Hlavní navigace

Mzda a plat

Rozdíl mezi mzdou a platem

Mzda je peněžitým plněním a plněním peněžité odměny (v případě naturální mzdy) poskytované zaměstnavatelem za práci. Plat je také peněžitým plněním pro zaměstnance, ale jako zaměstnavatel ho vyplácí:

  • stát,
  • územní samosprávný celek,
  • státní fond,
  • příspěvková organizace, jejíž náklady na platy jsou plně zabezpečovány z příspěvku na provoz poskytovaného z rozpočtu zřizovatele,
  • školská právnická osoba zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí, veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení.

Výše mzdy nebo platu závisí na složitosti, míře odpovědnosti a namáhavosti práce, na obtížnosti pracovních podmínek, pracovní výkonnosti a dosahovaných pracovních výsledcích.

Výpočet čisté mzdy

Při výpočtu začínáme kalkulovat s konkrétní výší hrubé mzdy – tedy všech položek (základní mzda, příplatky, odměny či náhrady), které zaměstnanci za jeho odvedený výkon náleží v příslušném kalendářním měsíci.

K částce připočteme zdravotní (9 %) a sociální pojištění (25 %), které za pracovníka odvádí státu jeho zaměstnavatel. Pojistné se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

Po přičtení těchto položek dostanete tzv. superhrubou mzdu, ze které se teprve vypočítává výše daně z příjmů.

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti činí 15 %. Daň vypočteme jako 15 % ze superhrubé mzdy.

Výsledná částka je zálohou na daň z příjmů – tedy daní z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, která je každý měsíc zaměstnavatelem za pracovníka odváděna státu.

Pro výpočet čisté mzdy je tedy nutné od hrubé mzdy odečíst tuto měsíční zálohu na daň z příjmů.

Dále od hrubé mzdy odečítáme slevy na dani – tedy jednu dvanáctinu ročních slev na dani.

Od hrubé mzdy odečteme případnou jednu dvanáctinu roční výše daňového zvýhodnění (např. na vyživované dítě).

Dále hrubou mzdu snížíme o sociální (6,5 %) a zdravotní pojištění (4,5 %), které platí zaměstnanec ze své mzdy. Pojistné se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

Po odečtení zálohy na daň, slevy na dani, daňového zvýhodnění a sociálního a zdravotního pojištění získáme čistou mzdu.

V případě srážek ze mzdy se čistá mzda před vyplacením zaměstnanci ještě ponižuje. Může se jednat například o soudně nařízenou exekuci platu.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).