Hlavní navigace

Dohoda o provedení práce jako alternativa pracovní smlouvy. Využijí ji studenti i důchodci

17. 10. 2022
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com
Potřebovali byste si při studiu, k důchodu nebo ke stávajícímu zaměstnání vydělat nějakou tu korunu navíc? V dnešní době není problém sehnat brigádu prakticky v jakémkoliv odvětví, je však potřeba mít jasno v tom, jaké zákonné povinnosti se vás a vašeho zaměstnavatele s ohledem na daný pracovní vztah týkají. Jednou z alternativ, jak si přivydělat, je smlouva na dohodu o provedení práce.

Co je dohoda o provedení práce

Dohoda o provedení práce, zkráceně DPP, je druh pracovněprávního vztahu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem založený na písemné smlouvě, která nese stejný název. Podmínky spojené s tímto typem pracovního poměru upravuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Ten jasně definuje všechny náležitosti, které musí dohoda zahrnovat, a popisuje práva a povinnosti zaměstnance i zaměstnavatele. Dohoda o provedení práce má dále specificky stanovená pravidla pro odvádění záloh na zdravotní a sociální pojištění a pro způsob zdanění odměny za vykonanou práci.

Podmínky smlouvy na DPP

Nejčastěji se s dohodou tohoto typu můžete setkat u sezónních prací nebo příležitostných brigád. Výhodou DPP je, že můžete mít podepsané klidně dvě dohody o provedení práce u jednoho zaměstnavatele, avšak pod podmínkou, že každá smlouva bude sjednaná na jiný druh vykonávané činnosti. To jednoduše znamená, že není možné pracovat u jednoho zaměstnavatele například jako zedník v rámci dvou DPP.

Nic vám také nebrání v tom mít podepsaných více dohod o provedení práce u různých zaměstnavatelů. Důležité ale je, aby byla dodržena všechna pravidla ohledně povinných odvodů, daní či odpracovaných hodin. Uchazeče o brigádu pak nejvíce zajímají podmínky týkající se pracovní doby a vyplácené odměny.

 • Pracovní doba – běžně bývá zaměstnavatelem nabízena dohoda o provedení práce na dobu neurčitou. Jelikož je dle § 75 zákoníku práce stanovený limit v rámci jedné DPP na 300 odpracovaných hodin za kalendářní rok, nemá většina zaměstnavatelů důvod nabízet brigádníkům dohodu na dobu určitou. Takto nastavený limit je poměrně snadné vyčerpat, z toho důvodu už není potřeba nastavovat další hranici v podobě určené doby.
 • Odměna za vykonanou práci – výši mzdy, která náleží pracovníkovi za vykonanou práci v rámci DPP, stanovuje zaměstnavatel a daný zaměstnanec s ní podpisem dohody souhlasí. Je však potřeba ohlídat si, zda odměna nepřekročí 10 000 Kč za kalendářní měsíc. Tato částka totiž slouží jako hranice pro případné odvody záloh na povinné pojištění.

Pro koho je smlouva na DPP vhodná

Obecně platí, že pracovní poměr založený na DPP nebo DPČ si sjednávají zejména osoby, které hledají pouze přivýdělek. Často tedy využívají dohodu o provedení práce studenti, důchodci nebo lidé, u nichž odměna za vykonanou práci není hlavním zdrojem jejich příjmu. Výdělek z DPP by neměl primárně sloužit pro pokrytí nákladů na základní životní potřeby, i to se však mnohdy děje. Pokud by se mělo jednat o hlavní zdroj příjmu, musel by být takový pracovní poměr opravdu nadstandardně ohodnocen.

Jelikož je dohoda o provedení práce značně omezena, co se počtu odpracovaných hodin za kalendářní rok týká, je vhodná především pro jednorázové nebo příležitostné brigády. Navíc ve chvíli, kdy výdělek z DPP nedosáhne 10 000 Kč za měsíc, má daný pracovník ze zákona povinnost hradit ze svého zdravotní pojištění. Zaměstnavatel za něj zálohy v takovém případě neodvádí. Jedná se tedy spíše o řešení pro osoby, které jsou již zaměstnány na pracovní smlouvu, ale potřebovaly by si někde vydělat něco k dobru.

Zápočtový list slouží jako potvrzení o předchozím zaměstnání. Jeho vystavení by mělo být automatické Přečtěte si také:

Zápočtový list slouží jako potvrzení o předchozím zaměstnání. Jeho vystavení by mělo být automatické

Jaké jsou náležitosti dohody o provedení práce

Stejně jako pracovní smlouva musí obsahovat také dohoda o provedení práce náležitosti, které jasně vymezují práva a povinnosti obou smluvních stran. Dokument je vytvořen vždy v písemné podobě, a aby byl platný, musí být podepsán jak zaměstnavatelem, tak zaměstnancem. Při podpisu je potřeba dbát na to, aby v dohodě byly uvedeny následující informace:

 • název dokumentu,
 • identifikace zaměstnavatele (jméno a příjmení nebo název společnosti, IČO, adresa sídla, případně jméno zastupující osoby),
 • identifikace zaměstnance (jméno a příjmení, datum narození nebo rodné číslo, adresa trvalého bydliště),
 • druh vykonávané práce,
 • místo a doba výkonu práce,
 • rozsah práce a výše odměny,
 • závěrečná ujednání (např. informace o nakládání s osobními údaji).

