Hlavní navigace

Daňový bonus

Uplatňujete v daňovém přiznání slevu na dítě? Pak se nemusíte obávat, jestli vám vyjde daň z příjmů jako záporné číslo. V tomto případě totiž patříte do skupiny daňových poplatníků, která má nárok na tzv. daňový bonus. Od roku 2021 už navíc neplatí zastropování maximální částky, kterou můžete v rámci daňového bonusu vyčerpat, což je výhodné pro rodiny s více dětmi.

Co je daňový bonus

Daňový bonus je definován jako rozdíl mezi vypočtenou daní z příjmů a daňovým zvýhodněním na dítě. Jinými slovy jde o finanční částku, kterou vám finanční úřad vyplatí, pokud se při odečtení slevy na dítě od daně z příjmů dostanete do záporných čísel. Ve finále to znamená, že státu nezaplatíte na daních nic, a naopak určitou částku dostanete právě ve formě daňového bonusu.

Tímto specifikem se daňové zvýhodnění na dítě výrazně odlišuje od jiných slev na dani a daňových zvýhodnění. U nich je totiž možné daňovou zátěž snížit maximálně na nulu, takže nelze čerpat daňový bonus. Není tudíž možné čerpat daňový bonus na manželku (manžela) a podobně.

Kdo má nárok na daňový bonus

Daňový bonus mohou získat jak zaměstnanci, tak i osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Abyste ovšem získali nárok na daňový bonus na dítě, musíte splnit základní podmínku týkající se minimální výše vašich příjmů:

  • pokud jste zaměstnanec, vaše minimální příjmy musí dosáhnout alespoň poloviny minimální mzdy (tj. 8650 korun),
  • pokud jste OSVČ, vaše minimální příjmy musí dosáhnout minimálně šestinásobku minimální mzdy (tj. 103 800 korun).

Nepočítají se sem příjmy z nájmů a kapitálového majetku. Podobně jako je tomu u daňového zvýhodnění na dítě, tak i v případě daňového bonusu platí, že nárok může uplatnit pouze jeden z rodičů vyživujících dané dítě.

Nárok na daňový bonus při nemocenské

Mnoho rodičů si dělá starosti, zda nemohou přijít o daňový bonus, pokud jsou na nemocenské. Většinou jsou tyto obavy zbytečné, pokud jde o krátkodobé nemoci. Problém může nastat v případech, kdy je rodič na nemocenské několik měsíců v roce a jeho příjmy nedosáhnou minimální hranice, kterou vyžaduje zákon. Nemocenská je totiž jednou ze sociálních dávek vyplácených v rámci nemocenského pojištění, a do těchto příjmů se tudíž nezapočítává.

V takových případech rodič na daňový bonus zkrátka nedosáhne. Dá se to ale vcelku jednoduše vyřešit tím, že daňové zvýhodnění na dítě uplatní druhý z rodičů, který podmínky splňuje, a daňový bonus pak bude vyplacen jemu.

Kdy se vyplácí daňový bonus

U zaměstnanců a OSVČ se kromě hranic minimálních příjmů liší i způsob, jakým je daňový bonus na děti vyplácen. Zaměstnancům je daňový bonus vyplácen každý měsíc v čisté mzdě, případně při ročním zúčtování, které musí zaměstnavatel stihnout vždy do 15. února.

OSVČ obdrží finanční částku jednou ročně při podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob, nemají tudíž nárok na měsíční daňový bonus jako zaměstnanci.

Kdo na daňový bonus nedosáhne

Na daňový bonus nedosáhnete, pokud:

  • jsou vaše roční příjmy nižší, než stanovuje zákon (103 800 korun),
  • máte příjmy výhradně z nájmů nebo kapitálového majetku,
  • pobíráte starobní důchod – tím jsou myšleni například prarodiče, kteří se starají o svá vnoučata a nahrazují tím péči rodičů,
  • jste dlouhodobě nezaměstnaní, tudíž nemáte žádné příjmy.

Daňový bonus: kalkulačka a výše

Výše daňového bonusu se vždy odvíjí od toho, jak velký máte příjem a na kolik dětí uplatňujete daňové zvýhodnění. Až do roku 2021 byla výplata daňového bonusu zákonem zastropovaná, tudíž jste mohli dostat maximálně 60 300 korun ročně. Nyní už žádné takové omezení neplatí, takže celková výše vyplácené částky není ničím limitována.

Zrušení stropu pro daňový bonus nijak nepocítí rodiče, kteří uplatňují daňové zvýhodnění na jedno či dvě děti, z nichž jedno má ZTP/P, ani rodiče, kteří uplatňují slevu na tři děti bez ZTP/P. Vyšší částky se týkají případů, kdy rodič uplatňuje daňové zvýhodnění na tři děti a jedno z nich má ZTP/P. A pochopitelně, čím více dětí (ať už se ZTP/P, nebo bez), tím bude výsledný daňový bonus vyšší.

Pro výpočet daně z příjmů a daňového bonusu můžete využít naši šikovnou on-line kalkulačku.

Žádost o daňový bonus

Většině zaměstnanců zpracovává roční zúčtování daně zaměstnavatel. Nemusejí tedy o daňový bonus žádat finanční úřad. Zaměstnanci musí pouze doložit svému zaměstnavateli potvrzení nebo čestné prohlášení druhého rodiče, že slevu na dítě neuplatňuje. Při narození dítěte musejí doložit rodný list, u studujícího dítěte zase každoročně dodávají potvrzení o studiu.

OSVČ uplatňují daňové zvýhodnění na dítě ročně, a to v rámci daňového přiznání, které samy podávají (případně je za ně podává účetní). Aby bylo vůbec možné slevu na dítě uplatnit, musí podobně jako zaměstnanci doložit doplňující dokumenty (rodný list dítěte/potvrzení o studiu a čestné prohlášení druhého z rodičů).

Exekuce na daňový bonus

V minulosti mohli exekutoři sáhnout dlužníkům i na daňový bonus (u exekucí na plat). V roce 2020 byla ovšem zavedena novela zákona (§ 312 občanského soudního řádu), podle které nyní patří daňový bonus mezi příjmy, na které nelze vztahovat exekuce. Pokud má dlužník exekuci na mzdu (plat), počítají se exekuční srážky z čisté mzdy, do které není zahrnut daňový bonus.

Insolvence a daňový bonus

insolvencí je situace odlišná, protože se postupuje podle § 412 insolvenčního zákona. Zde se daňový bonus běžně započítává mezi mimořádné příjmy, proto je součástí insolvenčního řízení. O jeho vyloučení z insolvence může dlužník soud požádat, pokud má pro to oprávněný důvod. Nemá ale žádnou jistotu, že soud jeho požadavku vyhoví.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).