Hlavní navigace

Důchodová kalkulačka 2024: kdy půjdete do důchodu?

Ať už se váš odchod do důchodu rychle blíží, nebo se vám tento okamžik zdá prozatím v nedohlednu, jistě byste rádi znali přesné datum nástupu do penze. S výpočtem důchodového věku vám pomůže naše jednoduchá důchodová kalkulačka 2024, která vám během několika desítek vteřin prozradí, kdy do důchodu půjdete právě vy.

Výpočet odchodu do důchodu

V dnešní době spoustu z nás trápí zapeklitá otázka: „Kdy půjdu do důchodu?“

Díky naší důchodové kalkulačce pro rok 2024 si už s tímto výpočtem nemusíte dělat starosti. Stačí zadat několik potřebných údajů, jako je datum narození, pohlaví a počet vychovaných dětí, a následně kliknout na tlačítko „Spočítat“.

nápověda
Vaše pohlaví.
nápověda
Datum narození ve formátu DD.MM.RRRR.
nápověda
Vyplňují jen ženy.

Podmínky pro odchod do důchodu

Způsob stanovení výše důchodu, podmínky pro jeho získání a věk odchodu do důchodu upravuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Pokud si chcete spočítat, kdy vás čeká odchod do starobního důchodu, není to však tak jednoduché, jak by se na první pohled mohlo zdát. Stejně jako pro nárok na výplatu starobního důchodu zde svou roli hrají dva důležité faktory, a to konkrétně dosažení důchodového věku a získání potřebné doby pojištění.

Dosažení důchodového věku

Hranice odchodu do penze se dle zákona o důchodovém pojištění liší v závislosti na tom, ve kterém roce se pojištěnec narodil. Právě z toho důvodu počítá naše kalkulačka důchodu s přesným datem narození a v případě žen narozených do roku 1971 dokáže zohlednit také počet vychovaných dětí.

Pojištěnci narození před rokem 1936

Pokud se řadíte mezi pojištěnce narozené před rokem 1936, důchodový věk je zde jasně daný. Zatímco v případě mužů činí 60 let, u žen závisí především na počtu vychovaných dětí. Jestliže se budete držet tohoto kritéria, svůj důchodový věk můžete zjistit následujícím způsobem:

 • 57 let – žádné vychované dítě,
 • 56 let – 1 vychované dítě,
 • 55 let – 2 vychované děti,
 • 54 let – 3 nebo 4 vychované děti,
 • 53 let – 5 a více vychovaných dětí.

Pojištěnci narození mezi lety 1936 a 1971

Výpočet důchodového věku pro pojištěnce narozené v období mezi lety 1936 a 1971 je o něco složitější. V tomto případě se využívá speciální tabulka odchodu do důchodu, kde se kromě celých let do důchodového věku započítávají i měsíce. Zde mají také různý odchod do důchodu ženy a muži.

Zatímco třeba muži, kteří se narodili v roce 1940, odcházeli do důchodu ve věku 60 let a 10 měsíců, u žen se mohlo jednat o 53 roků (v případě 5 a více vychovaných dětí), ale také o 58 roků a 8 měsíců (v případě žádných vychovaných dětí). Právě z důvodu těchto odlišností je jednodušší, když vám spočítá odchod do důchodu kalkulačka.

Pokud se jedná o muže narozeného v roce 1971, tomu naše kalkulačka důchodového věku ukáže číslo 65, což bude stejné i pro většinu žen narozených v daném roce. Pouze ty, které během svého života vychovaly pět nebo více dětí, mají důchodový věk stanoven na 64 roků a 8 měsíců.

Pojištěnci narození po roce 1971

Pokud jste se narodili po roce 1971, je váš důchodový věk zastropovaný. Hranice pro odchod do důchodu momentálně pro všechny činí 65 let a žádnou roli zde nehraje ani počet dětí, které žena během svého života vychovala.

Věková hranice odchodu do důchodu zůstává stejná pouze pro účastníky odboje a osoby, které odpracovaly určenou dobu v zaměstnání, jež se řadí do I. pracovní kategorie stanovené pro účely důchodového zabezpečení. U těchto skupin pojištěnců se i nadále výpočet důchodového věku řídí předpisy platnými před 1. lednem 1996.

Potřebná doba pojištění

Dosažení důchodového věku představuje pouze první z podmínek, které musíte splnit, abyste se dočkali vyplacení starobního důchodu. Stejně důležité je ovšem i získání potřebné doby pojištění, která se odvíjí od ustanovení §29 odst. 1 zákona o důchodovém pojištění. Do celkové doby pojištění poté musíte započíst jak samotné doby povinného pojištění, tak i doby náhradní.