Zdanění dohody o provedení práce

Pravděpodobně vás bude také zajímat, jakým způsobem podléhá dohoda o provedení práce zdanění. Hlavní roli v tomto případě hraje výše odměny za vykonanou práci a především to, jestli máte u daného zaměstnavatele podepsané prohlášení k dani. Zákon stanovuje hranici 10 000 Kč, která společně s prohlášením o dani určuje, zda se bude odvádět daň zálohová, nebo srážková. V praxi to pak funguje následovně:

 1. dohoda o provedení práce do 10 000 Kč – v případě, že má zaměstnanec u daného zaměstnavatele podepsané prohlášení k dani a nevydělá si více než 10 000 Kč za měsíc včetně, bude mu z odměny strhávána zálohová daň a také bude mít možnost uplatnit slevy na dani. Pokud prohlášení k dani podepsané nemá, odvádí se při měsíčním výdělku nižším než 10 000 Kč takzvaná srážková daň a daňové slevy se neuplatňují.
 2. dohoda o provedení práce nad 10 000 Kč – při výdělku nad 10 000 Kč za měsíc se vždy odvádí daň zálohová. V případě, že pracovník navíc podepsal u zaměstnavatele, kde pracuje na DPP, prohlášení k dani, má nárok také na uplatnění daňových slev, v opačném případě tak učinit nelze.

Dohoda o provedení práce: odvody

Hraniční částka 10 000 Kč za měsíc určuje především povinnost odvádět zálohy na sociální a zdravotní pojištění. Pokud si pracovník vydělá měsíčně méně, než je tento stanovený limit, a neplatí za něj pojištění stát ani jiný zaměstnavatel, stává se z něj takzvaná osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP). V takovém případě musí daný zaměstnanec hradit zálohy na zdravotní pojištění ze svého. Ve chvíli, kdy hrubý výdělek za odvedenou práci přesahuje 10 000 Kč za měsíc, odvádí povinné zálohy za pracovníka zaměstnavatel.

FIN23

Máte zkušenosti s prací na DPP?

Dohoda o provedení práce a nemocenská

Účast na nemocenském pojištění vzniká osobě zaměstnané na dohodu o provedení práce jen za předpokladu, že její měsíční výdělek přesahuje 10 000 korun. Jak bylo řečeno výše, v takovém momentě je totiž zaměstnavatel povinen odvádět zálohy na zdravotní a sociální pojištění. Pakliže je zaměstnanci uznána lékařem pracovní neschopnost, vzniká mu za prvních 14 dnů nemoci nárok na náhradu mzdy za podmínek stanovených v § 192 a 193 zákoníku práce a od 15. dne má pak právo na nemocenské dávky.

Trvalý pracovní poměr, nebo práce na dohodu? Základní porovnání 

Jaké jsou rozdíly mezi pracovním poměrem, dohodou o provedení práce či dohodou o pracovní činnosti? Jaké jsou výhody a nevýhody? Porovnání podmínek základních pracovněprávních vztahů.

Jak ukončit dohodu o provedení práce

Ukončit dohodu o provedení práce lze jednoduše odpracováním zákonem stanoveného limitu 300 hodin za kalendářní rok. Ve chvíli, kdy chce zaměstnanec práci opustit ještě před splněním této hranice, může tak učinit buď klasickou výpovědí, nebo dohodou. V obou případech je nezbytné, aby toto ukončení bylo zaznamenáno písemně.

 • Výpověď dohody o provedení práce – v den doručení výpovědi zaměstnavateli běží pracovníkovi 15denní výpovědní lhůta, kterou je povinen dodržet. Během těchto 15 dnů musí zaměstnanec vykonávat pracovní činnost v rozsahu, jaký byl v rámci DPP ujednán.
 • Dohoda o ukončení dohody o provedení práce – druhou možností, jak skončit pracovní poměr, je dohoda se zaměstnavatelem, kdy se stanoví konkrétní termín, ke kterému tento vztah zanikne, stejně jako všechna práva a povinnosti obou smluvních stran.
Co musí obsahovat dohoda o provedení práce?
Každá dohoda o provedení práce musí obsahovat údaje, které stanovuje česká legislativa. Mezi tyto informace patří identifikace smluvních stran, tedy jak zaměstnavatele, tak zaměstnance, druh vykonávané práce, informace o místě výkonu práce a o pracovní době, stanovení rozsahu práce a výše odměny, závěrečná ujednání, datum a místo podpisu dohody a podpis zaměstnavatele i zaměstnance.
Odvádí se z DPP zálohy na pojištění?
Z příjmů plynoucích z dohody o provedení práce se hradí zdravotní a sociální pojištění jen v momentě, pokud měsíční odměna zaměstnance přesahuje částku 10 000 korun. Pakliže měsíční výdělek této částky nedosahuje, je zaměstnanec povinen hradit si zdravotní pojištění sám, pokud ho za něj neodvádí jiný zaměstnavatel nebo stát.
Má zaměstnanec na DPP nárok na nemocenské dávky?
Ano, ale pouze za předpokladu, že za něj zaměstnavatel v rámci DPP platí nemocenské pojištění. To se děje, pokud zaměstnanec vydělává měsíčně 10 001 korun a více. V případě, že pracovník takového výdělku dosahuje a lékař mu uzná pracovní neschopnost, ze zákona mu vzniká nárok na náhradu mzdy během prvních 14 dnů nemoci a od 15. dne pak také na nemocenské dávky.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).