Hlavní navigace

Typy podílových fondů

Podle převládající struktury portfolia otevřených podílových fondů a jejich investiční strategie rozlišujeme několik základních typů OPF.

  • peněžního trhu
  • dluhopisové
  • akciové
  • smíšené (balancované)
  • fondy fondů
  • zajištěné (garantované)

Fondy peněžního trhu

Cílem fondu peněžního trhu je dosahovat stabilního a pravidelného zhodnocení svěřených prostředků pomocí investic na peněžním trhu a trhu dluhopisů. Hodnota podílového listu by měla vykazovat pouze růst, případně stagnaci. Investice do fondu peněžního trhu nese minimální riziko a lze ji považovat za výhodnější alternativu vkladů u bank. Investiční horizont je 6 měsíců.

Dluhopisové fondy

Fond trvale investuje na trhu dluhopisů a obligací převažující část (min. 2/3) svého portfolia. Fond může investovat i do akcií, pokladničních poukázek nebo podílových listů, avšak podíl akcií nesmí přesáhnout desetinu všech aktiv. Cílem fondu je dosáhnout stabilní míry zhodnocení. Výnosy dluhopisových fondů jsou těsně spjaty s pohybem úrokových sazeb, které ovlivňují cenu dluhopisů a obligací držených v portfoliu. Obecně platí, že pokud úrokové sazby klesají, ceny obligací rostou a naopak. Investiční horizont dluhopisového fondu je 2 roky.

Akciové fondy

Fond trvale investuje na akciovém trhu nejméně 2/3 svých aktiv. Portfolio je tvořeno především akciemi, podílovými listy, indexovými certifikáty a dalšími instrumenty nesoucími akciové riziko. Akciové fondy bývají dlouhodobě nejvýnosnější. Dlouhodobé zisky jsou však vykompenzovány značnými krátkodobými výkyvy cen fondů (i přes 30 %). Na investici do akciového fondu je proto třeba hledět jako na dlouhodobou s minimálním investičním horizontem pěti let.

Smíšené fondy

Smíšený nebo také balancovaný fond investuje do různých druhů aktiv, dle investiční strategie daného fondu. Limity pro podíl jednotlivých investičních instrumentů jako jsou akcie nebo dluhopisy nejsou stanoveny. Strukturu svého portfolia tak fond může pružně měnit podle situace na trhu. V době růstu preferují smíšené fondy převážně akcie, v době stagnace pak dluhopisy a pokladniční poukázky. Optimální investiční horizont smíšených fondů je 3 roky.

Fondy fondů

Základní strategií tohoto typu fondu je investovat většinu (min. 2/3) svého majetku do podílových listů nebo akcií jiných otevřených podílových fondů. Rozložením aktiv do ostatních OPF je možné využít několika druhů investičních strategií zároveň a diverzifikovat možné riziko. Nevýhodou těchto fondů je zdvojení všech poplatků, tj. poplatky se platí jak fondům v portfoliu, tak samotnému fondu. Optimálním investičním horizontem jsou 3 roky.

Zajištěné (garantované) fondy

Garantované fondy jsou fondy, které investorovi garantují návratnost části nebo celé investice, případně minimální zaručený výnos v přesně daném investičním období (většinou několik let). Výhodou je omezení možnosti ztráty, která je ovšem vykoupena nižším výnosem. Je třeba si také uvědomit, že zajištěný výnos bývá často uváděn za celé období trvání fondu, nikoliv za každý rok.

Porovnání parametrů jednotlivých typů fondů
Typ fondu Riziko Výnosy Minimální investiční horizont
Akciový fond vysoké střední až vysoké 5 let
Smíšený fond střední střední 3 roky
Dluhopisový fond nízké až střední nízké až střední 2 roky
Fond fondů nízké až střední nízké až střední 2 roky
Zajištěné fondy nízké nízké až střední 3 roky
Fond peněžního trhu nízké nízké 6 měsíců

Z hlediska distribuce zisku rozlišujeme 2 typy podílových fondů:

  • výnosové
  • růstové

Výnosové fondy

V pravidelných intervalech vyplácejí výnosy (dividendy). Tuto podobu mívají zejména fondy, které investují převážně do bankovních vkladů a dluhopisů.

Růstové fondy

Tyto fondy výnosy nevyplácejí, ale reinvestují. Podílník může výnos realizovat kdykoliv prodejem podílových listů. V České republice patří do této kategorie většina fondů, zejména rizikovější a dynamičtější akciové a balancované fondy.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).