Hlavní navigace

Jak vyplnit daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob?

Připravujete se na podání daňového přiznání, ale nevíte si rady, jak tento tiskopis či elektronický formulář správně vyplnit? Nebo si nejste jistí, co se dokládá k daňovému přiznání a jaké slevy na dani je možné uplatnit? V tom případě by vám mohl pomoci náš návod na vyplnění daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

Ačkoliv se mnoha lidem každoroční příprava daňového přiznání zdá příliš složitá, pokud se budete řídit našimi pokyny k vyplnění daňového přiznání, zvládnete to udělat bez větších obtíží. Lze to provést za pomoci interaktivního formuláře, kam stačí zadat pouze příjmy a výdaje, druhou cestou je pak vyplnění klasického tiskopisu s názvem „Přiznání k dani z příjmů fyzických osob“.

TIP: Využijte interaktivní formuláře daňového přiznání pro MS Excel. S nimi budete mít vyplněné daňové přiznání raz dva. Stahujte zdarma.

Krok 1: Musím podat daňové přiznání?

Marně si lámete hlavu s tím, zda je ve vašem případě vůbec nutné daňové přiznání podávat? Všechno závisí především na vašich ročních příjmech, které podléhají zdanění. Zda opravdu patříte mezi osoby, které musí daňové přiznání vyplnit, nebo jste od této povinnosti osvobozeni, se dozvíte zde:

Krok 2: Připravte si potřebné dokumenty

Trápí vás otázka, co musím doložit k daňovému přiznání? Abyste mohli přiznání k dani vyplnit, je třeba mít k dispozici veškeré podklady pro daňové přiznání, které prokazují nárok na:

Potřebné dokumenty k daňovému přiznání jsou:

 • potvrzení o studiu,
 • potvrzení o pobírání důchodu,
 • potvrzení o zaplacených částkách na důchodové připojištění,
 • potvrzení o zaplaceném pojistném na životní pojištění,
 • potvrzení o zaplacených úrocích z hypotéky,
 • potvrzení o daru nebo darovací smlouva atd.

Když si nevíte rady, jak na daňové přiznání fyzických osob, vhodným pomocníkem je i daňové přiznání z minulého roku. Identifikační údaje jednoduše opíšete a v ostatním se můžete inspirovat tím, co jste v daňovém přiznání uvedli před rokem. Pokud si nejste jistí, poraďte se pro jistotu s daňovým poradcem nebo s účetním.

Zaměstnanci s příjmy z podnikání nebo jiné výdělečné činnosti

Co se dokládá k daňovému přiznání? Odevzdávané dokumenty pro daňové přiznání jsou v tomto případě stejné jako pro podnikatele. Navíc si však musíte od svého zaměstnavatele (případně od více zaměstnavatelů) vyžádat potvrzení o zdanitelných příjmech ze zaměstnání.

Vedete-li daňovou evidenci, potřebujete:

 • závěrku daňové evidence k 31. 12.

Vedete-li účetnictví, potřebujete:

 • účetní závěrku k 31. 12.

Uplatňujete-li výdaje procentem z příjmů, potřebujete:

 • evidenci o výši příjmů za celé zdaňovací období.

Zaměstnanci s příjmy z pronájmu provozovaného bez živnosti

Ve vašem případě je jedinou nutností podat daňové přiznání. Přehledy o příjmech a výdajích zde nejsou potřeba, takže je společně s přiznáním nepodáváte.

Krok 3: Před vyplněním přiznání se rozhodněte, kterou možnost preferujete

Ještě než začnete s vyplňováním daňového přiznání a budete řešit, jaké přílohy k daňovému přiznání musíte dodat, měli byste se rozhodnout, zda chcete:

 1. uplatnit výdajové paušály v daňovém přiznání, nebo
 2. uplatnit skutečné náklady v podnikání.

Krok 4: Vyplnění daňového přiznání

Jak vyplnit daňové přiznání za rok 2023? Pokud chcete tento formulář vyplnit ručně, klasický papírový tiskopis je k dispozici na finančních úřadech. V samotném daňovém přiznání i jeho přílohách následně vyplňujete pouze řádky a políčka s bílým podkladem, přičemž řádky s růžovým podkladem jsou určené pro potřeby správce daně. Jestliže vyplňujete formulář ručně, je také na místě používat čitelné hůlkové písmo.

Daňové přiznání se skládá celkem z osmi částí, kam patří záhlaví a sedm oddílů. V záhlaví je nutné vyplnit celý název finančního úřadu, územní pracoviště, DIČ (pokud vám bylo přiděleno), rodné číslo a kód DAP. Pak následují jednotlivé oddíly, kde se vyplňují základní údaje o poplatníkovi a veškeré jeho příjmy, ale zároveň je zde také možné uplatnit tzv. odečitatelné položky, slevy na dani a daňová zvýhodnění.

