Hlavní navigace

Daňové formuláře ke stažení (komplet)

Všechny daňové formuláře ke stažení na jednom místě. Daň z příjmů, zdravotní pojištění, sociální pojištění, silniční daň, DPH a další.

Daň z příjmů fyzických osob – interaktivní formuláře

Využijte naše interaktivní formuláře pro daň z příjmů fyzických i právnických osob. Daně spočítají za vás.

Formulář pro Stažení zdarma
Podnikám, uplatňuji paušál stáhnout interaktivní šablonu zdarma Interaktivní šablona ve formátu MS Excel spočte většinu potřebných věcí automaticky.
Podnikám, vedu účetnictví stáhnout interaktivní šablonu zdarma Interaktivní šablona ve formátu MS Excel spočte většinu potřebných věcí automaticky.
Nepodnikám, mám více zdrojů příjmů stáhnout interaktivní šablonu zdarma Interaktivní šablona ve formátu MS Excel spočte většinu potřebných věcí automaticky.
Nepodnikám, jsem zaměstnanec stáhnout interaktivní šablonu zdarma Interaktivní šablona ve formátu MS Excel spočte většinu potřebných věcí automaticky.
Právnická osoba stáhnout interaktivní šablonu zdarma Interaktivní šablona ve formátu MS Excel spočte většinu potřebných věcí automaticky.

Daň z příjmů fyzických osob – daňové formuláře

Formuláře ke stažení Číslo tiskopisu Excel (autor: Aspekt HM) PDF pouze k tisku (autor: MFČR) Chytrá PDF k vyplnění na počítači (autor: MFČR) Daně elektronicky (autor: MFČR)
Přiznání za rok 2019 BEZ přehledů pro ZP a ČSSZ 25 5405 vz. 25
Přiznání VČETNĚ přehledů pro ZP a ČSSZ – bez podvojného účetnictví 25 5405 vz. 24
Přiznání VČETNĚ přehledů pro ZP a ČSSZ – s podvojným účetnictvím 25 5405 vz. 24
Pokyny k vyplnění (formuláře výše) 25 5405/1 vz. 27
Přiznání pro zaměstnance s příjmy pouze z ČR 25 5405/D vz.2
Pokyny k vyplnění (formulář 25 5405/D) 25 5405/D/1 vz. 4
Příloha č. 1 (výpočet dílčího základu daně z příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti) 25 5405/P1 vz. 15
Příloha č. 2 (výpočet dílčích základů daně z příjmů (§ 9 a § 10 zákona) 25 5405/P2 vz. 15
Příloha č. 3 (výpočet daně z příjmů ze zdrojů v zahraničí (§ 38f zákona) 25 5405/P3 vz. 15
Samostatný list k Příloze č. 3 (příjmy ze zdrojů v zahraničí) 25 5405a vz. 3
Příloha pro poplatníky uplatňující odčitatelnou položku podle § 34 odst. 1 zákona o daních z příjmů 25 5405/P6 vz. 1
Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob 25 5466 vz. 17
Vyúčtování daně z příjmů FO ze závislé činnosti 25 5459 vz. 22
Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění 25 5460 vz. 27
Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě dohod o provedení práce 25 5460/A vz. 6
Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků 25 5457 vz. 26

Nedaří se vám stáhnout dokument?
Pokud se vám po kliknutí na odkaz tiskopisu zobrazuje chyba, stáhněte si tiskopis na disk vašeho počítače (pravým tlačítkem myši, příkaz „Uložit odkaz jako…“) a následně ho otevřete přímo v Adobe Readeru. 

Zdravotní pojištění – formuláře

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ

V České republice působí 8 zdravotních pojišťoven. Vyberte si svoji pojišťovnu a pak už jen vyplníte a podáte. Podrobnosti o zdravotním pojištění OSVČ.

Název zdravotní pojišťovny Chytrá PDF k vyplnění na počítači PDF pouze k tisku Pokyny
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Oborová zdravotní pojišťovna 
Logo Revírní bratrské pokladny, zdravotní pojišťovny
Revírní bratrská pokladna 
Logo Vojenské zdravotní pojišťovny
Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky 
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky 
nepoužívá
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky 
nepoužívá

Nedaří se vám stáhnout dokument?
Pokud se vám po kliknutí na odkaz tiskopisu zobrazuje chyba, stáhněte si tiskopis na disk vašeho počítače (pravým tlačítkem myši, příkaz „Uložit odkaz jako…“) a následně ho otevřete přímo v Adobe Readeru. 

_________________________­________________________________________________

Sociální pojištění – formuláře

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ

Formulář pro Okresní, Městskou nebo Pražskou správu sociálního zabezpečení obsahuje podrobnou nápovědu. Je součástí interaktivních daňových přiznání, ale můžete jej využít i odděleně. Podrobnosti o sociálním pojištění (minimální výše zálohy, druhy dávek, nemocenské apod.)

