Hlavní navigace

Sazba a výše zdravotního pojištění

Sazba pojistného pro platbu zdravotního pojištění je 13,5 % z vyměřovacího základu. Pokud jste zaměstnanci, je pro vás vyměřovacím základem hrubá mzda, z níž vám zaměstnavatel strhává 4,5 %, dalších 9 % pak zaměstnavatel připlácí jako vedlejší náklad práce k hrubé mzdě.

Minimální vyměřovací základ, ze kterého je zase odvozena minimální záloha, je pro rok 2017 stanoven na částku 14 116 Kč.

Kromě toho existuje minimální stanovené pojistné, které musí hradit vybrané skupiny obyvatel.

Pomohla Vám tato stránka?

Hodnocení stránky: 2