Hlavní navigace

Co je fáze úvěru u stavebního spoření

Úvěry ze stavebního spoření jsou ve srovnání s hypotečními úvěry poměrně snadno dostupné, mohou být poskytovány i v malých částkách, mohou být kdykoliv před dobou splatnosti splaceny bez sankčních poplatků, nemusí být nutně zajištěny zástavním právem k nemovitosti a lze je použít i např. na investice do družstevního bydlení.

Na druhou stranu však jejich získání vyžaduje předchozí minimálně dvouleté (a ve většině případů delší) období spoření, naspoření určitého procenta cílové částky, dosažení určité výše hodnotícího čísla, a stejně jako u hypotéky, předložení důkazů o dostatečné bonitě klienta, příp. zajištění úvěru. Pokud člověk nesplní některou z podmínek pro přidělení úvěru ze stavebního spoření a potřebuje získat peníze rychle, může požádat o překlenovací úvěr.

Náš TIP

Sjednejte si stavební spoření pohodlně a bezpečně přímo na Měšci.

Úroky z úvěrů ze stavebního spoření lze odečítat od daňového základu.

Na co může být úvěr použit

Úvěr může být použit pouze na řešení bytových potřeb a toto použití musí být řádně prokázáno. Jde například o pořízení či modernizaci bytu nebo domu apod.

Jak probíhá přidělení

Klient musí nejprve splnit výše zmíněné podmínky určené spořitelnou. Potom musí o úvěr požádat. Může to udělat prostřednictvím agenta, u kterého stavební spoření zakládal, nebo na pobočce spořitelny či ve spřízněné bance, případně, pokud to daná spořitelna umožňuje, prostřednictvím jejích internetových stránek.

Následně je jeho žádost projednána na úvěrovém oddělení a pokud bude klient vyhovovat i po stránce dostatečných příjmů a dostatečného zajištění úvěru, bude mu přidělena celá požadovaná částka. Ta se neskládá jenom z úvěru, ale také z jím dříve naspořených prostředků, úroků a státní podpory. To znamená, že má člověk k dispozici sumu peněz, z nichž jen poměrná část tvoří úvěr. Pouze tuto část musí člověk v budoucnu splácet a platit z ní úroky.

Nejčastěji klienti žádají o přidělení celé cílové částky, pokud ji však člověk celou nepotřebuje, může požádat pouze o její část – poměr úvěru bude menší a klient tak bude platit menší splátky. Částka může být čerpána jednorázově, postupně i zálohově.

Úvěr ze stavebního spoření (potažmo cílová částka) může být v podstatě jakkoliv vysoký, v praxi se však pro získání vyšší částky běžně používá (např. na koupi bytu) sloučení několika smluv o stavebním spoření, např. členů jedné rodiny, a všechny úvěry jsou použity k jednomu účelu. Dochází tak k optimalizaci výnosů za státní podpory, protože místo jednoho příspěvku na jednu smlouvu klienti od státu dostanou více příspěvků na více smluv. Například čtyřčlenná rodina při maximální státní podpoře (tj. při spoření nejméně 20 000 Kč na osobu a rok) může od státu ročně dostat až 12 000 Kč, zatímco kdyby spořila jen na jednou smlouvu s čtyřnásobnou cílovou částkou, dostala by od státu pouze 3 000 Kč ročně.

Jak probíhá splácení

Klient začíná úvěr splácet zpravidla hned po začátku jeho čerpání. Splácí ho v pravidelných měsíčních splátkách, které obsahují splátku jistiny úvěru a úroky z úvěru. V závislosti na zvolené variantě spoření je určena minimální měsíční splátka (jako procentní podíl z cílové částky) a klient splácí tak dlouho, dokud není celý dluh umořen (nejčastěji přibližně 10 let).

Velkou výhodou stavebního spoření je možnost splatit kdykoliv část úvěru (příp. celý úvěr) prostřednictvím mimořádné splátky a to bez jakýchkoliv sankčních poplatků. V tomto případě může člověk požádat o poměrné snížení splátek při současném zachování doby splatnosti nebo může jednoduše úvěr splatit dříve.

Doba splatnosti tak více méně záleží na klientovi, při těch nejpomalejších variantách a minimálních splátkách však činí maximálně něco přes 20 let.

Co je to hodnotící číslo?

Hodnotící číslo je specifický ukazatel, který spořitelny používají k určení „výkonnosti“ a spolehlivosti klienta z hlediska nároku na úvěr, příp. nároku na úrokové bonusy apod. Každá spořitelna si konstruuje svůj vlastní výpočet pro získání hodnotícího čísla (a uvádí ho ve Všeobecných obchodních podmínkách), ale v principu vždy nějakým způsobem zohledňuje celkovou výši cílové částky, aktuální výši zůstatku na účtu a rychlost varianty spoření.

Růst hodnotícího čísla jde tedy cíleně urychlit i zpomalit. Pokud klient potřebuje úvěr rychle (a nechce využít úvěru překlenovacího) bude pro něj nejvýhodnější zvolit některou z rychlých variant spoření (u nichž je zajištěn rychlejší růst hodnotícího čísla, kompenzovaný pozdějšími vyššími splátkami z úvěru). Také se mu vyplatí spořit co nejrychleji (vkládat na účet co nejvyšší částky, případně vložit celou částku potřebnou pro přidělení úvěru najednou hned v začátku spoření).

V tom nejlepším případě mu hodnotící číslo vzroste na požadovanou úroveň přibližně po dvou letech, kdy získává nárok na úvěr ze stavebního spoření i ze zákona. Jestliže bude klient spořit klasickými a spořitelnou doporučovanými měsíčními úložkami, dosáhne výše hodnotícího čísla potřebného pro získání úvěru přibližně za šest let.

Pokud rychlost spoření přesto nestačí, může člověk také snížit cílovou částku (a s ní ovšem také možnou výši úvěru), hodnotící číslo rychle vzroste a finanční prostředky (snížené) mu budou moci být vyplaceny dříve.

Také se nesmí zapomenout na to, že hodnotící číslo se vypočítává k tzv. ohodnocovacímu dni, který může spořitelna vyhlašovat jednou měsíčně nebo také pouze jednou za čtvrt roku. Pro klienta to znamená, že i kdyby konečně na účet vložil částku potřebnou pro dosažení vytoužené hranice hodnotícího čísla, může být zohledněna až za čtvrt roku, při následujícím ohodnocovacím dni

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).