Hlavní navigace

Daňové formuláře ke stažení (komplet) platné v roce 2024

Všechny daňové formuláře ke stažení na jednom místě. Daň z příjmů, zdravotní pojištění, sociální pojištění, silniční daň, DPH a další.

Daň z příjmů fyzických osob – interaktivní formuláře

Využijte naše interaktivní formuláře pro daň z příjmů fyzických i právnických osob. Daně spočítají za vás.

Formulář pro Placený formulář
Omezená verze ZDARMA
Podnikám, uplatňuji paušál/daňovou evidenci (s přehledy) Interaktivní šablona ve formátu MS Excel spočte většinu potřebných věcí automaticky.
Podnikám, vedu účetnictví (s přehledy) Interaktivní šablona ve formátu MS Excel spočte většinu potřebných věcí automaticky.
Nepodnikám, mám více zdrojů příjmů (bez přehledů) Interaktivní šablona ve formátu MS Excel spočte většinu potřebných věcí automaticky.
Nepodnikám, jsem zaměstnanec (bez přehledů) Interaktivní šablona ve formátu MS Excel spočte většinu potřebných věcí automaticky.
Právnická osoba Interaktivní šablona ve formátu MS Excel spočte většinu potřebných věcí automaticky.

Daň z příjmů fyzických osob – daňové formuláře

Formuláře ke stažení Číslo tiskopisu Excel (autor: Aspekt HM)
PLACENÝ
Omezená verze ZDARMA
PDF k ručnímu vyplnění (autor: MFČR)
ZDARMA
Online aplikace (autor: MFČR)
ZDARMA
EPO (autor: MFČR)
ZDARMA
Přiznání za rok 2023 BEZ přehledů pro ZP a ČSSZ 25 5405 vz. 28
Přiznání VČETNĚ přehledů pro ZP a ČSSZ – bez podvojného účetnictví 25 5405 vz. 28
Přiznání VČETNĚ přehledů pro ZP a ČSSZ – s podvojným účetnictvím 25 5405 vz. 28
Pokyny k vyplnění (formuláře výše) 25 5405/1 vz. 31
 
Přiznání pro zaměstnance s příjmy pouze z ČR 25 5405/D vz. 5  
Pokyny k vyplnění (formulář 25 5405/D) 25 5405/D/1 vz. 8  
 
Příloha č. 1 (výpočet dílčího základu daně z příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti) 25 5405/P1 vz. 19  
Příloha č. 2 (výpočet dílčích základů daně z příjmů (§ 9 a § 10 zákona) 25 5405/P2 vz. 19  
Příloha č. 3 (výpočet daně z příjmů ze zdrojů v zahraničí (§ 38f zákona) 25 5405/P3 vz. 19  
Příloha č. 4 (výpočet daně ze samostatného základu daně podle § 16a zákona) 25 5405/P4 vz. 10      
Samostatný list k Příloze č. 3 (příjmy ze zdrojů v zahraničí) 25 5405a vz. 5  
Seznam pro poplatníky uplatňující nárok na vyloučení dvojího zdanění podle § 38f odst. 10 25 5405b, vz. 3      
Příloha pro poplatníky uplatňující odčitatelnou položku podle § 34 odst. 1 zákona o daních z příjmů 25 5405/P6 vz. 2  
Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí podle § 38da 25 5478 vz. 18    
 
Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob 25 5466 vz. 18
Vyúčtování daně z příjmů FO ze závislé činnosti 25 5459 vz. 24  
Výpočet daně z příjmů fyzických osob        
Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění (za rok 2023) 25 5460 vz. 31  
Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění (za rok 2024) 25 5460 vz. 32    
Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě dohod o provedení práce (2023) 25 5460/A vz. 10
Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě dohod o provedení práce (2024) 25 5460/A vz. 11      
Potvrzení o vyplacených příjmech podle § 10 odst. 1 písm. h) bod 1 a o sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní daně z těchto příjmů 25 5561 vz. 1      
Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků 25 5457 vz. 27
Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění 25 5556 vz. 2      
Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění pro účely podání daňového přiznání 25 5558 vz. 2      
Oznámení o osvobozených příjmech (2023) 25 5252 vz. 3    

Nedaří se vám stáhnout dokument?
Pokud se vám po kliknutí na odkaz tiskopisu zobrazuje chyba, stáhněte si tiskopis na disk vašeho počítače (pravým tlačítkem myši, příkaz „Uložit odkaz jako…“) a následně ho otevřete přímo v Adobe Readeru. 