Pokud bude při zpracování daňového přiznání vyhrazené místo pro vyplnění údajů nedostatečné, uveďte tyto další údaje v obdobném členění v příloze na samostatném listu A4. Počet těchto přiložených listů pak uveďte v daňovém přiznání, a to konkrétně v části Přílohy DAP na řádku „Další přílohy výše neuvedené“. Nevyplněné řádky a oddíly proškrtněte, a jestliže nemáte věcnou náplň pro celé přílohy (1–3), k daňovému přiznání je nepřikládejte.

Vyplnění daňového přiznání na počítači

Tento způsob umožňuje automatické výpočty a kontroly chyb. Interaktivní formuláře obsahují návod k jejich vyplnění a zároveň do nich stačí zadat pouze své příjmy a výdaje, přičemž výši daně si pak již formulář vypočítá sám.

Verze k tisku a osobnímu doručení na úřad

Stáhněte si do svého počítače interaktivní daňové formuláře. Můžete si vybrat z několika typů formulářů podle toho, který preferujete. Pokud se někde zaseknete a potřebujete k vyplnění daňového přiznání návod, zkuste se podívat zpět na úvodní stranu, zda tu není váš problém řešen.

Stáhnout: Daňové přiznání – formuláře

Jakmile přejdete k základnímu listu daňového poplatníka, nejprve je nutné napsat před barevné kolonky své DIČ. Pokud ho neuvedete, nepřeklopí formulář ani vaše rodné číslo, proto na to nezapomeňte. Pak do růžového rámečku pro fyzické osoby uveďte své jméno, datum narození (ve formátu 10. 2. 1984), rodné číslo, IČO a variabilní symbol, který vám přidělila sociálka. Následně doplňte další identifikační údaje. Důležité je přitom vyplnit vše pravdivě a pozorně, protože se údaje ze základního listu následně rozkopírují do celého přiznání.

První část druhého oddílu daňového přiznání se týká těch, kteří byli alespoň část roku zaměstnaní. Druhá část druhého oddílu se pak týká takřka všech podnikatelů, přičemž data se přenášejí z Přílohy č. 1 k přiznání. V té musíte zaškrtnout, zda využíváte paušální, nebo skutečné výdaje. Na druhé straně Přílohy č. 1 se ještě doplňují údaje o vaší činnosti. Nemusíte však uvádět skutečnosti, které nenastaly v daném zdaňovacím období. Pokud jste provozovali činnost po celé zdaňovací období, vyplňte jen počet měsíců činnosti.

Na stejném listu následuje ještě třetí oddíl, kde se vyplňují nezdanitelné částky. Na třetí stránce přiznání se pak uplatňují slevy. Základní sleva na poplatníka je již předvyplněná, zbylé doplníte podle toho, zda na ně máte nárok. Na poslední stránce přiznání je skoro vše opět již předvyplněné. Dopíšete pouze počet příloh, které k přiznání přikládáte, a můžete vše odnést na finanční úřad.

TIP: Hodnoty si také můžete spočítat v daňové kalkulačce níže.

Daňová kalkulačka – výpočet daně z příjmu pro zaměstnance

Verze pro poplatníky s datovou schránkou

Má-li poplatník nebo jeho zástupce zpřístupněnou datovou schránku, která byla zřízena ze zákona, nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je podle daňového řádu povinen DAP, včetně jeho příloh, podat pouze elektronicky s využitím dálkového přístupu ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně, a to datovou zprávou odeslanou způsobem uvedeným v § 71 odst. 1 daňového řádu.

Nezapomeňte na slevy na dani a nezdanitelné části základu daně

Nezdanitelné části základu daně slouží ke snížení základu daně. Mohou je využít jak OSVČ, tak i zaměstnanci prostřednictvím ročního zúčtování u svého zaměstnavatele. Daně na minimum pak můžete stlačit také pomocí různých slev na dani. Každý poplatník má možnost uplatnit alespoň základní slevu (na poplatníka). Řada lidí má však nárok na další slevy a zvýhodnění.

Slevy na dani:

 • základní sleva na poplatníka,
 • sleva držitele průkazu ZTP/P,
 • sleva na manžela/manželku,
 • sleva na dítě a sleva na dítě ZTP/P,
 • sleva na invaliditu,
 • sleva na studenta,
 • sleva na dani pro důchodce,
 • sleva za EET.

Nezdanitelné části základu daně:

 • zaplacené úroky z úvěrů na financování bytových potřeb (hypotéky, spoření),
 • zaplacené pojistné na soukromé životní pojištění,
 • příspěvek na penzijní připojištění, pojištění a doplňkové penzijní spoření,
 • bezúplatná plnění (dary, kam patří i darování krve, orgánů či kostní dřeně),
 • úhrada za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání,
 • členské příspěvky pro odborové organizace.

Krok 5: Podání přiznání

Do kdy podat daňové přiznání? Daňové přiznání 2024 (tedy daňové přiznání za rok 2023) v papírové podobě se podává po skončení zdaňovacího období, a to nejpozději 2. dubna 2024. Chystáte-li se však podat daňové přiznání online pomocí elektronického formuláře, lhůta na jeho odevzdání se vám ještě o měsíc prodlouží, tedy až do 2. května 2024. Už tedy neplatí to, co dříve, a sice že datum odevzdání daňového přiznání bylo stejné pro fyzické i elektronické podání.

