Hlavní navigace

Jak vyplnit přehled pro zdravotní pojišťovnu?

Krok 1: Získejte formulář

Přehledy pro zdravotní pojišťovnu si můžete stáhnout na webových stránkách jednotlivých pojišťoven nebo přímo na serveru Měšec.cz v kategorii formuláře pro zdravotní pojišťovny.

Krok 2: Vyplňte přehled pro zdravotní pojišťovnu

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ podáváte příslušné zdravotní pojišťovně nejpozději do jednoho měsíce po měsíci, ve kterém jste měli podat daňové přiznání.

Pokud daňové přiznání zpracovává daňový poradce, prodlužuje se lhůta o tři kalendářní měsíce. Tuto skutečnost je však třeba zdravotní pojišťovně nejpozději 30. dubna oznámit.

Při vyplňování se obvykle začíná tabulkou číslo 1 – vyplněním osobních údajů – a pokračuje se tabulkou číslo 2 – prohlášením pojištěnce. Tato tabulka je velmi důležitá. Její vyplnění by neměl pojištěnec podcenit, jelikož se od uvedených údajů odvíjí celkový výpočet pojistného.

Povinnost hradit zálohy pro vás neplatí v měsících,

  • kdy jste byli současně zaměstnanci a výdělečná činnost nebyla hlavním zdrojem vašich příjmů,
  • ve kterých jste byli po celý kalendářní měsíc uznáni práce neschopnými nebo vám byla nařízena karanténa.

Minimální vyměřovací základ nebyl stanoven v kalendářním měsíci, ve kterém po celý kalendářní měsíc trvala některá z těchto skutečností:

  1. Plátcem pojistného byl i stát.
  2. V zaměstnání bylo pojistné odvedeno alespoň z minimálního vyměřovacího základu.
  3. Pobírali jste invalidní důchod II. nebo III. stupně.
  4. Byli jste osobou, která osobně a řádně celodenně pečovala alespoň o jedno dítě do 7 let nebo nejméně o dvě děti do 15 let. Podmínka celodenní péče je splněna i při umístění dítěte do předškolního zařízení maximálně na 4 hodiny denně a docházce do základní školy.

tabulce číslo 3 je třeba uvést, zda podáváte daňové přiznání a zda toto přiznání zpracovává daňový poradce. 

Následuje tabulka číslo 4, kde vyplníte dosažené příjmy a výdaje, v případě zaměstnání i vyměřovací základ zaměstnance (na celkovou výši vypočteného pojistného nemá uvedení vyměřovacího základu žádný vliv). 

Dále se při výpočtu postupuje podle pokynů k vyplnění přehledu. 

V poslední části přehledu se dovíte výši záloh pro další zdaňovací období.

Krok 3: Platba nedoplatku zdravotního pojištění

Nedoplatky z přehledů je nutné vyrovnat nejpozději 8 dní od podání přehledu. Tento den musí být doplatek složen na pokladně příslušné zdravotní pojišťovny, případně připsán na její bankovní účet.

Informace o bankovním účtu a variabilních a konstantních symbolech se dozvíte z vyúčtování, které vám pojišťovna sama zašle. Variabilním symbolem pro platby OSVČ je zpravidla rodné číslo plátce pojistného, případně zvláštní číslo, které bylo plátci přiděleno zdravotní pojišťovnou.

Pojistné můžete zaplatit stejně jako v případě daní:

  • poštovní poukázkou
  • převodem na účet
  • přímo na pobočkách vaší pojišťovny

Pokud platíte složenkou nebo převodem, za den platby se považuje den, kdy pojišťovna dostane peníze na účet.

Krok 4: Nová výše zálohy zdravotního pojištění

Zálohy na zdravotní pojištění se stanoví z podaného přehledu. Minimální výše záloh se každoročně zvyšuje. Novou vyšší minimální zálohy na zdravotní pojištění je nutné vždy platit již od ledna.

Vyšší (případně nižší) zálohy vypočtené z přehledů je nutné začít platit nejpozději od měsíce následujícího po podání přehledů.

Např. přehled podán v měsíci březnu, nová záloha musí být na účtu zdravotní pojišťovny nejpozději 20. dubna.

Jestliže využíváte trvalý příkaz, nezapomeňte na jeho včasnou změnu.

Pomohla Vám tato stránka?

Hodnocení stránky: 3

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).