Hlavní navigace

Mateřská, peněžitá pomoc v mateřství

Podmínky získání mateřské, peněžité pomoci v mateřství a její maximální výše.

Peněžitá pomoc v mateřství se vyplácí zpravidla matce dítěte v den nástupu na tzv. mateřskou. Abyste mohli čerpat peněžitou pomoc v mateřství (PPM), je potřeba splnit všechny níže uvedené podmínky:

  1. V den přiznání dávky musíte být nemocensky pojištěni nebo v ochranné lhůtě.
  2. V posledních 2 letech přede dnem přiznání dávky musíte být nemocensky pojištěni v délce minimálně 270 dnů.
  3. Pro OSVČ platí třetí podmínka v podobě existence nemocenského pojištění v minimální délce 180 dnů v posledním roce přede dnem počátku podpůrčí doby (tj. výplaty dávky).

Jak dlouho se vyplácí?

Nástup na peněžitou pomoc v mateřství nastává dnem, který si matka dítěte určí v období od počátku 8. do počátku 6. týdne před očekávaným dnem porodu. Podpůrčí doba činí 28 týdnů (u matky, která porodila zároveň dvě nebo více dětí, činí podpůrčí doba 37 týdnů).

Pokud dojde k úmrtí nebo dlouhodobému závažnému onemocnění matky a dítě do své péče převezme jiná osoba (na základě rozhodnutí příslušného orgánu nebo na základě dohody ve smyslu zákona), činí podpůrčí doba 22 týdnů u jednoho dítěte a 31 týdnů při převzetí dvou a více dětí zároveň.

PPM je možné pobírat nejdéle do 1 roku věku dítěte, jde-li o dávku náležející z titulu porodu dítěte. Jde-li o dávku náležející z titulu převzetí dítěte do náhradní péče, vyplácí se do 7 let věku a 31 týdnů.

Střídavá péče o dítě

Zákon umožňuje střídání matky dítěte s jejím manželem či otcem dítěte v péči o dítě, a to na základě písemné dohody, přičemž každý z nich má při této péči o dítě nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství po dobu a za podmínek stanovených zákonem o nemocenském pojištění. Střídání se umožňuje od počátku 7. týdne ode dne porodu a četnost střídání omezena není. V případě střídání v péči o dítě se zastaví výplata peněžité pomoci v mateřství matce a začne se vyplácet tato dávka muži z jeho nemocenského pojištění, pokud splňuje podmínky nároku na její výplatu, a naopak.

Jak se vypočítá?

Jak je vysoká?

PPM se vyplácí od prvního kalendářního dne nástupu na PPM. Od ledna 2011 se její výše nezměnila a zůstává na 70 % denního vyměřovacího základu za kalendářní den. 

Jak se příspěvek počítá

Příspěvek za kalendářní den je roven

  • 70 % denního vyměřovacího základu od vzniku sociální události.

Výpočet vyměřovacího základu je stejný jako v případě nemocenské, ale pro stanovení denního vyměřovacího základu se do první redukční hranice u peněžité pomoci v mateřství a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství započítává denní vyměřovací základ ze 100 %.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).