Zdravotní pojištění – formuláře

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ

V České republice působí 8 zdravotních pojišťoven. Vyberte si svoji pojišťovnu a pak už jen vyplníte a podáte. Podrobnosti o zdravotním pojištění OSVČ.

Název zdravotní pojišťovny PDF k vyplnění na počítači PDF k ručnímu vyplnění Poučení
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Oborová zdravotní pojišťovna 
Logo Revírní bratrské pokladny, zdravotní pojišťovny
RBP, zdravotní pojišťovna
Logo Vojenské zdravotní pojišťovny
Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky 
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky 
nepoužívá
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky 
nepoužívá

Nedaří se vám stáhnout dokument?
Pokud se vám po kliknutí na odkaz tiskopisu zobrazuje chyba, stáhněte si tiskopis na disk vašeho počítače (pravým tlačítkem myši, příkaz „Uložit odkaz jako…“) a následně ho otevřete přímo v Adobe Readeru. 

_________________________­________________________________________________

Sociální pojištění – formuláře

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ

Formulář pro Okresní, Městskou nebo Pražskou správu sociálního zabezpečení obsahuje podrobnou nápovědu. Je součástí interaktivních daňových přiznání, ale můžete jej využít i odděleně. Podrobnosti o sociálním pojištění (minimální výše zálohy, druhy dávek, nemocenské apod.)

Česká správa sociálního zabezpečení Web formulář (autor: ČSSZ) PDF pouze k tisku (autor: ČSSZ) Pokyny (autor: ČSSZ)
Přehled o příjmech a výdajích OSVČ

Daň z nemovitých věcí – formuláře

Formuláře ke stažení Číslo tiskopisu Excel (autor: Aspekt HM)
PLACENÝ
PDF k ručnímu vyplnění (autor: MFČR)
ZDARMA
Online aplikace (autor: MFČR)
ZDARMA
EPO (autor: MFČR)
ZDARMA
Přiznání k dani z nemovitých věcí pro rok 2024 25 5450, vz. 19  
Pokyny k vyplnění přiznání k dani z nemovitých věcí 25 5450/1, vz. 24  
List k dani z pozemků 25 5532, vz. 7  
List k dani ze staveb a jednotek 25 5533, vz. 7  
Příloha k listu k dani z pozemků 25 5534, vz. 5  
Příloha k listu k dani ze staveb a jednotek 25 5535, vz. 6  
 
Oznámení k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO 25 5557, vz. 2
Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem 25 5559, vz. 3

Nedaří se vám stáhnout dokument?
Pokud se vám po kliknutí na odkaz tiskopisu zobrazuje chyba, stáhněte si tiskopis na disk vašeho počítače (pravým tlačítkem myši, příkaz „Uložit odkaz jako…“) a následně ho otevřete přímo v Adobe Readeru. 

_________________________­________________________________________________

Další nejžádanější daňové formuláře

  1. Daň z přidané hodnoty
  2. Daň z příjmů právnických osob
  3. Daň silniční
Formuláře ke stažení Číslo tiskopisu Excel (autor: Aspekt HM)
PLACENÝ
Excel s exportem do XML (autor: Aspekt HM)
PLACENÝ
PDF k ručnímu vyplnění (autor: MFČR)
ZDARMA
Daně elektronicky (autor: MFČR)
ZDARMA
Přiznání k DPH v roce 2024 25 5401 vz. 24
Kontrolní hlášení k DPH
Pokyny k vyplnění přiznání k dani z přidané hodnoty 25 5412 vz. 20
Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2023 25 5404, vz. 34
Přiznání k dani silniční za rok 2023 25 5407 vz. 19
Přiznání k dani silniční – příloha 25 5407/1 vz. 17
Pokyny k vyplnění přiznání k dani silniční 25 5408 vz. 30

