Daňová kalkulačka - výpočet daně z příjmu pro zaměstnance

Tuto stránku vyplňte, pokud jste zaměstnanec, jinak jděte na kalkulačku pro podnikatele.

Nyní jste na stránce Daňové kalkulačky pro zaměstnance. Pokud jste podnikatel či OSVČ, jděte na na kalkulačku pro podnikatele.

Pokud potřebujete pomoci, vyzkoušejte našeho průvodce daňovým přiznáním.

§ 6 Příjmy ze závislé činnosti
§ 7 Příjmy z podnikání
Spolupracující osoby a sdružení
§ 8 Příjmy z kapitálového majetku
§ 9 Příjmy z nájmu
§ 10 Ostatní příjmy
Odčitatelné položky
Jedním darem krve se rozumí odběr krve (plazmy, krevních destiček, kostní dřeně) provedený v jeden den.
Úhrnná hodnota daru musí ve zdaňovacím období přesáhnout 2 % ze základu daně anebo činit alespoň 1 000 Kč. Nejvýše však lze v úhrnu odečíst 15 % ze základu daně.
Musí se jednat o úvěr poskytnutý na bytovou potřebu splňující další podmínky dle § 15 odst. 3 a 4 zákona o daních z příjmů.
Příspěvek zaplacený účastníkem v celkovém úhrnu nejvýše 12 000 Kč.
Příspěvek zaplacený účastníkem v celkovém úhrnu nejvýše 12 000 Kč (v případě penzijního připojištění se státním příspěvkem a doplňkového penzijního spoření snížený o 12 000 Kč).
Podpora pořízení majetku na odborné vzdělávání (110 % nebo 50 % vstupní ceny majetku).
Podpora výdajů vynaložených na žáka nebo studenta (200 Kč za hodinu praxe).
Slevy na dani (daňový bonus)
měsíců
měsíců
měsíců
měsíců
měsíců
měsíců
Podmínkou je společná domácnost a vlastní hrubý příjem, který nepřesáhne 68 000 Kč ročně (Do příjmu patří: příjmy ze zaměstnání, příjmy z podnikání, pronájmu, důchody, nemocenské, PPM a další. Do příjmu nepatří např: dávky státní sociální podpory, rodičovský příspěvek, stipendium atd).
měsíců
měsíců
měsíců
měsíců
měsíců
Podmínkou je soustavná příprava na budoucí povolání do dovršení 26 let a po dobu prezenčního doktorského studia do dovršení 28 let.
měsíců
Sleva za umístění dítěte v mateřské škole nebo v jiném zařízení péče o děti. Sleva je ve výši nákladů vynaložených na umístění dítěte, maximálně však na úrovni minimální mzdy, pro rok 2014 tedy nejvýše 8500 Kč na jedno dítě
Sociální a zdravotní pojištění
měsíců
měsíců

Nahlásit nepravdivé nebo zastaralé informace

Daňová kalkulačka slouží pro pohodlí čtenářů při řešení daňových povinností vůči orgánům veřejné moci. Vyvinuli jsme maximální úsilí pro přesný výpočet při zadání potřebných vstupních dat. Je však věcí každého poplatníka, uživatele daňové kalkulačky, aby si správnost všech výpočtů, výstupních dat daňové kalkulačky, stejně jako správnost a úplnost všech údajů uvedených v daňové kalkulačce ověřil dle platných právních norem, případně pokynů příslušného správce daně. Upozorňujeme Vás, že neneseme žádnou odpovědnost za podané daňové přiznání a související přehledy pro sociální správu a zdravotní pojišťovny na základě výstupních dat naší kalkulačky. Za toto podání je zodpovědný daňový poplatník, resp. jeho daňový poradce.

Partnerem daňové kalkulačky je společnost MIVO, s.r.o. - účetní a daňové poradenství

 

Průvodce daněmi

Daň z příjmů fyzických osob je po DPH a dani z příjmů právnických osob nejdůležitějším zdrojem příjmů státního rozpočtu České republiky. Její záběr je velmi obsáhlý a rozhodně nepatří k nejjednodušším. Proto přinášíme na Měšci její podrobný rozbor, který vám pomůže se v této dani vyznat a pochopit její mechanismy.

Podrobný průvodce - Daň z příjmů
Ušetřete