Hlavní navigace

Mzda a plat

Rozdíl mezi mzdou a platem

Mzda je peněžitým plněním a plněním peněžité odměny (v případě naturální mzdy) poskytované zaměstnavatelem za práci. Plat je také peněžitým plněním pro zaměstnance, ale jako zaměstnavatel ho vyplácí:

  • stát,
  • územní samosprávný celek,
  • státní fond,
  • příspěvková organizace, jejíž náklady na platy jsou plně zabezpečovány z příspěvku na provoz poskytovaného z rozpočtu zřizovatele,
  • školská právnická osoba zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí, veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení.

Výše mzdy nebo platu závisí na složitosti, míře odpovědnosti a namáhavosti práce, na obtížnosti pracovních podmínek, pracovní výkonnosti a dosahovaných pracovních výsledcích.

Výpočet čisté mzdy

Při výpočtu začínáme kalkulovat s konkrétní výší hrubé mzdy – tedy všech položek (základní mzda, příplatky, odměny či náhrady), které zaměstnanci za jeho odvedený výkon náleží v příslušném kalendářním měsíci.

K částce připočteme zdravotní (9 %) a sociální pojištění (25 %), které za pracovníka odvádí státu jeho zaměstnavatel. Pojistné se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

Po přičtení těchto položek dostanete tzv. superhrubou mzdu, ze které se teprve vypočítává výše daně z příjmů.

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti činí 15 %. Daň vypočteme jako 15 % ze superhrubé mzdy.

Výsledná částka je zálohou na daň z příjmů – tedy daní z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, která je každý měsíc zaměstnavatelem za pracovníka odváděna státu.

Pro výpočet čisté mzdy je tedy nutné od hrubé mzdy odečíst tuto měsíční zálohu na daň z příjmů.

Dále od hrubé mzdy odečítáme slevy na dani – tedy jednu dvanáctinu ročních slev na dani.

Pozn. pro rok 2017 jsou slevy na děti ve stadiu schvalování, ale měly by platit zpětně za celý kalendářní rok.

Slevy na dani pro rok 2017
Slevy na dani Roční Měsíční
Na poplatníka 24 840 Kč 2070 Kč
Na poplatníka – starobního důchodce 24 840 Kč 2070 Kč
Na dítě 1. dítě 13 404 Kč, 2. dítě 19 404 Kč, 3. a další 24 204 Kč 1. dítě 1117 Kč Kč, 2. dítě 1617 Kč, 3. a další 2017 Kč
Na dítě – držitele průkazu ZTP/P 1. dítě 26 808 Kč, 2. dítě 38 808 Kč, 3. a další 48 408 Kč 1. dítě 2234 Kč, 2. dítě 3234 Kč, 3. a další 4034 Kč
Na vyživovanou manželku/manžela 24 840 Kč (až při ročním zúčtování) neuplatňuje se
Na vyživovanou manželku/manžela – držitele průkazu ZTP/P 49 680 Kč (až při ročním zúčtování) neuplatňuje se
Invalidita I. a II. stupně 2 520 Kč 210 Kč
Invalidita III. stupně 5 040 Kč 420 Kč
Držitel průkazu ZTP/P (i bez důchodu) 16 140 Kč 1345 Kč
Student 4 020 Kč 335 Kč
Za školku do výše 11 000 Kč/dítě (až při ročním zúčtování) neuplatňuje se

Od hrubé mzdy odečteme případnou jednu dvanáctinu roční výše daňového zvýhodnění (např. na vyživované dítě).

Dále hrubou mzdu snížíme o sociální (6,5 %) a zdravotní pojištění (4,5 %), které platí zaměstnanec ze své mzdy. Pojistné se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

Po odečtení zálohy na daň, slevy na dani, daňového zvýhodnění a sociálního a zdravotního pojištění získáme čistou mzdu.

V případě srážek ze mzdy se čistá mzda před vyplacením zaměstnanci ještě ponižuje. Může se jednat například o soudně nařízenou exekuci platu.

Pomohla Vám tato stránka?

Hodnocení stránky: 3

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).