Hlavní navigace

Sazby silniční daně

Pokud máte vozidlo pro účely podnikání, může se vás v některých případech týkat povinnost odvádět silniční daň. Jelikož však v roce 2022 proběhla novelizace zákona, na základě které došlo k zásadním změnám ohledně sazeb daní, nepodléhají již této dani všechna vozidla, ale pouze některé druhy. 

Kdo platí silniční daň

Poplatníkem silniční daně je provozovatel zdanitelného vozu zapsaného v silničním registru. S účinností od ledna 2023 však byla tato daň zrušena pro vozidla do 12 tun hmotnosti. To znamená, že od tohoto data už není potřeba v rámci podnikání hradit daň za využívání osobního automobilu, autobusu nebo náklaďáku, který splňuje výše uvedený váhový limit.

Ačkoliv se pro mnohé v roce 2023 povinnost platby silniční daně zrušila, některé osoby stále musí podávat přiznání k silniční dani. Jedná se o případy, kdy je provozováno alespoň jedno vozidlo, za které činí dílčí daň více než 0 Kč. Dále se tato povinnost týká vozidel, na něž se uplatňuje sleva na dani, a vozidel, u nichž by dílčí daň byla vyšší než 0 Kč, ale jsou od ní osvobozena.

Daňové přiznání k silniční dani naopak nemusí podávat osoby, které byly doposud plátci silniční daně a mají vozidla, na která se už tato povinnost nevztahuje. To platí i pro zdaňovací období 2023. Tito poplatníci nemusí přitom podávat ani nulové přiznání a stejně tak není potřeba ani nic oznamovat finančnímu úřadu.

Jaké jsou sazby silniční daně

Sazby silniční daně jsou uvedeny v příloze zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční. Jejich hodnoty jsou závislé na kategorii vozidla, druhu karoserie, počtu náprav a povolené hmotnosti. Na výši daně již však oproti předchozím rokům nemá vliv stáří vozu. Pro nákladní vozidla kategorie N a přípojná vozidla kategorie 0, jejichž největší povolená hmotnost je méně než 12 tun, je sazba daně nenulová.

V případě vozidel kategorie O3 a O4 se pak rozlišuje, zda se jedná o přívěs, nebo jde o návěs. Pokud je to návěs kategorie O3 a O4 s karoserií DA, tak ten se v daňovém přiznání neuvádí, neboť není předmětem daně. U přívěsů ve zmíněných kategoriích s karoserií DB je to přesně naopak. Ty dani podléhají, a tudíž se do přiznání uvádí. 

Roční sazba daně při zdvihovém objemu motoru
Zdvihový objem motoru Sazba daně
do 800 cm3 1200 Kč
nad 800 cm3 do 1250 cm3 1800 Kč
nad 1250 cm3 do 1500 cm3 2400 Kč
nad 1500 cm3 do 2000 cm3 3000 Kč
nad 2000 cm3 do 3000 cm3 3600 Kč
nad 3000 cm3 4200 Kč
Roční sazba daně při jedné nápravě
Hmotnost Sazba daně
do 1 t 1800 Kč
nad 1 t do 2 t 2700 Kč
nad 2 t do 3,5 t 3900 Kč
nad 3,5 t do 5 t 4500 Kč
nad 5 t do 6,5 t 5200 Kč
nad 6,5 t do 8 t 6300 Kč
nad 8 t 7200 Kč
Roční sazba daně při dvou nápravách
Hmotnost Sazba daně
do 1 t 1800 Kč
nad 1 t do 2 t 2400 Kč
nad 2 t do 3,5 t 3600 Kč
nad 3,5 t do 5 t 4100 Kč
nad 5 t do 6,5 t 4500 Kč
nad 6,5 t do 8 t 5400 Kč
nad 8 t do 9,5 t 6300 Kč
nad 9,5 t do 11 t 7200 Kč
nad 11 t do 12 t 8100 Kč
nad 12 t do 13 t 9500 Kč
nad 13 t do 14 t 11 000 Kč
nad 14 t do 15 t 12 400 Kč
nad 15 t do 18 t 17 800 Kč
nad 18 t do 21 t 21 800 Kč
nad 21 t do 24 t 26 300 Kč
nad 24 t do 27 t 30 400 Kč
 nad 27 t 34 700 Kč
Roční sazba daně při třech nápravách
Hmotnost Sazba daně
do 1 t 1800 Kč
nad 1 t do 3,5 t 2400 Kč
nad 3,5 t do 6 t 2700 Kč
nad 6 t do 8,5 t 4500 Kč
nad 8,5 t do 11 t 5400 Kč
nad 11 t do 13 t 6300 Kč
nad 13 t do 15 t 7900 Kč
nad 15 t do 17 t 9900 Kč
nad 17 t do 19 t 11 900 Kč
nad 19 t do 21 t  13 100 Kč
nad 21 t do 23 t 16 000 Kč
nad 23 t do 26 t 20 500 Kč
nad 26 t do 31 t 27 500 Kč
nad 31 t do 36 t 32 600 Kč
 nad 36 t 37 800 Kč
Roční sazba daně při čtyřech a více nápravách
Hmotnost Sazba daně
do 18 t 6300 Kč
nad 18 t do 21 t 7900 Kč
nad 21 t do 23 t 10 600 Kč
nad 23 t do 25 t 13 300 Kč
nad 25 t do 27 t 16 700 Kč
nad 27 t do 29 t 21 200 Kč
nad 29 t do 32 t 28 000 Kč
nad 32 t do 36 t 29 500 Kč
 nad 36 t 33 100 Kč