Pokud daňové přiznání zpracovává daňový poradce, podává se nejpozději do 1. července 2024. Je ale nutné na finanční úřad nejpozději do 1. dubna 2022 předložit plnou moc ke zpracování daňového přiznání podepsanou daňovým poradcem.

V souladu s daňovým řádem je tolerováno čtyřdenní zpoždění (pracovní dny), přesto doporučujeme dodržení zákonných lhůt. Bez sankcí je možné vyplněné daňové přiznání odevzdat nejpozději 8. dubna 2024 (respektive termín podání daňového přiznání může být nejpozději 8. července 2024 u přiznání zpracovaných daňovým poradcem). 

Podání daňového přiznání je pak možné učinit prostřednictvím jedné z následujících možností:

 • Vytisknout a zaslat poštou na adresu příslušného finančního úřadu 
  Dnem odeslání je den, kdy pošta zásilku přijala.
  Seznam finančních úřadů
 • Osobní předání v podatelně finančního úřadu
 • Elektronické odeslání formuláře 
  Elektronické odeslání formuláře prostřednictvím elektronické pošty s připojeným elektronickým podpisem (případně pozdější dodání vytištěného formuláře s podpisem na příslušný úřad) nebo prostřednictvím datové schránky v požadované struktuře. Při odeslání prostřednictvím datové schránky se elektronický popis nevyžaduje. Za den odeslání se považuje den, kdy je odeslání učiněno. 

Krok 6: Platba daně

Termín pro doplacení daní je shodný s termínem podání daňového přiznání, jedná se tedy o 2. dubna 2024. V případě, že přiznání zpracovává daňový poradce, je nutné daň uhradit do 1. července 2024.

Máte-li naopak na daních přeplatek, nezapomeňte si o něj zažádat. Součástí tiskopisu daňového přiznání je také žádost o vrácení přeplatku daně.

V souladu s daňovým řádem je ještě možné bez úroku z prodlení doplatit daň 8. dubna 2024 (respektive 8. července 2024). Tento den však musí být doplatek složen na pokladně finančního úřadu, případně na jeho bankovním účtu. Proto počítejte alespoň s jednodenní rezervou na bankovní převod.

Daň lze zaplatit:

 • přímo na finančním úřadu,
 • prostřednictví České pošty složenkou typu A,
 • bezhotovostním převodem.

Pokud platíte daň složenkou nebo převodem, pošlete peníze raději s předstihem. Za den platby se totiž považuje den připsání částky na účet banky příslušného správce daně.

Příklad: Platba z banky odeslaná v pondělí se na účet finančního úřadu připíše v úterý, jde-li o pracovní dny (D+1). Při platbě poštovní poukázkou se připíše až ve středu (D+2). Expresní platba se připíše ještě ve stejný den, ale zbytečně za ni zaplatíte (D+0).

Krok 7: Jak na zálohy u přiznání?

Jestliže vyjde v daňovém přiznání povinnost platby záloh, tj. daňová povinnost vyšší než 30 000 Kč, platí se zálohy v souladu s § 38 a) zákona o daních z příjmů.

Kdo musí podat daňové přiznání?
Daňové přiznání je nutné podat, pokud vaše roční příjmy, které jsou předmětem daně, přesáhnou 15 000 Kč. Jestliže jste ale v daňové ztrátě, přiznání k dani z příjmů musíte podat vždy.  Zaměstnanci poté podávají daňové přiznání ve chvíli, kdy mají příjmy z více zaměstnání souběžně a dále když jsou jejich další příjmy (z podnikání, z nájmu) vyšší než 6000 Kč ročně.
Co doložit k daňovému přiznání?
Abyste mohli přiznání k dani vyplnit, je nutné mít k dispozici všechny podklady pro daňové přiznání, které dokazují nárok na odečitatelné položky a slevy na dani. Patří sem potvrzení o studiu, o pobírání důchodu, o zaplacených částkách na důchodovém připojištění, o zaplaceném pojistném na životní pojištění nebo o zaplacených úrocích z hypotéky či třeba potvrzení o daru nebo darovací smlouva.
Jak vyplnit daňové přiznání?
Klasický papírový tiskopis, který se vyplňuje ručně, je k dispozici na finančních úřadech. Daňové přiznání ovšem můžete vyplnit také na počítači, a to za pomoci interaktivního daňového formuláře, kam stačí zadat pouze základní údaje, své příjmy a výdaje, přičemž výši daně si pak již formulář vypočítá sám. Tiskopis následně stačí odnést na finanční úřad, zaslat poštou nebo ho odeslat elektronicky.
Do kdy podat daňové přiznání?
Daňové přiznání 2024 (tedy přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2023) v papírové podobě se podává po skončení zdaňovacího období, nejpozději do 2. dubna 2024. Pokud chcete daňové přiznání podat online pomocí elektronického formuláře, musíte tak učinit do 2. května 2024. Jestliže daňové přiznání zpracovává daňový poradce, podává se pak nejpozději do 1. července 2024.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).