Hlavní navigace

Jak vyplnit přehled pro zdravotní pojišťovnu?

Krok 1: Získejte formulář

Přehledy pro zdravotní pojišťovnu si můžete stáhnout na webových stránkách jednotlivých pojišťoven nebo přímo na serveru Měšec.cz v kategorii formuláře pro zdravotní pojišťovny.

Krok 2: Vyplňte přehled pro zdravotní pojišťovnu

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ podáváte příslušné zdravotní pojišťovně nejpozději do jednoho měsíce po měsíci, ve kterém jste měli podat daňové přiznání.

Pokud daňové přiznání zpracovává daňový poradce, prodlužuje se lhůta o tři kalendářní měsíce. Tuto skutečnost je však třeba zdravotní pojišťovně nejpozději 30. dubna oznámit.

Při vyplňování se obvykle začíná tabulkou číslo 1 – vyplněním osobních údajů – a pokračuje se tabulkou číslo 2 – prohlášením pojištěnce. Tato tabulka je velmi důležitá. Její vyplnění by neměl pojištěnec podcenit, jelikož se od uvedených údajů odvíjí celkový výpočet pojistného.

Povinnost hradit zálohy pro vás neplatí v měsících,

  • kdy jste byli současně zaměstnanci a výdělečná činnost nebyla hlavním zdrojem vašich příjmů,
  • ve kterých jste byli po celý kalendářní měsíc uznáni práce neschopnými nebo vám byla nařízena karanténa.

Minimální vyměřovací základ nebyl stanoven v kalendářním měsíci, ve kterém po celý kalendářní měsíc trvala některá z těchto skutečností:

  1. Plátcem pojistného byl i stát.
  2. V zaměstnání bylo pojistné odvedeno alespoň z minimálního vyměřovacího základu.
  3. Pobírali jste invalidní důchod II. nebo III. stupně.
  4. Byli jste osobou, která osobně a řádně celodenně pečovala alespoň o jedno dítě do 7 let nebo nejméně o dvě děti do 15 let. Podmínka celodenní péče je splněna i při umístění dítěte do předškolního zařízení maximálně na 4 hodiny denně a docházce do základní školy.

tabulce číslo 3 je třeba uvést, zda podáváte daňové přiznání a zda toto přiznání zpracovává daňový poradce. 

Následuje tabulka číslo 4, kde vyplníte dosažené příjmy a výdaje, v případě zaměstnání i vyměřovací základ zaměstnance (na celkovou výši vypočteného pojistného nemá uvedení vyměřovacího základu žádný vliv). 

Dále se při výpočtu postupuje podle pokynů k vyplnění přehledu. 

V poslední části přehledu se dovíte výši záloh pro další zdaňovací období.

Krok 3: Platba nedoplatku zdravotního pojištění

Nedoplatky z přehledů je nutné vyrovnat nejpozději 8 dní od podání přehledu. Tento den musí být doplatek složen na pokladně příslušné zdravotní pojišťovny, případně připsán na její bankovní účet.

Informace o bankovním účtu a variabilních a konstantních symbolech se dozvíte z vyúčtování, které vám pojišťovna sama zašle. Variabilním symbolem pro platby OSVČ je zpravidla rodné číslo plátce pojistného, případně zvláštní číslo, které bylo plátci přiděleno zdravotní pojišťovnou.

Pojistné můžete zaplatit stejně jako v případě daní:

  • poštovní poukázkou
  • převodem na účet
  • přímo na pobočkách vaší pojišťovny

Pokud platíte složenkou nebo převodem, za den platby se považuje den, kdy pojišťovna dostane peníze na účet.

Krok 4: Nová výše zálohy zdravotního pojištění

Zálohy na zdravotní pojištění se stanoví z podaného přehledu. Minimální výše záloh se každoročně zvyšuje. Novou vyšší minimální zálohy na zdravotní pojištění je nutné vždy platit již od ledna.

Vyšší (případně nižší) zálohy vypočtené z přehledů je nutné začít platit nejpozději od měsíce následujícího po podání přehledů.

Např. přehled podán v měsíci březnu, nová záloha musí být na účtu zdravotní pojišťovny nejpozději 20. dubna.

Jestliže využíváte trvalý příkaz, nezapomeňte na jeho včasnou změnu.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).