Česká správa sociálního zabezpečení Web formulář (autor: ČSSZ) PDF pouze k tisku (autor: ČSSZ) Pokyny (autor: ČSSZ)
Přehled o příjmech a výdajích OSVČ

Daň z nemovitých věcí – formuláře

Formuláře ke stažení Číslo tiskopisu Excel (autor: Aspekt HM) PDF pouze k tisku (autor: MFČR) Chytrá PDF k vyplnění na počítači (autor: MFČR) Online formulář (autor: MFČR)
Přiznání k dani z nemovitých věcí pro rok 2020 25 5450, vz. 16
Pokyny k vyplnění přiznání k dani z nemovitých věcí 25 5450/1, vz. 21
List k dani z pozemků 25 5532, vz. 6
List k dani ze staveb a jednotek 25 5533, vz. 5
Příloha k listu k dani z pozemků 25 5534, vz. 4
Příloha k listu k dani ze staveb a jednotek 25 5535, vz. 4
Oznámení k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO 25 5557, vz. 2
Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem 25 5559, vz. 1

Daň z nabytí nemovitých věcí – formuláře

Formuláře ke stažení Číslo tiskopisu Excel (autor: Aspekt HM) PDF pouze k tisku (autor: MFČR) Chytrá PDF k vyplnění na počítači (autor: MFČR)
Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí od 1. 1. 2020 25 5546, vz. 4
Pokyny k vyplnění Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí 25 5546/1, vz. 4
Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí při nabytí vlastnictví k nemovité věci osvobozeného od daně a při zániku daňové povinnosti podle § 55 25 5551, vz. 3
Pokyny k Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí při nabytí vlastnictví k nemovité věci osvobozeného od daně 25 5551/1, vz. 4
Příloha č. 1 k Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí pro případy nabytí vlastnictví k nemovité věci kupní smlouvou, směnnou smlouvou, vzájemným darováním a při zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví dohodou (typ N) 25 5547, vz. 4
Příloha č. 1 k Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí pro specifické případy nabytí vlastnictví k nemovité věci (typ J) 25 5547/A, vz. 3
Příloha č. 2 k Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí (pozemek)

Kalkulačka směrné hodnoty
25 5548, vz. 4
Příloha č. 2A k Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí (byt a nebytový prostor)

Kalkulačka směrné hodnoty – byt

Kalkulačka směrné hodnoty – nebytový prostor
25 5548/A, vz. 5
Příloha č. 2B k Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí (garáž a doplňková stavba)

Kalkulačka směrné hodnoty garáž a doplňková stavba
25 5548/B, vz. 4
Příloha č. 2C k Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí (rodinný dům, rekreační chalupa a rekreační domek)

Kalkulačka směrné hodnoty dům, chalupa, domek
25 5548/C, vz. 4
Příloha č. 2D k Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí (rekreační chata a zahrádkářská chata)

Kalkulačka směrné hodnoty rekreační a zahr. chata
25 5548/D, vz. 4
Příloha č. 3 k Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí pro podání dodatečného přiznání 25 5549, vz. 4

Nedaří se vám stáhnout dokument?
Pokud se vám po kliknutí na odkaz tiskopisu zobrazuje chyba, stáhněte si tiskopis na disk vašeho počítače (pravým tlačítkem myši, příkaz „Uložit odkaz jako…“) a následně ho otevřete přímo v Adobe Readeru. 

_________________________­________________________________________________

Další nejžádanější daňové formuláře

  1. Daň z přidané hodnoty
  2. Daň z příjmů právnických osob
  3. Daň silniční
Formuláře ke stažení Číslo tiskopisu Excel (autor: Aspekt HM) Excel s exportem do XML (autor: Aspekt HM) PDF pouze k tisku (autor: MFČR) Chytrá PDF k vyplnění na počítači (autor: MFČR) Daně elektronicky (autor: MFČR)
Přiznání k DPH v roce 2020 25 5401 vz. 21
Kontrolní hlášení k DPH
Pokyny k vyplnění přiznání k dani z přidané hodnoty 25 5412 vz. 17
Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2019 25 5404, vz. 30
Přiznání k dani silniční za rok 2019 25 5407 vz. 16
Výpočet záloh k dani silniční pro rok 2020
Přiznání k dani silniční – příloha 25 5407/1 vz. 15
Pokyny k vyplnění přiznání k dani silniční 25 5408 vz. 27
Daň silniční 25 MF – 4 vz. 24

Nedaří se vám stáhnout dokument?
Pokud se vám po kliknutí na odkaz tiskopisu zobrazuje chyba, stáhněte si tiskopis na disk vašeho počítače (pravým tlačítkem myši, příkaz „Uložit odkaz jako…“) a následně ho otevřete přímo v Adobe Readeru. 

Prohlášení

Daňový formulář se poskytuje pro pohodlí čtenářů při řešení daňových povinností vůči orgánům veřejné moci. Vyvinuli jsme maximální úsilí pro přesný výpočet při zadání potřebných vstupních dat. Je však věcí každého poplatníka, uživatele daňového formuláře, aby si správnost všech výpočtů, výstupních dat daňového formuláře, stejně jako správnost a úplnost všech údajů uvedených v daňovém formuláři, ověřil dle platných právních norem, případně pokynů příslušného správce daně. Upozorňujeme vás, že neneseme žádnou odpovědnost za podané daňové přiznání a související přehledy pro sociální správu a zdravotní pojišťovny na základě výstupních dat našich formulářů. Za toto podání je zodpovědný daňový poplatník, resp. jeho daňový poradce.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).