Hlavní navigace

Jak vyplnit daňové přiznání k dani z příjmu?

Návod na vyplnění daňového přiznání k dani z příjmu fyzických osob

TIP: využijte interaktivní formuláře pro MS Excel. S nimi zvládnete daňové přiznání raz dva. Stahujte zdarma.

Krok 1: Musím podat daňové přiznání?

Krok 2: Připravte si potřebné dokumenty

K přiznání je třeba doložit doklady prokazující nárok na

Jde o tyto dokumenty:

 • potvrzení o studiu,
 • potvrzení o pobírání důchodu,
 • potvrzení o zaplacených částkách na důchodové připojištění,
 • potvrzení o zaplaceném pojistném na životní pojištění,
 • potvrzení o zaplacených úrocích z hypotéky,
 • potvrzení o daru nebo darovací smlouvu,
 • potvrzení ze školky atd.

Vhodným pomocníkem je i daňové přiznání z minulého roku. Identifikační údaje jednoduše opíšete a v ostatním se můžete inspirovat.

Zaměstnanci s příjmy z podnikání nebo jiné výdělečné činnosti

Potřebuje stejné doklady jako podnikatel. Navíc si musíte od svého zaměstnavatele (případně od více zaměstnavatelů) vyžádat potvrzení o zdanitelných příjmech ze zaměstnání.

Vedete-li daňovou evidenci, potřebujete

 • závěrku daňové evidence k 31. 12.

Vedete-li účetnictví, potřebujete

 • účetní závěrku k 31. 12.

Uplatňujete-li výdaje procentem z příjmů, připravte si

 • evidenci o výši příjmů za celé zdaňovací období.

Zaměstnanci s příjmy z pronájmu provozovaného bez živnosti

Podáváte pouze daňové přiznání. Přehledy o příjmech a výdajích nepodáváte.

Krok 3: Před vyplněním přiznání se rozhodněte, jestli chcete

 1. uplatnit výdajové paušály v daňovém přiznání, nebo
 2. uplatnit skutečné náklady v podnikání.

Krok 4: Vyplnění daňového přiznání

Klasický papírový tiskopis je k dispozici na finančních úřadech.

Vyplnění daňového přiznání na počítači

Umožňuje automatické výpočty a kontroly chyb. Formuláře obsahují návod k jejich vyplnění.

1. Verze k tisku a osobnímu doručení na úřad

Stáhněte si do svého počítače daňové formuláře. Můžete si vybrat z několika typů formulářů podle toho, který preferujete. Pokud se během vyplňování někde zaseknete, zkuste se podívat zpět na úvodní stranu, zda tu není váš problém řešen.

Stáhnout: Daňové formuláře

Poté přejděte k základnímu listu daňového poplatníka. V něm nejprve napište před barevné kolonky své DIČ. Pokud neuvedete DIČ, nepřeklopí formulář ani vaše rodné číslo, proto na to nezapomeňte. Pak do růžového rámečku pro fyzické osoby uveďte své jméno, datum narození (lze napsat ve formátu 10. 2. 1984), rodné číslo, IČO a variabilní symbol, který vám přidělila sociálka. Následně doplňte další identifikační údaje.

Vyplňte vše pravdivě a pozorně, jelikož se údaje ze základního listu rozkopírují do celého přiznání.

První část druhého oddílu přiznání se týká těch, kteří byli alespoň část roku zaměstnáni.

Druhá část druhého oddílu se týká takřka všech podnikatelů, data se totiž přenášejí z Přílohy č. 1 k přiznání. V ní zaškrtnete, zda využíváte paušální, nebo skutečné výdaje. Na druhé straně Přílohy č. 1 se ještě doplňují údaje o vaší činnosti. Nemusíte však uvádět skutečnosti, které nenastaly ve zdaňovacím období. Pokud jste provozovali činnost po celé zdaňovací období, vyplňte jen počet měsíců činnosti.

Na stejném listu následuje ještě třetí oddíl, ve kterém se vyplňují nezdanitelné částky. Na třetí stránce přiznání se uplatňují slevy. Základní sleva na poplatníka je již předvyplněná, zbylé doplníte podle toho, zda splňujete nároky. Na poslední stránce přiznání je skoro vše opět již předvyplněno. Dopíšete jen počet příloh, které k přiznání přikládáte, a můžete vše odnést na finanční úřad.

