Hlavní navigace

Potvrzení o zdanitelných příjmech

Za některé zaměstnance zpracovává roční zúčtování daně zaměstnavatel, jiní si musí daňové přiznání podávat sami. Koho se to týká a co od zaměstnavatele budete potřebovat? Základem je takzvané potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti. Pokud jste v průběhu roku vystřídali více zaměstnání nebo pracujete pro více zaměstnavatelů, je potřeba nechat si potvrzení vystavit od každého z nich.

Co je potvrzení o zdanitelných příjmech

Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti představuje dokument, který vydává zaměstnavatel svému zaměstnanci za předpokladu, že za něj nebude zpracovávat roční zúčtování daně. V tomto potvrzení se uvádí celkový souhrn toho, kolik peněz si daný pracovník u zaměstnavatele za příslušné období vydělal. Tímto obdobím pak bývá obvykle jeden kalendářní rok za předpokladu, že dotyčná osoba neukončila v jeho průběhu pracovní poměr nebo nezměnila práci.

Mimo celkového výdělku zaměstnance se ve formuláři uvádí také to, v jaké výši za něj zaměstnavatel odváděl srážkovou daň a které daňové slevy zaměstnanec uplatňoval. Na základě potvrzení o zdanitelných příjmech je pak možné správně vyplnit daňové přiznání za příslušný kalendářní rok. Dokument zároveň slouží jako příloha, na základě které si finanční úřad ověří správnost vyplněných údajů.

Potvrzení o zdanitelných příjmech versus potvrzení o příjmech

Je důležité neplést si pojmy potvrzení o zdanitelných příjmech a potvrzení o příjmech, jelikož se nejedná o totéž, nýbrž o dva rozdílené dokumenty, které slouží k různým účelům. Potvrzení o příjmech totiž nebudete potřebovat pro vyplnění a odevzdání daňového přiznání, ale v některých případech jej může vyžadovat Úřad práce ČR.

Potvrzení o příjmech slouží pro posouzení nároku na určité státem poskytované dávky neboli takzvané příjmově testované dávky. Jedná se například o příspěvek na péči, přídavky na dítě nebo příspěvek na bydlení. Obvykle toto potvrzení představuje doklad o čtvrtletním příjmu, jehož formulář se nachází na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV).

Daný formulář lze stáhnout do vlastního zařízení a zaslat jej po vyplnění elektronicky úřadu práce, a to buď pomocí datové schránky, e-mailem s certifikovaným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím portálu MPSV. Potvrzení o příjmech je přitom nutné doložit do konce prvního měsíce daného čtvrtletí, pro které se dávky nárokují.

Kdy je potvrzení o zdanitelných příjmech potřeba

Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti potřebuje každý zaměstnanec, který si zpracovává sám daňové přiznání. Nejčastěji se jedná o osoby, jež pracovaly během daného kalendářního roku u více zaměstnavatelů. Jde například o situace, kdy má pracovník u jednoho zaměstnavatele uzavřený hlavní pracovní poměr a u dalšího pracuje třeba na dohodu o pracovní činnosti. Kromě tohoto případu si však potvrzení pro účely odevzdání daňového přiznání musí vyžádat také následující osoby:

  • pracovníci, kteří mají k zaměstnání také příjmy jako OSVČ,
  • zaměstnanci, kteří měli v průběhu roku příležitostné příjmy,
  • zaměstnanci, kteří měli příjmy z kapitálu nebo pronájmu,
  • osoby, jež v daném kalendářním roce prodaly nemovitost,
  • osoby, jež měly dividendy ze zahraničních akcií,
  • zaměstnanci, kteří si v daném roce zrušili životní pojištění.

Při vyplňování daňového přiznání je potřeba prostřednictvím přílohy doložit veškerá potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, která jsou zohledněna ve výpočtu daně. To znamená, že je nezbytné uschovat si potvrzení od všech zaměstnavatelů, pro které jste v daném období pracovali. Bez těchto příloh není možné daňové přiznání odevzdat, neboť jimi finančnímu úřadu prokážete, že vyplněné údaje jsou pravdivé.

