Hlavní navigace

Sazba sociálního pojištění

Každá výdělečná činnost se pro potřeby sociálního pojištění posuzuje samostatně. Pokud máte více příjmů, můžete být i vícenásobnými plátci sociálního pojištění.

Zaměstnanci odvádějí na sociálním pojištění 6,5 % z hrubé mzdy (25,5 % z hrubé mzdy za ně platí jejich zaměstnavatel), OSVČ odvádějí 29,2 % z ročního vyměřovacího základu.

Dobrovolně nemocensky pojištěné OSVČ si připlatí další 2,30 %. Přehledně to ukazuje následující tabulka:

Pojistné na sociální zabezpečení pro rok 2017
Pojistné na sociální zabezpečení Zaměstnanec OSVČ
Podíl z měsíčního vyměřovacího základu na důchodové pojištění 6,50 % (8,5 % důchodové spoření) 29,20 % (31,20 % důchodové spoření)
státní politiku zaměstnanosti 0 %
nemocenské pojištění 0 % 2,30 % (dobrovolně)
Maximální vyměřovací základ (48násobek průměrné mzdy) 1 355 136 Kč

Pomohla Vám tato stránka?

Hodnocení stránky: 2