TIP: Hodnoty si také můžete spočítat v daňové kalkulačce níže.

Nezapomeňte na slevy na dani a nezdanitelné částky

Nezdanitelné částky slouží ke snížení základu daně. Mohou je využít jak OSVČ, tak i zaměstnanci prostřednictvím ročního zúčtování u svého zaměstnavatele. Daně na minimum můžete stlačit i pomocí slevy na dani. Každý poplatník má možnost uplatnit alespoň základní slevu. Řada OSVČ má však nárok na další slevy a zvýhodnění.

Slevy na dani

 • Základní sleva na poplatníka
 • Sleva na manželku/manžela
 • Sleva z titulu pobírání invalidního důchodu
 • Sleva držitele průkazu ZTP/P
 • Sleva na studenta
 • Daňové zvýhodnění na vyživované dítě

Nezdanitelné částky

 • Dary fyzických osob
 • Úroky z hypotečního nebo obdobného úvěru
 • Penzijní připojištění se státním příspěvkem
 • Soukromé životní pojištění
 • Odborové příspěvky
 • Příspěvek na úhradu dalšího vzdělávání

Krok 5: Podání přiznání

Daňové přiznání se podává po skončení zdaňovacího období, a to nejpozději 1. dubna 2020.

Pokud přiznání zpracovává daňový poradce, podává se nejpozději 1. července 2020. Je však nutné na finanční úřad nejpozději 1. dubna 2020 předložit plnou moc ke zpracování daňového přiznání podepsanou daňovým poradcem.

V souladu s daňovým řádem je tolerováno čtyřdenní zpoždění, přesto doporučujeme dodržení zákonných lhůt. Bez sankcí je možné odevzdat nejpozději 6. dubna 2020 (respektive 8. července 2020 u přiznání zpracovaného daňovým poradcem).

 • Vytisknout a zaslat poštou na adresu příslušného finančního úřadu 
  Dnem odeslání je den, kdy pošta zásilku přijala.
  Seznam finančních úřadů
 • Osobní předání v podatelně finančního úřadu
 • Elektronické odeslání formuláře 
  Elektronické odeslání formuláře prostřednictvím elektronické pošty s připojeným elektronickým podpisem (případně pozdější dodání vytištěného formuláře s podpisem na příslušný úřad) nebo prostřednictvím datové schránky v požadované struktuře. Při odeslání prostřednictvím datové schránky se elektronický popis nevyžaduje. Za den odeslání se považuje den, kdy je odeslání učiněno. 

Krok 6: Platba daně

Termín pro doplacení daní je shodný s termínem pro podání daňového přiznání, tedy 1. dubna 2020.

V případě, že přiznání zpracovává daňový poradce, je termín 1. července 2020.

V souladu s daňovým řádem je ještě možné bez úroku z prodlení doplatit daň 6. dubna (respektive 8. července 2020). Tento den však musí být doplatek složen na pokladně finančního úřadu, případně na jeho bankovním účtu. Proto počítejte alespoň s jednodenní rezervou na bankovní převod.

Máte-li naopak na daních přeplatek, nezapomeňte o něj požádat. Součástí tiskopisu daňového přiznání je žádost o přeplatek na dani.

Daň lze zaplatit:

 • přímo na finančním úřadu
 • prostřednictví České pošty složenkou typu A
 • bezhotovostním převodem

Pokud platíte složenkou nebo převodem, pošlete peníze s předstihem. Za den platby se totiž považuje den připsání částky na účet banky příslušného správce daně.

Příklad: Platba z banky odeslaná v pondělí se na účet finančního úřadu připíše v úterý, jde-li o pracovní dny (D+1). Při platbě poštovní poukázkou se připíše až ve středu (D+2). Expresní platba se připíše ještě ve stejný den, ale zbytečně za ni zaplatíte stokoruny (D+0).

Krok 7: Jak na zálohy u přiznání?

Jestliže vyjde v daňovém přiznání povinnost platby záloh, tj. daňová povinnost vyšší než 30 000 Kč, platí se zálohy v souladu s § 38 a) zákona o daních z příjmů.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).