Hlavní navigace

Exekuce na mzdu/plat a účet

Topíte se v dluzích a banka vám zničehonic zablokovala účet? Pravděpodobně tak učinila na příkaz exekutora. Ten může dluhy takto vymáhat na dálku i prostřednictvím srážek z platu, a to vše bez vašeho kontaktování. Jak se zachovat v situacích, kdy vás postihne exekuce na plat a na účet?

Dvě možnosti exekuce na dálku

Dříve exekutoři pracovali tak, že dlužníka navštívili osobně a zabavili mu určitý majetek. Dnes se ovšem můžete setkat také s vymáháním pohledávek na dálku, o čemž se ani nemusíte předem dozvědět. Poznáte to až podle nižší výplaty nebo podle toho, že nemůžete operovat s penězi na svém bankovním účtu. Exekutor může zvolit dvě různé cesty:

 1. exekuce na plat,
 2. exekuce na účet.

Exekuce na dálku probíhá prostřednictvím prostředníka, takže se dlužník o zmrazení účtu či srážkách z platu dozví většinou až z dopisu, který mu pošle banka, nebo z výplatní pásky.

Exekuce na plat vs. exekuce na účet

Při exekuci na plat exekutor zašle exekuční příkaz vašemu zaměstnavateli. Ten se jím musí řídit a každý měsíc strhávat ze mzdy dlužníka určitou částku, kterou pak posílá na účet exekutorovi. Zaměstnavatel zde vystupuje jako prostředník, takže exekutor nemusí hned komunikovat přímo s dlužníkem.

Vy se tak můžete o srážkách ze mzdy klidně dozvědět až ve chvíli, kdy vám přijde podezřele nižší výplata. Ve velkých podnicích, kde pracují stovky či tisíce zaměstnanců, vás zaměstnavatel navíc o této skutečnosti nemusí hned informovat (mnohdy na to nemá ani čas). V menších firmách vás o tom pravděpodobně informuje hned.

V případě exekuce na bankovní účet využívá exekutor jako prostředníka banku, u které má dlužník vedený bankovní účet. Banka klientovi zablokuje účet, tudíž je mu tím znemožněno operovat s penězi, které má na něm uložené. Nemůže platit kartou vázanou k danému účtu, vybírat peníze z bankomatu ani platit převodem.

Jak poznám exekuci na účtu a fakta o jeho zablokování

 • Exekutor nejprve jedná s bankou – vy se o blokaci dozvíte až z dopisu od banky.
 • Dlužníkovi se neoznamuje nic dopředu, aby nemohl vybrat peníze z účtu před zablokováním.
 • Stát jde přes výkon rozhodnutí, soukromé firmy přes exekutory.
 • Banka vám musí vyplatit trojnásobek životního minima na základní životní potřeby, tedy 13 860 korun v roce 2022.
 • Banky často blokují celý účet zbytečně, nikdo to po nich nežádá.
 • Kontokorent na účtu je při exekuci problém, může způsobit další dluh.
 • Banky si za exekuci účtují vyšší poplatek než za vedení běžného účtu.
 • Příkaz k výplatě z účtu nahradí zjišťování čísla účtu.
 • Další společnosti a peněžní ústavy začnou klienta vnímat jako rizikového.

Jak se vyhnout exekuci na plat a na účet

Jediným způsobem, jak předejít exekuci, je poctivé splácení pohledávek a čestné jednání s věřiteli. Exekuce už je skutečně krajní možnost, ke které se přistupuje až ve chvíli, kdy není možné dlužníka žádným jiným způsobem donutit ke splácení pohledávek.

Než nastoupí na scénu exekutor, dostává dlužník velké množství upomínek, platebních příkazů a výzev. I na zapomenutou složenku či jinou „drobnost“ musí přijít upomínka. Do exekuce se tak ovšem někdy mohou dostat lidé, kteří se zdržují mimo místo své korespondenční adresy a nepřebírají poštu. Pokud dlužník na výzvy a upomínky nereaguje, přistupuje se k soudnímu jednání. Poté dostane případ na starost některý z exekutorů a může začít s vymáháním dluhů.

I když už je exekuce zahájena, pořád nemusíte věšet hlavu. Exekutor je také jen člověk, a pokud uvidí z vaší strany skutečnou snahu, může přistoupit na domluvu. Po zablokování účtu lze exekutora kontaktovat a navrhnout jiné řešení, například splácení dluhů formou splátkového kalendáře. Zavážete-li se k tomu, že v určitém časovém období celý dluh splatíte, a pošlete-li první splátku ihned, můžete tím na exekutora udělat lepší dojem a zajistit si tak odblokování účtu.

Jestliže se však dostanete do dluhové pasti skutečně hluboko, je posledním řešením vyhlášení osobního bankrotu (insolvence).

Exekuce na plat v zahraničí

Působnost soudních exekutorů se omezuje na území České republiky, což znamená, že nemohou sami zaslat exekuční příkaz zahraničnímu zaměstnavateli, u kterého dlužník pracuje. Platí to jak pro exekuci na plat, tak i pro zablokování bankovního účtu, který má dlužník vedený v zahraniční bance.

Existuje ovšem institut dožádání, kdy může Ministerstvo zahraničí ČR požádat o součinnost tamní orgány. Většinou se k tomu ale nepřistupuje, neboť jde o velice zdlouhavý a složitý proces. Dokonce ani exekuce účtu na Slovensku, ke kterému máme přeci jen blíže než k ostatním evropským státům, není v pravomoci českých exekutorů.

Exekuce na bankovní účet třetí osoby

V některých případech může dojít i k tomu, že exekutor zablokuje cizí bankovní účet, který není vedený na jméno dlužníka. Typickým příkladem je zablokování účtu manžela nebo manželky. Tento postup lze ovšem uplatnit pouze při vymáhání pohledávek, které vznikly v průběhu manželství. Návrh na zastavení exekuce lze podat v situaci, kdy se jedná o dluh vzniklý před uzavřením sňatku.

Na chráněný účet exekutor nesáhne

Od 1. července 2021 si může každý člověk, jehož účet byl zablokován exekucí, podat žádost u své banky o založení chráněného účtu. Na tento účet se exekuce nevztahuje a převádí se na něj chráněné příjmy. Tento účet si může dlužník založit pouze jeden, a to u té samé banky, ve které má obstavený účet. Vedení chráněného účtu musí banka poskytovat zdarma.

Je ale pravda, že o chráněné účty není zatím příliš velký zájem. Zřízení takového účtu je poměrně složité a vyžaduje řadu kroků, ve kterých se dlužníci příliš neorientují. Navíc jsou na něj posílány pouze chráněné příjmy, nelze na něj vkládat platby a člověk ho nemůže využívat jiným způsobem, než stanovuje zákon. V budoucnu proto pravděpodobně přijde novelizace chráněných účtů.

Co dělat, jak se bránit a jaké jsou další možnosti popisuje článek Mýty a omyly v exekuci z účtů v bance.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).