Hlavní navigace

Opravné daňové přiznání

Poplatník může po odevzdání daňového přiznání zjistit, že některé položky v něm nejsou vyplněny správně. V takovém případě je potřeba vypracovat pro finanční úřad opravu. K nejčastějším problémům přitom patří špatně vypočtená daň nebo chyby administrativní povahy. Obojí lze poměrně snadno napravit, je ale potřeba ohlídat si termín pro odevzdání opravného daňového přiznání.

Co je to opravné daňové přiznání

Opravné daňové přiznání je nástroj finanční správy, který slouží pro opravu chyb, jichž se poplatník dopustil při vyplňování řádného daňového přiznání. Tento dokument podává poplatník z vlastní vůle. To znamená v případě, kdy chybu v přiznání objevil sám a chce ji napravit, aby se vyhnul případným sporům s finančním úřadem a následnému podání takzvaného dodatečného daňového přiznání. Běžně se přitom v rámci přiznání k dani z příjmů fyzických osob chybuje v následujících bodech:

  • výpočet daně: špatně spočítané příjmy a výdaje, chyby ve slevách na dani a daňových odpočtech (tyto chyby je potřeba opravit co nejdříve),
  • chybějící přílohy: ve většině případů není nutné podávat opravné daňové přiznání, ale pouze dodat chybějící dokumenty,
  • administrativní chyby: špatně vyplněné kolonky, osobní údaje, chybějící podpisy a podobně.

Opravné a dodatečné daňové přiznání

Pojmy dodatečné a opravné daňové přiznání jsou často považovány za synonyma, avšak jedná se o dvě rozdílné věci, které mají svá vlastní pravidla. Hlavní rozdíl mezi nimi spočívá v tom, že opravné daňové přiznání podává poplatník ve chvíli, kdy sám zjistí chybu v předchozím podaném formuláři. Dodatečné daňové přiznání se oproti tomu podává na základě výzvy od finančního úřadu. To znamená, že danou chybu zjistí finanční úřad a poplatníka kontaktuje.

Vždy je přitom lepší varianta, když podáte opravné daňové přiznání z vlastní iniciativy ihned, jakmile na chybu přijdete, než když budete zbytečně čekat, až vás k tomu vyzve finanční úřad. Opravu pak není možné učinit v případě, že již probíhá daňová kontrola, tedy po uplynutí termínu pro podání řádného daňového přiznání.

Co se týká dodatečného daňového přiznání, to je nezbytné podat nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla chyba zjištěna. V případě, že by tato podmínka nebyla splněna, vám hrozí pokuta, a to až do výše 5 % ze stanovené daně. Kromě toho byste také museli zaplatit úroky z prodlení za případné opožděné zaplacení daně.

Opravné daňové přiznání: formulář

Pro opravné přiznání k dani z příjmů neexistuje žádný speciální formulář. V případě zjištěné chyby tak musíte vyplnit stejný tiskopis, jako jste podávali v případě řádného daňového přiznání. Podání se pak provádí elektronicky přes datovou schránku nebo prostřednictvím aplikace EPO, která funguje jako elektronická podatelna Finanční správy ČR.

Aplikace EPO je dostupná na daňovém portále a je možné přihlásit se do ní buď prostřednictvím služby Identity občana, datové schránky, nebo zadáním přístupových údajů přidělených Finanční správou ČR. Přes portál Moje daně tak mohou podávat díky uvedeným možnostem přihlášení daňová přiznání i fyzické osoby, které nemají zřízenou datovou schránku.

Jak vyplnit opravné daňové přiznání

Jako první věc, kterou poplatník musí uvést, je informace o tom, že se jedná o opravné daňové přiznání. Tento údaj se zapisuje hned na první straně formuláře daňového přiznání. Pokud by došlo k chybě také v tomto opravném přiznání, lze podat další opravu. Opravná daňová přiznání je tak možné zpracovávat opakovaně až do uplynutí termínu pro jejich podání.

Další postup se nijak neliší od vyplňovaní standardního daňového přiznání. Jen je tentokrát potřeba uvést všechny údaje správně, aby vám byla vypočtena správně také daň. Do formuláře je vhodné navíc vyplnit také telefonní číslo, neboť v případě nějakých zjištěných nesrovnalostí se s vámi může finanční úřad spojit a upozornit na věci, které je možné napravit, aniž by bylo nutné podávat dodatečné daňové přiznání.

Pokud by přeci jen došlo k tomu, že budete muset odevzdávat také dodatečné daňové přiznání na základě požadavku od finančního úřadu, bude potřeba vyplnit navíc řádky 78 a 83 na třetí straně čtyřstránkového formuláře (v 6. oddílu). V této sekci se počítá rozdíl mezi reálnou daňovou povinností a tou, kterou jste uvedli chybně.

Do kdy se podává opravné daňové přiznání

Pakliže poplatník před uplynutím termínu pro podání řádného daňového přiznání zjistí, že ve formuláři udělal chybu a bude podávat jeho opravu, je důležité dodržet termín pro toto podání. Ve chvíli, kdy odevzdáte opravné daňové přiznání, bude finanční úřad přihlížet výhradně k němu a jeho předchozí verzi vůbec nebude brát v potaz.

Tímto termínem se přitom rozumí termín pro podání řádného přiznání. V rámci této lhůty je tedy možné podávat opravy opakovaně. Jakmile dojde k jejímu uplynutí a vy zjistíte, že máte v přiznání stále chybu, spojí se s vámi finanční úřad, který po vás následně bude vyžadovat odevzdání dodatečného daňového přiznání.

Kdy musím podat opravné daňové přiznání?
Opravné daňové přiznání je možné podávat opakovaně až do uplynutí termínu pro podání řádného daňového přiznání. Jakmile již probíhá daňová kontrola na finančním úřadě, není možné posílat žádné další opravy. Pokud úřad přijde na to, že se v přiznání nachází chyba, kontaktuje vás s výzvou o zpracování dodatečného daňového přiznání.
Kde najdu formulář pro opravné daňové přiznání?
Pro opravné daňové přiznání neexistuje žádný speciální formulář, čili se vyplňuje úplně stejný tiskopis jako pro řádné daňové přiznání. Ten je k dispozici na portálu Moje daně, o který se stará Finanční správa ČR. Na první stránce formuláře je potřeba uvést, že se jedná o opravné daňové přiznání. Finanční úřad pak bude brát v potaz jen poslední opravu a na předchozí verze přiznání nebude brán zřetel.
Jak se podává opravné daňové přiznání?
Podání opravného daňového přiznání probíhá stejným způsobem jako podání řádného daňového přiznání. To znamená, že se finančnímu úřadu doručí elektronicky, a to buď prostřednictvím datové schránky, nebo přes aplikaci EPO, která je dostupná na portálu Moje daně. Do této aplikace je možné se přihlásit pomocí služby Identita občana, datovou schránkou nebo zadáním přístupových údajů přidělených Finanční správou ČR.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).