Hlavní navigace

Sociální kalkulačka: přídavky na děti 2024 - kolik dostanete?

Potýkáte se s dočasným či dlouhodobým poklesem příjmů, který má nepříjemný dopad na život celé vaší rodiny? Pak vás pravděpodobně bude zajímat, jaké jsou možnosti ohledně čerpání přídavku na dítě, který je určený k pokrytí výdajů za jeho výživu a výchovu. Spočítejte si, zda na státní pomoc dosáhnete i vy! Výpočet si můžete usnadnit kalkulačkou, kterou pro vás připravil Měšec.cz.

Jak vypočítat přídavek na dítě pomocí kalkulačky?

Použití kalkulačky je velice jednoduché. Stačí do příslušných políček vyplnit počet dětí do 6, do 15 a do 26 let, které s vámi žijí v jedné domácnosti, přidat počet dospělých a měsíční čistý příjem domácnosti. Nakonec je třeba zaškrtnout také prázdné políčko, tedy za předpokladu, že splňujete alespoň jednu z vyjmenovaných podmínek. Po kliknutí na tlačítko „Spočítat“ se vám zobrazí výsledek.

nápověda
Počet dětí do 6 let.
nápověda
Počet dětí od 6 do 15 let.
nápověda
Počet studujících dětí od 15 do 26 let.
nápověda
Počet dospělých ve společné domácnosti.
nápověda
Průměrný čistý měsíční příjem domácnosti za minulý rok.

Co je to přídavek na dítě?

Přídavek na dítě, který je někdy nesprávně označován jako příspěvek na dítě, je sociální dávka, která je určená nezaopatřenému dítěti žijícímu v rodině s nízkým příjmem. Částka, kterou rodinám ve složité finanční situaci poskytne stát, by měla pokrýt náklady spojené s  výchovou a výživou. Přídavek je poskytován ve třech výších podle věku dítěte a rovněž ve dvou výměrách, které se odvíjí od druhu příjmu rodiny.

Kdo má nárok na přídavek na dítě? 

Na přídavky na děti dosáhne každá rodina, která má rozhodný (čistý) příjem nižší, než je 3,4 násobek životního minima rodiny, což je nejnižší společensky uznaná hranice peněžních příjmů určených k zajištění výživy a ostatních základních potřeb. Toto minimum však nezahrnuje nezbytné náklady na bydlení a liší se v závislosti na věku jedince. 

Životní minimum různých typů domácností
Osoby v domácnostiŽivotní minimum
Jednotlivec4860 Kč
2 dospělí8510 Kč
1 dospělý a dítě (5 let)6950 Kč
2 dospělí a dítě (5 let)10 990 Kč
2 dospělí a 2 děti (8 a 16 let)15 050 Kč
2 dospělí a 3 děti (5, 8 a 16 let)17 530 Kč

Chcete vědět, jaké je životní minimum vaší domácnosti? Využijte kalkulačku životního minima!

Na přídavek ve zvýšené výměře má pak nárok rodina v případě, pokud některá ze společně posuzovaných osob má příjem:

  • ze závislé činnosti (alespoň ve výši částky životního minima jednotlivce),
  • ze samostatné činnosti,
  • z dávek nemocenského pojištění,
  • z dávek důchodového pojištění,
  • z podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci,
  • z příspěvku na péči o osobu do 18 let věku,
  • z rodičovského příspěvku, pokud je poskytován po vyčerpání peněžité pomoci v mateřství.

Tento příjem musí mít rodina v každém kalendářním měsíci, a to vždy během rozhodného období.

Žádost o přídavek na dítě

Ačkoli o příspěvek stačí zažádat jen jednou, musí rodina každé tři měsíce dokládat rozhodné příjmy za předchozí kalendářní čtvrtletí. Pokud jsou rodiče nezaopatřeného nezletilého dítěte rozvedeni, posuzuje se spolu s dítětem rodič, s kterým žije. V případě střídavé či společné péče záleží na dohodě rodičů. Zletilé nezaopatřené dítě se pak posuzuje s rodiči, jen pokud mají trvalý pobyt hlášený na stejné adrese. V opačném případě je zletilý posuzován samostatně.

Žádost lze podat elektronicky, a to buď odesláním s elektronickým podpisem anebo za použití datové schránky, či osobně na příslušném pracovišti Úřadu práce v ČR. Nárok na vyplacení dávky pak vzniká ve stejný den, co byla podána žádost, přičemž přídavek na dítě lze uplatnit až tři měsíce zpětně.

Výše přídavku na dítě

Jak už bylo naznačeno, výše přídavku na dítě se odvíjí od jeho věku. V případě, že má rodina nárok na dávku ve zvýšené míře, je částka vždy o 500 Kč vyšší

Výše přídavku na dítě podle věku
Věk dítětePřídavek na dítě
0 – 6 let830 Kč
6 – 15 let970 Kč
15 – 26 let1080 Kč
Co je to přídavek na dítě?
Přídavek na dítě je sociální dávka, kterou vyplácí stát nezaopatřenému dítěti, které žije v rodině s nízkým příjmem. Tato částka by měla pokrýt náklady spojené s výchovou a výživou dítěte.
Kdo má na přídavek na dítě nárok?
Na tuto formu sociální podpory má nárok ta rodina, jejíž čistý příjem je nižší než 3,4 násobek životního minima rodiny. Jedná se o nejnižší společensky uznanou hranici peněžních příjmů, které jsou určeny k zajištění výživy a ostatních základních potřeb. Životní minimum rodiny se odvíjí od počtu jejích členů a jejich věku.
Jak požádat o přídavek na dítě?
Žádost o přídavek na dítě se podává pouze jednou, každé tři měsíce je ale nutné doložit rozhodné příjmy za předchozí kalendářní čtvrtletí. Žádost lze podat jak elektronicky s elektronickým podpisem, tak i za použití datové schránky, anebo osobně na příslušném pracovišti Úřadu práce ČR. Nárok na vyplacení dávky pak vzniká ten samý den, kdy byla žádost podána. Přídavek lze obdržet až tři měsíce zpětně
Jak je to v případě rozvodu?
Pokud jsou rodiče nezaopatřeného dítěte rozvedení, posuzuje se spolu s dítětem rodič, se kterým žije. Pokud mají bývalí manželé soudně určenou střídavou péči, záleží na dohodě obou rodičů.
Jaká je výše přídavku na dítě?
Výše příspěvku se odvíjí od věku dítěte. Stát jej vyplácí ve třech různých formách. Děti do 6 let mají nárok na 830  Kč měsíčně, děti mezi 6 a 15 lety na 970  Kč měsíčně a studenti od 15 do 26 let na 1080 Kč měsíčně. V případě, že má rodina nárok na dávku ve zvýšené míře, je finální částka vždy o 500 Kč vyšší.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).