Hlavní navigace

Rodičovský příspěvek

Nárok na rodičovský příspěvek

Nárok na tento příspěvek má rodič, jestliže po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně pečuje o dítě do 4 let věku nebo o dítě do 10 let, je-li dítě dlouhodobě zdravotně postižené. Příjmy rodičů nejsou sledovány, podmínkou je, že po dobu výdělečné činnosti musíte zajistit péči o dítě jinou zletilou osobou. Nezkoumá se ani nárok na podporu v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci a příspěvky náležející občanům se změněnou pracovní schopností v době jejich pracovní rehabilitace.

Podmínka péče po celý kalendářní měsíc se považuje za splněnou, i když tomu tak fakticky není. A to tehdy, když se dítě narodilo, kdy měl rodič po část měsíce z dávek nemocenského pojištění nárok na peněžitou pomoc v mateřství, peněžitou pomoc nebo nemocenské poskytované v souvislosti s porodem. Dále tehdy, když osoba dítě převzala do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, kdy dítě dovršilo věk 2, 3, 4, 7 nebo 10 let, do kterého náleží rodičovský příspěvek, kdy dítě nebo rodič zemřeli a v případě, kdy rodič převzal do péče vlastní dítě, které předtím bylo na základě rozhodnutí příslušného orgánu svěřeno do péče jiné osoby nebo bylo umístěno v ústavu nebo bylo více než 3 kalendářní měsíce v péči zdravotnického zařízení.

Školka vás o rodičovskou nepřipraví

Dítě, které dovrší dvou let, můžete dát do školky bez omezení a nepřipravíte se tím o rodičovský příspěvek. U dětí mladších dvou let je limit stanoven na 46 hodin měsíčně.

Výše rodičovského příspěvku

Maximální měsíční výše rodičovského příspěvku se stanoví ve vazbě na uvedený vyměřovací základ.

  • Pokud 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu je nižších nebo rovno 10 000 Kč, rodičovský příspěvek může činit nejvýše 10 000 Kč měsíčně.
  • Pokud 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu převyšuje 10 000 Kč, je výše rodičovského příspěvku omezena touto částkou. (Posoudit se mohou příjmy obou rodičů a řídit se pak dá podle toho vyššího). Jde tedy o 70 % měsíčního příjmu, ze kterého se stanovovala mateřská. V překladu jde o částku, kterou vám v rámci výplaty peněžité pomoci v mateřství (tedy mateřské) posílala příslušná okresní správa sociálního zabezpečení každý měsíc na účet.

V případě, že vyměřovací základ lze stanovit u obou rodičů, vychází se z toho, který je vyšší. Volbu výše rodičovského příspěvku je možno měnit jedenkrát za tři měsíce.

Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, a to až do vyčerpání celkové částky 300 000 Kč, nejdéle do 4 let věku dítěte.

V případě narozených dvojčat a vícerčat je maximální výše částky 450 000 Kč.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).