Hlavní navigace

Leasing

Leasing slouží k pořízení movitého i nemovitého majetku. Nejedná se však o úvěr, ale jeho podstatou je nájem pořizované věci.

Předmět leasingové smlouvy je po celou dobu jejího trvání majetkem leasingové společnosti. Po uplynutí doby nájmu má nájemník předkupní právo na pronajímaný majetek.

Co může být předmětem leasingové smlouvy?

Nejčastěji bývá leasing využíván k pořízení nových i ojetých automobilů, avšak jeho možnosti jsou zpravidla širší. Do nabídky leasingových společností patří též ostatní dopravní prostředky (např. motocykly), stroje a zařízení či nemovitosti.

Co je to akontace?

Akontace je první navýšená splátka. Uvádí se vždy v procentech z ceny pořizovaného majetku. Její výše závisí na ceně předmětu leasingu, možnostech jeho dalšího využití či prodeje v případě předčasného ukončení leasingové smlouvy ze strany nájemce a v neposlední řadě i na volbě klienta. Obecně platí, že vyšší akontace odpovídá nižšímu leasingovému koeficientu. Akontace se zpravidla pohybuje od 10 % výše.

Jaké jsou výhody leasingu?

Leasingové splátky jsou daňově uznatelné náklady. To znamená, že snižují základ pro výpočet daně z příjmů. Má to však jeden háček. Chcete-li tuto výhodu uplatnit, musíte se „věnovat“ podnikání.

Čím nájemce ručí?

Způsob ručení se liší podle předmětu smlouvy, podle jeho ceny a v neposlední řadě podle leasingové společnosti, s níž je smlouva uzavřena. Jako primární „zástava“ slouží akontace (viz. výše), využívá se ručení třetí osobou (zejména u fyzických osob) a zástava nemovitosti (zpravidla při leasingu nemovitosti či nákladných investičních celků).

Jak se liší leasing od splátkového prodeje?

Mezi leasingem a splátkovým prodejem je jeden zásadní rozdíl. V případě leasingu je předmět smlouvy majetkem leasingové společnosti, zatímco splátkový prodej je čistě úvěrový instrument. Při splátkovém prodeji dochází k převodu zboží na kupujícího a dále se neváže na smlouvu o splátkovém prodeji.

Leasingový koeficient

Leasingový koeficient vyjadřuje poměr mezi cenou vozu a tím, co celkově zaplatíme za jeho pronájem plus zůstatkovou cenu.

Nejprůhlednější je, pokud čitatel leasingového koeficientu obsahuje akontaci, poplatek, všechny splátky a zůstatkovou hodnotu včetně DPH. Ve jmenovateli je cena předmětu leasingu včetně DPH. Výsledkem je vždy číslo větší než 1 a vše, co následuje za desetinnou čárkou po jedničce, vyjadřuje, kolik zaplatíme navíc.

Například koeficient 1,158 znamená, že zaplatíme za auto o 15,8 % více, než kolik činí prodejní cena.

Výši leasingového koeficientu ovlivňuje celá řada faktorů. Společnosti si do něj promítají cenu svých zdrojů, riziko, náklady na leasingovou smlouvu a další faktory.

Výpočet leasingového koeficientu není u všech společností stejný a tak průhledný, jak jsme uvedli. Zájemce si může podle našeho vzorečku a údajů uvedených leasingovou společností spočítat alespoň přibližně leasingové navýšení sám.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).