Hlavní navigace

Odečitatelné položky – životní pojištění

Od daňového základu daně z příjmů můžete odečíst pojistné na soukromé životní pojištění, a to do výše max. 24 000 Kč ročně. To znamená, že abyste si odečetli plných 24 000 Kč, museli byste platit roční pojistné 36 000 Kč (3000 Kč měsíčně).

Pro odpočet je ale potřeba splnit tyto podmínky:

  1. Výplata pojistného plnění (důchodu nebo jednorázového plnění) je ve smlouvě sjednána až po 60 měsících od uzavření smlouvy a současně nejdříve v kalendářním roce, v jehož průběhu dosáhnete věku 60 let.
  2. Pojistná smlouva pro případ dožití s pojistnou dobou od 5 do 15 let včetně má pevně sjednanou pojistnou částku min. 40 000 Kč.
  3. Pojistná smlouva pro případ dožití s pojistnou dobou nad 15 let má sjednanou pojistnou částku alespoň na 70 000 Kč.
  4. Pojistná smlouva neumožňuje průběžnou výplatu kapitálové hodnoty.

Pomohla Vám tato stránka?

Hodnocení stránky: 3