Hlavní navigace

Kdo nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti

Nárok na podporu v nezaměstnanosti nemáte, pokud byl v posledních 6 měsících před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání vaším zaměstnavatelem skončen pracovně-právní vztah z důvodu porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem. To platí i v případě skončení jiného pracovního vztahu z obdobného důvodu (podrobně níže).

Nárok na podporu v nezaměstnanosti nemáte ani v případě, že vám vznikl nárok na výsluhový příspěvek podle zvláštních právních předpisů a tento příspěvek je vyšší než podpora v nezaměstnanosti, která by vám náležela. Pokud je výsluhový příspěvek nebo příspěvek za službu nižší, náleží vám podpora v nezaměstnanosti ve výši odpovídající rozdílu mezi podporou v nezaměstnanosti a příspěvkem.

Uchazeči o zaměstnání se podpora v nezaměstnanosti neposkytuje také po dobu:

  • pobírání starobního důchodu,
  • pobírání nemocenských dávek,
  • pobírání podpory při rekvalifikaci,
  • po dobu výkonu vazby.

Dále se podpora v nezaměstnanosti neposkytuje do ciziny, pokud vyhlášená mezinárodní smlouva, k jejíž ratifikaci dal Parlament České republiky souhlas a jíž je Česká republika vázána, nestanoví jinak.

Problémy v práci

Vůbec pak nemáte nárok na podporu v nezaměstnanosti, pokud vám byl v době posledních 6 měsíců před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání zaměstnavatelem skončen pracovněprávní vztah

nebo pokud vám byl v době posledních 6 měsíců před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání zaměstnavatelem skončen pracovněprávní vztah výpovědí

  • z důvodu porušení jiné vaší povinnosti podle § 301a Zákoníku práce zvlášť hrubým způsobem, tedy ve smyslu § 52 písm. g) Zákoníku práce pro nedodržení stanoveného režimu dočasně práce neschopného pojištěnce, pokud jde o povinnost zdržovat se v době pracovní neschopnosti v místě pobytu a dodržovat dobu a rozsah povolených vycházek, v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).