Hlavní navigace

Z čeho se neplatí daň z příjmů

Daň z příjmů neplatíte v těchto vyjmenovaných situacích:

Z různých nepeněžitých zvýhodnění od zaměstnavatele, např. jde o rekreační, zdravotnická a vzdělávací zařízení, závodní knihovny, sportovní zařízení, příspěvky na kulturní akce, zahraniční rekreace. Limit nesmí překročit 20 000 Kč ročně včetně příspěvků pro rodinné příslušníky zaměstnance.

Zaměstnanci veřejných dopravců nedaní bezplatné nebo zlevněné jízdenky.

Nedaněné jsou různé pracovní a ochranné pomůcky.

Daň neplatíte ani z náhrad cestovních výdajů do limitu, stejně tak i hodnotu bezplatného stravování poskytovaného zaměstnavatelem na pracovních cestách.

Nedaní se nepeněžní příspěvky na stravování.

Nedaní se nepeněžní dary od zaměstnavatele do 2000 Kč ročně.

Nezdaněná jsou i peněžní zvýhodnění v souvislosti s bezúročnými půjčkami nebo půjčkami s úrokem nižším, než je obvyklá výše úroku. Musí ale jít o návratné půjčky, které jsou vám poskytnuty na bytové potřeby do výše 100 000 Kč ročně nebo 20 000 Kč ročně, pokud je půjčka určena k překlenutí tíživé finanční situace. Pokud jste byli postiženi živelní pohromou, horní limit pro nedanění je 1 000 000 Kč na bytové účely a do výše 200 000 Kč k překlenutí tíživé finanční situace.

Nedaní se příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění nebo penzijní spoření se státním příspěvkem.

Nedaní se částky pojistného na soukromé životní pojištění (pro případ smrti a/nebo dožití věku nebo na důchodové pojištění) hrazené zaměstnavatelem. To za podmínky, že ve smlouvě byla sjednána výplata pojistného plnění až po 60 kalendářních měsících a současně nejdříve v roce dosažení věku 60 let, maximálně však do výše 12 000 Kč ročně od téhož zaměstnavatele, a navíc smlouva neumožňuje částečnou výplatu kapitálové hodnoty.

Nedaní se příjem získaný ve formě náhrady mzdy, platu nebo odměny nebo sníženého platu nebo snížené odměny za dobu dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény do výše minimálního nároku určeného zvláštním právním předpisem upravujícím pracovněprávní vztahy.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).