Potvrzení o zdanitelných příjmech od předchozího zaměstnavatele

Kromě potvrzení ze současného zaměstnání budete muset k daňovému přiznání doložit také potvrzení o zdanitelných příjmech od bývalého zaměstnavatele, pakliže jste u něj byli zaměstnáni v kalendářním roce, za který se daň z příjmů počítá. Každý zaměstnavatel má povinnost vám tento dokument na vaši žádost vystavit. Obvykle jej obdržíte při rozvázání pracovního poměru. Pokud byste jej však někde ztratili, je potřeba zažádat bývalého zaměstnavatele o vystavení nového tiskopisu.

Jak vyplnit potvrzení o zdanitelných příjmech

První část potvrzení zahrnuje údaje o zaměstnanci, kterými jsou jméno a příjmení, rodné číslo, adresa bydliště a informace o tom, zda poplatník učinil, či neučinil prohlášení k dani z příjmů fyzických osob za dané období. Jedná se o tabulku v horní části formuláře, kde zaměstnavatel vyplní údaje na základě informací z evidence personální agendy.

Následuje tělo formuláře, kde se uvedou celkové roční příjmy pracovníka, tedy hrubá mzda za daný rok či období, ve kterém dotyčná osoba pro zaměstnavatele pracovala. V závislosti na tom je třeba uvést, za jaké měsíce se zúčtování provádí (jedná-li se o celý kalendářní rok, napíše se do příslušné kolonky 112). Následuje částka základu daně a dále je nezbytné v dokumentu vyplnit údaj o skutečně sražených zálohách na dani z příjmů a jejich celkové výši.

Ve formuláři se vyplní také daňové slevy, které se uplatňují každý měsíc. Jelikož se zde neuvádí slevy, jež se uplatňují jednou za rok, není součástí potvrzení například sleva na manželku či manžela. Součástí dokumentu jsou navíc i vysvětlivky, kterými se lze řídit v případě, že si nebudete vědět rady.

Potvrzení o zdanitelných příjmech: formulář

Stejně jako každý jiný oficiální úřední dokument má také potvrzení o zdanitelných příjmech vzor, který je dostupný na internetu. Formulář potvrzení o zdanitelných příjmech je možné vyhledat přímo na webových stránkách Finanční správy nebo můžete použít odkaz uvedený na konci tohoto článku, který vás na elektronický formulář vydaný finanční správou přesměruje.

Finanční správa zaručuje aktuálnost příslušného dokumentu. Jelikož Ministerstvo vydává každý rok nový formulář, je potřeba stáhnout si vždy aktuální verzi zveřejněnou na daném webu. Pokud však upřednostňujete tištěnou podobu dokumentu, je možné vyzvednout si tiskopis na kterémkoliv pracovišti finančního úřadu.

Jak vyplnit potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti?
Potvrzení o zdanitelných příjmech vyplňuje vždy zaměstnavatel na žádost svého zaměstnance, který si sám zpracovává daňové přiznání. V rámci tohoto dokumentu se uvádí údaje o zaměstnanci, jež jsou uvedeny v evidenci personální agendy zaměstnavatele, dále celkové příjmy, kterých zaměstnanec u příslušného zaměstnavatele dosáhl, zúčtovací období, sražené zálohy na dani z příjmů a uplatněné měsíční daňové slevy.
Jaký je rozdíl mezi potvrzením o zdanitelných příjmech a potvrzením o příjmech?
Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti slouží pro účely vyplnění a odevzdání daňového přiznání finančnímu úřadu. Potvrzení o příjmech se zase dokládá úřadu práce v případě zjišťování nároku na některé státem poskytované dávky, jako jsou například příspěvek na bydlení, přídavky na dítě nebo příspěvek na péči.
Kdo potřebuje potvrzení o zdanitelných příjmech?
Potvrzení o zdanitelných příjmech potřebují všichni zaměstnanci, kteří si zpracovávají sami daňové přiznání. Týká se to těch osob, které v příslušném kalendářním roce pracovaly pro více zaměstnavatelů, měly k zaměstnání také příjmy jako OSVČ, měly v průběhu roku příležitostné příjmy nebo příjmy z kapitálu či  pronájmu, v daném kalendářním roce prodaly nemovitost, měly dividendy ze zahraničních akcií nebo si v daném roce zrušily životní pojištění.

Potvrzení o zdanitelných příjmech ke stažení

Formulář Potvrzení o zdanitelných příjmech najdete přehledně na jednom místě v sekci Daňové formuláře ke stažení – komplet.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).