Hlavní navigace

Superhrubá mzda

Společně s rokem 2021 přivítali čeští zaměstnanci také jednu z největších daňových změn za poslední roky. A vítání to bylo zpravidla kladné. Díky zrušení superhrubé mzdy, kterou vláda projednávala už roky, si totiž zaměstnanci polepší o stovky až tisíce korun měsíčně. Sazba daně z příjmů činí i nadále 15 %. Nově se ale počítá ze mzdy hrubé.

Co byla superhrubá mzda?

Od roku 2008 představovala superhrubá mzda pro zaměstnance základ pro výpočet daně z příjmů. Odvíjí se od ní rovněž výše sociálního a zdravotního pojištění, které za sebe každý měsíc odvádí společně se zaměstnavatelem.

Jednoduše řečeno, superhrubá mzda předcházela mzdě hrubé a představovala celkové náklady, které musel zaměstnavatel na svého zaměstnance každý měsíc vynaložit. Její součástí byly kromě hrubé mzdy také odvody za sociální a zdravotní pojištění v celkové výši 33,8 %.

Superhrubá mzda v roce 2024

Na základě rozhodnutí vlády z roku 2020, nahradila superhrubou mzdu od roku 2021 mzda hrubá, což podle Ministerstva financí bude znamenat snížení daňové zátěže pro více než 4 miliony zaměstnanců. Zrušení superhrubé mzdy totiž v praxi znamená, že se 15% daň z příjmů bude nově odvádět ze mzdy hrubé, tedy z částky, kterou jako zaměstnanec každý měsíc obdržíte na svém účtu. 

Novinkou je rovněž daňové pásmo ve výši 23 %, které nahrazuje solidární přirážku. To se aplikuje na roční příjmy, které přesáhnou 36násobek průměrné mzdy, Kromě příjmů ze zaměstnání a podnikání se sazba aplikuje také na takzvané ostatní příjmy, kapitálové příjmy a příjmy z pronájmu.

Jak se zrušení superhrubé mzdy projevilo na výplatě?

Zatímco podle starých pravidel představuje základ pro výpočet daně z příjmů a výše odvodů za sociální a zdravotní pojištění superhrubá mzda, nově se tyto částky počítají ze mzdy hrubé. Stejně tak se z hrubé mzdy zjišťuje také výše pojistného, které je za zaměstnance povinen odvádět zaměstnavatel. Zrušení superhrubé mzdy tak mělo za důsledek snížení výdajů za pojistné i daň z příjmu.

A vzhledem k tomu, že v roce 2023 došlo k navýšení slevy na poplatníka daně na 30 840 Kč, zaměstnanci si každý měsíc od zálohy na daň z příjmu odečtou ještě dalších 2570 Kč.

Výpočet čisté mzdy podle starých pravidel

Abyste si rozdíl ve výpočtu čisté mzdy mohli lépe představit, pojďme se nejprve podívat na to, jak se čistá mzda počítala podle starých pravidel:

 • Hrubá mzda: 35 000 Kč
 • Pojistné placené zaměstnavatelem (24,8 % sociální pojištění, 9 % zdravotní pojištění):  35 000 Kč × 24,8 % + 35 000 Kč × 9 % = 8680 + 3150 = 11 830 Kč
 • Superhrubá mzda po zaokrouhlení: 35 000 Kč + 11 830 Kč = 46 900 Kč 
 • Záloha na daň z příjmu: 46 900 Kč × 15 % = 7035 Kč
 • Záloha na daň z příjmů po odečtení daňové slevy na poplatníka: 7035 Kč − 2070 Kč = 4965 Kč
 • Pojistné odvedené zaměstnancem (6,5 sociální pojištění, 4,5 zdravotní pojištění): 35 000 Kč × 6,5 % + 35 000 × 4,5 % = 2275 + 1575 = 3850 Kč
 • Čistá mzda: 35 000 Kč − 4965 Kč − 3850 = 26 185 Kč

Výpočet čisté mzdy podle nových pravidel

Podle nových pravidel to v případě hrubé mzdy ve výši 35 000 Kč vypadá takto:

 • Hrubá mzda: 35 000 Kč
 • Záloha na daň z příjmu: 35 000 × 15 % = 5250 Kč
 • Záloha na daň z příjmu po odečtení daňové slevy na poplatníka: 35 000 × 15 % – 2570 = 2680 Kč
 • Pojistné odváděné zaměstnancem (7,1 % sociální, 4,5 zdravotní): 35 000 × 6,5 % + 35 000 × 4,5 % = 2485 + 1575 = 4060 Kč
 • Pojistné placené zaměstnavatelem (24,8 % sociální pojištění, 9 % zdravotní pojištění):  35 000 Kč × 24,8 % + 35 000 Kč × 9 % = 8680 + 3150 = 11 830 Kč
 • Čistá mzda: 35 000 Kč − 2680 Kč − 4060 Kč = 28 260 Kč

Tabulka čisté mzdy

Pro lepší představu toho, jaký vliv měly změny na výši vaší čisté mzdy, se můžete podívat na následující, která je rozdělená podle výše hrubé mzdy:

Hrubá mzda Čistá mzda do konce roku 2020 Čistá mzda od roku 2021 Měsíční rozdíl
15 000 Kč 12 405 Kč 13 350 Kč + 945 Kč
23 000 Kč 17 920 Kč 19 340 Kč + 1420 Kč
27 000 Kč 20 670 Kč 22 300 Kč + 1630 Kč
35 000 Kč 26 185 Kč 28 220 Kč + 2035 Kč
40 000 Kč 29 630 Kč 31 920 Kč + 2290 Kč
50 000 Kč 36 535 Kč 39 320 Kč + 2785 Kč
60 000 Kč 43 425 Kč 46 720 Kč + 3295 Kč
80 000 Kč 57 205 Kč 61 520 Kč + 4315 Kč
100 000 Kč 71 000 Kč 76 320 Kč + 5320 Kč
130 000 Kč 91 670 Kč 98 520 Kč + 6850 Kč
Co je superhrubá mzda?
Superhrubá mzda představovala veškeré náklady, které musel zaměstnavatel vynaložit za svého zaměstnance. Šlo o součet hrubé mzdy a pojistného ve výši 34 %, které je zaměstnavatel za zaměstnance povinen odvádět. Z této částky se podle starých pravidle počítala výše daně z příjmů i zdravotního a sociálního pojistného. 
Jak je to se zrušením superhrubé mzdy?
Na základě rozhodnutí vlády z konce roku 2020, došlo v roce 2021 ke zrušení superhrubé mzdy a nahradila ji mzda hrubá, což mělo za následek snížení daňové zátěže pro více než 4 miliony zaměstnanců. Zrušení superhrubé mzdy v praxi znamenalo, že se 15% daň z příjmů nově  začala odvádět ze mzdy hrubé.
Co znamená zrušení superhrubé mzdy s ohledem na čistý výdělek?
Zaměstnanci si díky zrušení superhrubé mzdy polepšili o stovky až tisíce měsíčně. Výše pojistného a daně z příjmů se totiž nově počítá ze mzdy hrubé, což se kladně projeví na mzdě čisté. Stejně tak má pozitivní dopad i zvýšení slevy na daňového poplatníka na 30 840 Kč, zaměstnanci si od zálohy na daň tak odečítají dalších 2570 Kč měsíčně. 
Mění se i výše daně z příjmů? 
Daň z příjmů zůstává stejná, a sice 15 %. Novinkou je daňové pásmo ve výši 23 %. To se aplikuje na roční příjmy, které přesáhnou 36násobek průměrné mzdy.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).