Při výpočtu potřebné doby pojištění hraje roli především rok dosažení důchodového věku. Pro ty, kteří tohoto věku dosáhli před rokem 2010, v závislosti na tomto faktoru činila potřebná doba pojištění 25 let. Dále je nutné řídit se následujícími pokyny:

 • v roce 2010 – 26 let,
 • v roce 2011 – 27 let,
 • v roce 2012 – 28 let,
 • v roce 2013 – 29 let,
 • v roce 2014 – 30 let,
 • v roce 2015 – 31 let,
 • v roce 2016 – 32 let,
 • v roce 2017 – 33 let,
 • v roce 2018 – 34 let,
 • po roce 2018 – 35 let.

V případě, že potřebnou dobu pojištění ke dni dosažení důchodového věku nesplníte, nebudete mít na něj v tuto chvíli nárok. Může vám být přiznán až k pozdějšímu datu, kdy již potřebnou dobu pojištění získáte. Jestliže vám pak nevznikne nárok na starobní důchod dle ustanovení §29 odst. 1 zákona o důchodovém pojištění, může vám být přiznán na základě ustanovení §29 odst. 2, 3 nebo 4 stejného zákona.

Předčasný odchod do důchodu

Pokud splníte státem daná kritéria, v některých případech je možné odejít do starobního důchodu předčasně, ještě než dosáhnete potřebného důchodového věku. Jaké požadavky tedy zákon udává a kdy do předčasného důchodu můžete odejít právě vy? Pokud splňujete potřebnou dobu pojištění, můžete do důchodu odejít maximálně o 3 roky dříve

Jaká je momentálně výše důchodu?

Také výše důchodu, na nějž má člověk nárok, se samozřejmě liší případ od případu. Závisí hlavně na tom, kolik peněz jste si v rámci svého zaměstnání nebo výdělečné činnosti vydělali a jak dlouho jste platili důchodové pojištění. V roce 2024 pak výše základní výměry starobního důchodu činí 4400 Kč (zvyšuje se o 360 Kč), zatímco výše procentní výměry se nezvyšuje.

Výše průměrného důchodu by tak v roce 2024 měla by dosáhnout asi na 20 700 Kč. Kromě toho se od roku 2023 důchody zvyšují o tzv. výchovné, které bude v roce 2024 činit 500 Kč na každé vychované dítě. Na to budou mít nárok důchodci, kteří převážně pečovali o děti a vychovávali je.

O tom, jak se počítá výše důchodu pro rok 2024, se dočtete v našem přehledném návodu. Zajímat by vás ale mohla i daňová kalkulačka pro zaměstnance

Jak zjistit, kdy půjdu do důchodu?
Aby vám vznikl nárok na odchod do penze a pobírání starobního důchodu, je nutné splnit dvě základní podmínky, které jsou stanovené v zákoně o důchodovém pojištění. První z nich je dosažení důchodového věku, druhou pak získání potřebné doby pojištění. Od toho se následně odvíjí datum nástupu do penze.
Jak je to s dosažením důchodového věku?
Hranice odchodu do důchodu se liší podle toho, v jakém roce jste se narodili. Zatímco u mužů narozených před rokem 1936 činí 60 let, u žen se v tomto případě odvíjí od počtu vychovaných dětí. Pokud jste se narodili mezi lety 1936 a 1971, je nutné řídit se tabulkou odchodu do důchodu, která u žen opět zohledňuje počet vychovaných dětí. Lidé narození po roce 1971 pak mají důchodový věk zastropovaný, takže pro všechny činí 65 let.
Kdo má nárok na předčasný odchod do důchodu?
V některých případech můžete odejít do starobního důchodu předčasně. I zde je však nutné splnit dané podmínky, abyste měli na předčasný důchod nárok. Pokud získáte potřebnou dobu pojištění, můžete odejít do předčasného důchodu maximálně o 3 roky dříve.
Jak funguje důchodová kalkulačka?
Výpočet odchodu do důchodu je díky naší přehledné kalkulačce velice jednoduchý. Stačí vyplnit tři údaje, kam patří pohlaví, datum narození a počet vychovaných dětí. Následně už jen kliknete na tlačítko „Spočítat“ a zobrazí se vám výsledek. Zjistíte tak, jaký je váš důchodový věk, kdy můžete jít do důchodu, pokud jste splnili dané podmínky, a kdy máte nárok odejít do důchodu, pokud jste byli důchodově pojištěni méně než 35 let, ale více než 20 let.

 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).