Hlavní navigace

Darovací daň

Přemýšlíte, že byste svým ratolestem či jiným příbuzným rádi přenechali část majetku v podobě daru? Nebo chcete obdarovat známého, který se dostal do finanční nouze? Ať už někomu toužíte věnovat dům, byt, chatu nebo třeba auto, jistě vás zajímá, zda existuje nějaká daň z daru, a pokud ano, kdo a kdy ji musí zaplatit.

Darovací daň byla zrušena zákonem o daních z příjmů roku 2014 stejně jako daň dědická. Veškeré příjmy z darů jsou dnes již několik let součástí běžné daně z příjmů, která pro fyzické osoby činí 15 % a pro právnické osoby 19 %.

Majetek získaný prostřednictvím darování tedy nezatěžuje daň darovací, ale jako bezúplatný příjem je zahrnutý pod daň z příjmů. To znamená, že vždy v následujícím roce jsou takové dary daněny stejnou sazbou jako všechny ostatní příjmy, pokud ovšem nejsou od daně z příjmů osvobozeny.

Dary osvobozené od daně z příjmů

Ačkoliv jsou lidé dnes osvobozeni od darovací daně, pokud obdrží nějaký dar, stále je nutné uhradit klasickou daň z příjmů. Bez ohledu na výši daru jsou však od placení daně z příjmů při obdarování zcela osvobozeni manželé a příbuzní v řadě přímé, ale i příbuzní ve vedlejší (nepřímé) linii. Daň z příjmů tedy nemusíte platit, pokud se řadíte do jedné z těchto skupin:

  • manžel/manželka a příbuzní v přímé linii - děti, rodiče, prarodiče a vnoučata,
  • příbuzní ve vedlejší linii – příbuzní v řadě pobočné (tedy sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tety), manželé dětí (zeťové a snachy), děti manžela (nevlastní děti), rodiče manžela (tchán, tchýně), manželé rodičů (nevlastní rodiče),
  • osoby, které s nabyvatelem, dárcem nebo zůstavitelem žily nejméně po dobu jednoho roku před převodem nebo smrtí zůstavitele ve společné domácnosti a které z tohoto důvodu pečovaly o společnou domácnost nebo byly odkázány výživou na nabyvatele, dárce či zůstavitele.

Od daně z příjmů jsou dále osvobozeny i dary od jednoho dárce, jejichž hodnota nepřesáhne částku 15 000 Kč za rok (zdaňovací období), a to bez ohledu na to, kdo je dárcem. Ostatní fyzické a právnické osoby jsou povinny výslednou daň z příjmů zaplatit

Darovací daň z nemovitosti

Darování je pro mnohé tím nejjednodušším a nejlevnějším řešením, jak někomu předat svůj nemovitý majetek. Také darování nemovitosti je samozřejmě zbaveno darovací daně. Pokud ovšem nepatříte do některé z výše zmíněných skupin, budete muset uhradit daň z příjmů.

Platí se dnes darovací daň?
Darovací daň byla roku 2014 zrušena zákonem o daních z příjmů. Veškeré příjmy z darů jsou od té doby součástí běžné daně z příjmů, která pro fyzické osoby činí 15 % a pro právnické osoby 19 %. V následujícím zdaňovacím období je nutné zahrnout dary mezi všechny své příjmy, pokud ovšem nejsou od daně z příjmu osvobozeny.
Jaké dary jsou od daně z příjmů osvobozeny?
Bez ohledu na výši daru jsou od placení daně z příjmů zcela osvobozeni lidé, kteří obdrželi dar od manžela či manželky, od příbuzných v přímé linii či od příbuzných ve vedlejší linii. Od daně z příjmů jsou však osvobozeny také dary od jednoho dárce, jejichž hodnota nepřesáhne částku 15 000 Kč za rok.
Kdo patří mezi příbuzné v přímé a vedlejší linii?
Kromě darů od manžela či manželky jsou od daně z příjmů osvobozeny také dary od příbuzných v přímé linii, kam se řadí například děti, rodiče, prarodiče a vnoučata. Dále jsou osvobozeny i dary od příbuzných ve vedlejší linii, což jsou sourozenci, synovci, neteře, strýcové, tety, zeťové, snachy, nevlastní děti, tchán, tchýně či nevlastní rodiče.
Kdo kromě příbuzných je od daně z příjmů osvobozen?
Daň z příjmů nemusí při obdarování platit ani osoby, které s dárcem žily nejméně po dobu jednoho roku před darováním ve společné domácnosti a které z tohoto důvodu pečovaly o společnou domácnost nebo byly na dárce odkázány výživou.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).