Osvobození od silniční daně

Zákon mimo jiné definuje, která vozidla jsou od silniční daně osvobozena. Vzhledem k jeho novelizaci však zároveň došlo také ke zrušení některých osvobození. Jedná se například o vozidla kategorie L a linkové autobusy, které již nejsou předmětem daně, nebo o vozidla s hmotností do 12 tun s motorem určeným ke spalování benzínu a ethanolu 85.

Dále jsou to vozy s elektrickým pohonem, hybridním pohonem a kombinovaným spalovacím motorem a elektromotorem. Stejně tak se osvobození od daně už netýká ani vozidel s hmotností nižší než 12 tun, jež používají jako palivo zkapalněný ropný plyn či stlačený plyn. Je to z toho důvodu, že všechna uvedená vozidla již silniční dani nepodléhají.

Osvobození se ale vztahuje na záchranářská vozidla, vozy diplomatické mise a vozy vybavené zvláštním zvukovým výstražným zařízením, které je doplněno zvláštním výstražným světlem (modrým nebo červeným). Nově pak bylo také stanoveno osvobození od daně pro vozidla kategorie O, pokud je poplatník navíc provozovatelem vozidla kategorie N3 nebo N4 s karoserií BD. Obvyklé rozdělení karoserií je pak následující:

  • BA – nákladní vozidlo,
  • BB – skříňové vozidlo,
  • BC – tahač návěsů,
  • BD – silniční tahač.
Kdy se platí silniční daň?
Silniční daň mají povinnost odvádět osoby, jež využívají pro podnikatelské účely zdanitelné vozidlo přesahující hmotnost 12 tun (není-li toto vozidlo od daně osvobozeno). Od roku 2023 byla zrušena silniční daň pro osobní automobily, autobusy a dopravní sestavy, jejichž hmotnost je nižší než uvedený váhový limit.
Kolik je silniční daň?
Výše sazby silniční daně závisí na několika parametrech, mezi které patří kategorie vozidla, počet náprav, hmotnost a druh karoserie. Zákon přitom rozlišuje čtyři základní typy karoserií, a to nákladní vozidlo (BA), skříňové vozidlo (BB), tahač návěsů (BC) a silniční tahač (BD). Konkrétní hodnoty daně jsou pak uvedeny v příloze zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční.
Která vozidla jsou osvobozena od silniční daně?
Od silniční daně jsou ze zákona osvobozena záchranářská vozidla, vozy diplomatické mise a vozy vybavené zvláštním zvukovým výstražným zařízením, které je doplněno zvláštním výstražným světlem. Je-li poplatník provozovatelem vozidla kategorie N3 nebo N4 s karoserií BD, vztahuje se na něj také osvobození na vozidla kategorie O.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).