Hlavní navigace

Jak podat přehled pro zdravotní pojišťovnu

Každá osoba samostatně výdělečně činná má povinnost jednou ročně doručit do zdravotní pojišťovny tzv. Přehled o příjmech a výdajích OSVČ pro zdaňovací období roku.

Jde o papírový nebo elektronický formulář, který své zdravotní pojišťovně musíte doručit v předem stanoveném termínu po podání daňového přiznání. Pro rok 2019 je termín podání přehledu do 2. května 2019.

Nedoplatky musíte uhradit vždy do 8 dnů od podání přehledu.

Přehled můžete doručit osobně na pobočku zdravotní pojišťovny, zaslat pomocí datové schránky, anebo využít online samoobsluhu, pokud ji daná zdravotní pojišťovna nabízí.

Pomohla Vám tato stránka?

Hodnocení stránky: 3