Nedaří se vám stáhnout dokument?
Pokud se vám po kliknutí na odkaz tiskopisu zobrazuje chyba, stáhněte si tiskopis na disk vašeho počítače (pravým tlačítkem myši, příkaz „Uložit odkaz jako…“) a následně ho otevřete přímo v Adobe Readeru. 

Prohlášení

Daňový formulář se poskytuje pro pohodlí čtenářů při řešení daňových povinností vůči orgánům veřejné moci. Vyvinuli jsme maximální úsilí pro přesný výpočet při zadání potřebných vstupních dat. Je však věcí každého poplatníka, uživatele daňového formuláře, aby si správnost všech výpočtů, výstupních dat daňového formuláře, stejně jako správnost a úplnost všech údajů uvedených v daňovém formuláři, ověřil dle platných právních norem, případně pokynů příslušného správce daně. Upozorňujeme vás, že neneseme žádnou odpovědnost za podané daňové přiznání a související přehledy pro sociální správu a zdravotní pojišťovny na základě výstupních dat našich formulářů. Za toto podání je zodpovědný daňový poplatník, resp. jeho daňový poradce.

Jak a kdy podat daňové přiznání?
Daňové přiznání, tedy formulář Přiznání k dani z příjmů, se podává na finančním úřadu nejpozději tři měsíce po uplynutí zdaňovacího období, konkrétně tedy do 1. dubna. V případě, že za vás daně vyřizuje daňový poradce, může formulář daňového přiznání podat až do 1. července. Pokud daňové přiznání podáváte elektronickou cestou, smíte tak v roce 2024 učinit až do 2. května.
Jak a kdy podat přehled o příjmech a výdajích?
Formulář Přehled o příjmech a výdajích se podává na příslušném pracovišti OSSZ podle vašeho bydliště a také u vaší zdravotní pojišťovny. V případě, že nevyužíváte služeb daňového poradce, musíte tak učinit nejpozději do 2. května. Pokud budete formulář podávat elektronicky, automaticky se vám prodlužuje lhůta do 3. června (protože 1. června připadá ma sobotu). Do 1. srpna pak musíte formulář Přehled o příjmech a výdajích podat v momentě, kdy za vás daňové přiznání podal váš daňový poradce. 
Kdo se musí přihlásit k DPH?
Formulář Přiznání k DPH využijí ty OSVČ, které jsou současně plátci DPH. Přiznání k DPH se společně s formulářem Kontrolní hlášení podává na finanční úřad, a to i v případě, že jste neměli žádné zdanitelné plnění. Do přiznání z vaší evidence pro DPH uvedete uskutečněná zdanitelná plnění (tedy tržby a prodeje) a přijatá zdanitelná plnění, u kterých máte nárok na odpočet DPH (nákupy a výdaje). Formuláře musíte podat vždy do 25. dne po skončení zdaňovacího období. Identifikované osoby podávají tvrzení měsíčně.
Co je předmětem daně z nemovitých věcí? 
Předmětem daně z nemovitých věcí jsou pozemky, které jsou evidované v katastru nemovitostí, zdanitelné stavby a zdanitelné jednotky na území České republiky. Při stanovování daně z nemovitých věcí rozhoduje vždy stav k 1. lednu. Ke změnám, jež nastanou později, se přihlíží až v daňovém přiznání podaném následující rok. Daň z nemovitých věcí do 5000 Kč je splatná do 31. května. V případě vyšší částky je daň možné platit ve dvou splátkách. První je splatná do 31. května (31. srpna u zemědělské výroby a chovu ryb) a druhá do 30. listopadu. 
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).