vznikl nárok)
31. 7. 2023 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně k OSS – režim mimo EU, dovozní režim
31. 7. 2023 daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2023

Zdroj: Finanční správa České republiky

Daňové povinnosti v srpnu 2023

Datum Název daňové povinnosti Popis
9. 8. 2023 spotřební daň splatnost daně za červen 2023 (mimo spotřební daň z lihu)
21. 8. 2023 daň z příjmů splatnost paušální zálohy
21. 8. 2023 daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za červenec 2023
24. 8. 2023 spotřební daň splatnost daně za červen 2023 (pouze spotřební daň z lihu)
25. 8. 2023 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za červenec 2023
25. 8. 2023 daň z přidané hodnoty souhrnné hlášení za červenec 2023
25. 8. 2023 daň z přidané hodnoty kontrolní hlášení za červenec 2023
25. 8. 2023 energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2023
25. 8. 2023 spotřební daň daňové přiznání za červenec 2023
25. 8. 2023 spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2023 (pokud vznikl nárok)
31. 8. 2023 daň z nemovitých věcí splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5000 Kč)
31. 8. 2023 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim
31. 8. 2023 daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2023

Zdroj: Finanční správa České republiky

Daňové povinnosti v září 2023

Datum Název daňové povinnosti Popis
11. 9. 2023 spotřební daň splatnost daně za červenec 2023 (mimo spotřební daň z lihu)
15. 9. 2023 daň z neočekávaných zisků čtvrtletní záloha na daň
15. 9. 2023 daň z příjmů čtvrtletní záloha na daň
20. 9. 2023 daň z příjmů splatnost paušální zálohy
20. 9. 2023 daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za srpen 2023
25. 9. 2023 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za srpen 2023
25. 9. 2023 daň z přidané hodnoty souhrnné hlášení za srpen 2023
25. 9. 2023 daň z přidané hodnoty kontrolní hlášení za srpen 2023
25. 9. 2023 energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2023
25. 9. 2023 spotřební daň splatnost daně za červenec 2023 (pouze spotřební daň z lihu)
25. 9. 2023 spotřební daň daňové přiznání za srpen 2023
26. 9. 2023 spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2023 (pokud vznikl nárok)
30. 9. 2023 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim
30. 9. 2023 daň z přidané hodnoty žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH

Zdroj: Finanční správa České republiky

Daňové povinnosti v říjnu 2023

Datum Název daňové povinnosti Popis
2. 10. 2023 daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2023
2. 10. 2023 spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 2. kalendářní čtvrtletí roku 2023
10. 10. 2023 spotřební daň splatnost daně za srpen 2023 (mimo spotřební daň z lihu)
20. 10. 2023 daň z příjmů splatnost paušální zálohy
20. 10. 2023 daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za září 2023
25. 10. 2023 daň z hazardních her daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2023
25. 10. 2023 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí a za září 2023
25. 10. 2023 daň z přidané hodnoty souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2023
25. 10. 2023 daň z přidané hodnoty kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2023
25. 10. 2023 energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2023
25. 10. 2023 spotřební daň splatnost daně za srpen 2023 (pouze spotřební daň z lihu)
25. 10. 2023 spotřební daň daňové přiznání za září 2023
25. 10. 2023 spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2023 (pokud vznikl nárok)
31. 10. 2023 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně k OSS – režim mimo EU, dovozní režim
31. 10. 2023 daň z přidané hodnoty poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna 2023, nebo žádosti o zrušení skupinové registrace k 31. prosinci 2022 nebo změnu skupinové registrace (pro přistoupení člena do skupiny nebo pro zrušení členství člena skupiny)
31. 10. 2023 daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2023

Zdroj: Finanční správa České republiky

Daňové povinnosti v listopadu 2023

Datum Název daňové povinnosti Popis
9. 11. 2023 spotřební daň splatnost daně za září 2023 (mimo spotřební daň z lihu)
20. 11. 2023 daň z příjmů splatnost paušální zálohy
20. 11. 2023 daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za říjen 2023
24. 11. 2023 spotřební daň splatnost daně za září 2023 (pouze spotřební daň z lihu)
27. 11. 2023 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za říjen 2023
27. 11. 2023 daň z přidané hodnoty souhrnné hlášení za říjen 2023
27. 11. 2023 daň z přidané hodnoty kontrolní hlášení za říjen 2023
27. 11. 2023 energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2023
27. 11. 2023 spotřební daň daňové přiznání za říjen 2023
27. 11. 2023 spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2023 (pokud vznikl nárok)
30. 11. 2023 daň z nemovitých věcí splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5000 Kč)
30. 11. 2023 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim
30. 11. 2023 daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2023

Zdroj: Finanční správa České republiky

Daňové povinnosti v prosinci 2023

Datum Název daňové povinnosti Popis
11. 12. 2023 spotřební daň splatnost daně za říjen 2023 (mimo spotřební daň z lihu)
15. 12. 2023 daň z neočekávaných zisků čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
15. 12. 2023 daň z příjmů čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
20. 12. 2023 daň z příjmů splatnost paušální zálohy
20. 12. 2023 daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za listopad 2023
27. 12. 2023 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za listopad 2023
27. 12. 2023 daň z přidané hodnoty souhrnné hlášení za listopad 2023
27. 12. 2023 daň z přidané hodnoty kontrolní hlášení za listopad 2023
27. 12. 2023 energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2023
27. 12. 2023 spotřební daň splatnost daně za říjen 2023 (pouze spotřební daň z lihu)
27. 12. 2023 spotřební daň daňové přiznání za listopad 2023
27. 12. 2023 spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2022 (pokud vznikl nárok)
31. 12. 2023 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

Zdroj: Finanční správa České republiky

Co je daňový kalendář?
Daňový kalendář je přehled všech daňových povinností. Ministerstvo financí ho vydává každý rok. Najdete v něm všechny termíny pro placení daní, odvodů a podávání daňového přiznání.
Jak vypadá daňový kalendář na rok 2023?
Daňový kalendář 2023 si můžete prohlédnout na webu Finanční správy České republiky. Veškeré informace jsme pro vás shrnuli do tabulek v článku.
Koho se týká daňový kalendář?
V daňovém kalendáři najdete termíny placení všech daní i pojistného, tudíž je užitečný nejen pro OSVČ a firmy, ale i pro fyzické osoby.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).